Aluehallintovirasto

Sammankomstbegränsningarna i Södra Karelen skärps från den 3 december - sammankomster med fler än 20 personer förbjuds

Dela

Södra Karelens sjukvårdsdistrikts område har övergått från epidemins grundnivå till upptrappningsfasen. Regionförvaltningsverket i Södra Finland skärper därför begränsningarna för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i området från och med torsdagen den 3 december.

Enligt Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut förbjuds alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus för fler än 20 (tjugo) personer i Södra Karelens sjukvårdsdistrikts område under perioden 3–31 december 2020.

Sammankomster för högst 20 personer kan ordnas men i sådana fall måste man till fullo och mycket noga följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkra avstånd och hygienrutiner.Också av dessa sammankomster bör bara de absolut nödvändigaste ordnas, till exempel lagstadgade och stadgeenliga bolagsstämmor och sammanslutningars möten. Det rekommenderas att de ordnas på distans alltid när det är möjligt. Regionförvaltningsverket rekommenderar starkt att man undviker alla fysiska sammankomster som inte måste ordnas.

De striktare sammankomstbegränsningarna grundar sig på en epidemiologisk lägesbedömning och Institutet för hälsa och välfärds nyaste utlåtande om rekommenderade åtgärder vid epidemins olika faser. Coronagruppen som samordnar läget i Södra Karelens sjukvårdsdistrikt informerade att området den 1 december har övergått från epidemins grundnivå till upptrappningsfasen och det är därför nödvändigt att skärpa begränsningarna. Regionförvaltningsverkets nya beslut upphäver beslutet som trädde i kraft den 1 december och förbjöd offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för fler än 50 personer i Södra Karelens sjukvårdsdistrikts område i december.

Alla onödiga närkontakter bör undvikas

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut gäller offentliga tillställningar, såsom marknader, konserter, teaterföreställningar och idrottsmatcher med publik. Regionförvaltningsverkets behörighet omfattar inte privata tillställningar, såsom familjefester, privat kvällssamvaro och inte heller normal, kontinuerlig serviceverksamhet.Inte heller myndigheternas sammanträden, så som kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas möten omfattas av begränsningarna. Det rekommenderas att också dessa ordnas på distans.

Sjukvårdsdistrikten och kommunerna har gett olika aktörer och privatpersoner rekommendationer som var och en bör följa gällande användningen av munskydd samt tillställningar och serviceverksamhet som inte omfattas av regionförvaltningsverkets förelägganden.

För att vi ska få epidemiläget under kontroll är det synnerligen viktigt att var och en av oss är särskilt försiktig och beaktar myndigheternas rekommendationer och anvisningar. I det här läget är det skäl att undvika alla onödiga närkontakter med andra personer.

Mer information:

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

////FEL VAR I INGRESS/// Året 2021 inleds i väntan på vaccinet (Västra och Inre Finland)15.1.2021 14:58:49 EETTiedote

I årets första beredskapskommitté sammanställde myndigheterna en gemensam helhetsuppfattning om corona-störningssituationen. Smittläget varierar i landskapen och varje vecka. Därför kan olika tjänster, till exempel idrottsanläggningar eller bibliotek, hålla öppet på olika sätt i kommunerna. Regionförvaltningverkets nya sammankomstbegränsningsbeslut publicerades 14.1.2021 och den träder ikraft måndagen 18.1.2021.

///KORJAUS INGRESSISSÄ/// Vuoden 2021 alku sujuu rokotetta odottavissa tunnelmissa (Länsi- ja Sisä-Suomi)15.1.2021 14:43:32 EETTiedote

Viranomaiset kokosivat vuoden ensimmäisessä valmiustoimikunnassa yhteistä kokonaiskäsitystä korona-häiriötilanteesta. Tautitilanne vaihtelee maakunnittain ja viikoittain, joten myös eri palvelut, kuten liikuntapaikat tai kirjastot voivat olla kunnissa eri tavoin avoinna tai suljettuina. Aluehallintoviraston uusi kokoontumisrajoituspäätös julkaistiin 14.1.2021 ja sen voimassaolo alkaa maanantaina 18.1.2021.

Året 2021 inleds i väntan på vaccinet (Västra och Inre Finland)15.1.2021 14:18:39 EETTiedote

I årets första beredskapskommitté sammanställde myndigheterna en gemensam helhetsuppfattning om corona-störningssituationen. Smittläget varierar i landskapen och varje vecka. Därför kan olika tjänster, till exempel idrottsanläggningar eller bibliotek, hålla öppet på olika sätt i kommunerna. Regionförvaltningsverkets nya beslut om sammankomstbegränsningar publiceras snart och beslutet är i kraft från och med måndagen den 18 januari 2021.

Vuoden 2021 alku sujuu rokotetta odottavissa tunnelmissa (Länsi- ja Sisä-Suomi)15.1.2021 14:12:31 EETTiedote

Viranomaiset kokosivat vuoden ensimmäisessä valmiustoimikunnassa yhteistä kokonaiskäsitystä korona-häiriötilanteesta. Tautitilanne vaihtelee maakunnittain ja viikoittain, joten myös eri palvelut, kuten liikuntapaikat tai kirjastot voivat olla kunnissa eri tavoin avoinna tai suljettuina. Aluehallintoviraston uusi kokoontumisrajoituspäätös julkaistaan pian ja sen voimassaolo alkaa maanantaina 18.1.2021.

Sammankomster begränsas fortsättningsvis till högst tio personer i sjukvårdsdistrikten i västra och inre Finland14.1.2021 16:12:47 EETTiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förlänger begränsningen av antalet deltagare i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster till högst tio personer i Birkalands, Mellersta Finlands, Södra Österbottens, Mellersta Österbottens och Vasa sjukvårdsdistrikts områden. Begränsningen är fortfarande nödvändig för att få det epidemiologiska läget under kontroll och är i kraft till och med den 8 februari 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum