Aluehallintovirasto

Sammankomstbegränsningarna i Päijänne-Tavastland förlängs till 15 februari – tillställningar med över 10 personer förbjudna, även mindre bör undvikas

Dela

Södra Finland Enligt den bedömning som Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts regionala coronasamordningsgrupp gjort är de nuvarande sammankomstbegränsningarna nödvändiga i distriktet även under de kommande veckorna. Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger begränsningarna av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i Päijänne-Tavastland sjukvårdsdistrikts område till och med den 15 februari 2021. Det är skäl att undvika alla sammankomster alltid då det är möjligt.

Enligt det beslut som Regionförvaltningsverket i Södra Finland meddelade den 21 januari 2021 är samtliga offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus med över 10 (tio) personer fortsättningsvis förbjudna i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts område. Beslutet är i kraft 26.1–15.2.2021.

Regionförvaltningsverket rekommenderar starkt att man undviker alla fysiska sammankomster som inte måste ordnas. Det är möjligt att ordna sammankomster med högst 10 personer, men även då måste man till fullo och mycket noga följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkra avstånd och hygienrutiner (öppnas i en ny flik). Också av dessa sammankomster bör bara de absolut nödvändigaste ordnas, till exempel företags och sammanslutningars lagstadgade och stadgeenliga möten. Det rekommenderas att mötena ordnas på distans alltid när det är möjligt.

Sammankomstbegränsningarna grundar sig på en epidemiologisk lägesbedömning, Institutet för hälsa och välfärds utlåtande om rekommenderade åtgärder vid epidemins olika faser, statsrådets handlingsplan för hybridstrategin och social- och hälsovårdsministeriets styrning. Enligt dessa ska begränsningsåtgärderna vara proaktiva och tillräckligt omfattande, vid regionala begränsningar måste också de omkringliggande områdenas och det nationella läget beaktas och rekommendationerna och begränsningarna kan endast lättas efter noga övervägande.

Utgående från lägesbilden som den regionala coronasamordningsgruppen behandlade den 18 januari är områdena Lahtis och Hollola i samhällsspridningsfasen, medan resten av Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt har återgått till accelerationsfasen. Eftersom en del av de omkringliggande områdena är i samhällsspridningsfasen och den nya virusvarianten kan spridas och snabbt försämra sjukdomsläget är det nödvändigt att förlänga de nuvarande sammankomstbegränsningarna. Om sjukdomsläget förändras avsevärt kan regionförvaltningsverket fatta nya beslut om begränsningen av sammankomster.

Beslut om begränsningar av sammankomster i de övriga sjukvårdsdistrikten i södra Finland fattas nästa vecka

Regionförvaltningsverket i Södra Finland kommer preliminärt att meddela beslut om begränsning av sammankomster i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands och Kymmenedalens sjukvårdsdistrikts områden onsdagen den 27 januari. Vi informerar om besluten så fort de har publicerats.

Alla onödiga närkontakter bör undvikas

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut gäller offentliga tillställningar, såsom marknader, konserter, teaterföreställningar och idrottsmatcher med publik. Regionförvaltningsverkets behörighet omfattar inte privata tillställningar, såsom kvällssamvaro eller familjefester och inte heller normal, kontinuerlig serviceverksamhet. Inte heller myndigheternas sammanträden, så som kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas möten omfattas av begränsningarna. Det rekommenderas att också dessa ordnas på distans.

Sjukvårdsdistrikten och kommunerna har gett olika aktörer och privatpersoner rekommendationer som var och en bör följa gällande användningen av munskydd samt gällande tillställningar och serviceverksamhet som inte omfattas av regionförvaltningsverkets förelägganden. För att vi ska få epidemiläget under kontroll är det synnerligen viktigt att var och en av oss är särskilt försiktig och beaktar myndigheternas rekommendationer och anvisningar. I det här läget är det skäl att undvika alla onödiga närkontakter med andra personer.

Mer information:

För media:

  • Laura Nikunen, regionförvaltningsöverläkare, tfn 0295 016 564
  • Merja Ekqvist, överdirektör (via ledningens assistent Taina Kemppi), tfn 0295 016 051

fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Korjaus aikaisempaan päätökseen – Essoten kuntien alueella turvavälit täytyy taata asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa2.3.2021 17:04:50 EETTiedote

Itä-Suomen aluehallintovirasto teki 26.2.2021 päätöksen, joka velvoittaa Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (Essote) alueen toimijoita varmistamaan, että asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin. Päätöksen liitteenä olleesta kuntalistasta puuttui Joroisten kunta, minkä takia Itä-Suomen aluehallintovirasto on korjannut päätöstä.

////Lisätty uusi linkki//// KUTSU JA STREEMAUSLINKKI MEDIALLE: Tervetuloa osallistumaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja Pohjois-Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuuteen2.3.2021 16:45:31 EETTiedote

Tervetuloa osallistumaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja Pohjois-Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuuteen, jossa kerrotaan koronaepidemian poikkeusoloihin liittyvistä päätöksistä Pohjois-Pohjanmaalla. Tilaisuudessa käydään läpi pandemiatilanne alueella, alueelliset suositukset ja määräykset, ja niiden toimeenpano kunnissa. Pohjois-Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmän puheenjohtaja Juha Korpelainen esittää myös oman katsauksen.

KUTSU JA STREEMAUSLINKKI MEDIALLE: Tervetuloa osallistumaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja Pohjois-Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuuteen2.3.2021 13:17:38 EETKutsu

Tervetuloa osallistumaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja Pohjois-Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuuteen, jossa kerrotaan koronaepidemian poikkeusoloihin liittyvistä päätöksistä Pohjois-Pohjanmaalla. Tilaisuudessa käydään läpi pandemiatilanne alueella, alueelliset suositukset ja määräykset, ja niiden toimeenpano kunnissa. Pohjois-Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmän puheenjohtaja Juha Korpelainen esittää myös oman katsauksen.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös tilojen sulkemisesta pääkaupunkiseudulla ja lähialueilla pysyy ennallaan – ohjeita terveysturvallisuudesta on kaikkien syytä noudattaa2.3.2021 13:15:00 EETTiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki 26.2.2021 päätöksen, jolla määrätään suljettavaksi tietyt tilat pääkaupunkiseudulla eli Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan alueella sekä Järvenpään, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen, Sipoon ja Tuusulan alueella 1.–14.3.2021 väliseksi ajaksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum