Aluehallintovirasto

Sammankomstbegränsningarna i Västra och Inre Finland fortsätter i april – dessutom ska säkert avstånd tryggas i kundutrymmen och lokaler

Dela

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förlänger begränsningen av deltagarantalet i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i april. I Birkalands sjukvårdsdistrikts område begränsas deltagarantalet till sex (6) personer. I kommunernas områden i Vasa och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt begränsas antalet deltagare till 10 personer. I Mellersta Österbottens och Södra Österbottens sjukvårdsdistrikts områden är deltagarantalet begränsat till 20 personer. Dessutom ska säkert avstånd fortsättningsvis tryggas i kundutrymmen och lokaler i Birkalands sjukvårdsdistrikt.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland meddelade den 26 mars 2021 ett beslut enligt paragrafen 58 i lagen om smittsamma sjukdomar som förbjöd offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i området.Beslutet om sammankomstbegränsningarna är i kraft från och med den 1 april till och med 30 april 2021.

Dessutom förlänger regionförvaltningsverket föreläggandet enligt paragrafen 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar om att säkert avstånd de facto ska hållas i kundutrymmen och lokaler inom Birkalands sjukvårdsdistrikt. Beslutet om att de facto säkerställa säkert avstånd är i kraft från den 1 april till och med den 18 april 2021.

Man kan ordna tillställningar med det tillåtna deltagarantalet om de kan ordnas hälsosäkert genom att följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkert avstånd och hygienrutiner. Regionförvaltningsverket betonar emellertid starkt att man fortsättningsvis ihärdigt ska orka undvika onödiga närkontakter.

Säkert avstånd ska fortsättningsvis tryggas i kundutrymmen och lokaler i Birkaland

Aktörerna i Birkalands sjukvårdsdistrikt ska säkerställa att personerna i sådana utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse faktiskt har möjlighet att undvika närkontakt mellan varandra. Beslutet gäller följande aktörer:   

  • privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer  
  • enskilda näringsidkare  
  • kommuner och samkommuner  
  • religionssamfund  
  • offentligrättsliga inrättningar.  

Beslutet gäller följande aktörer    

  • inomhusutrymmen som används för samtidig vistelse av fler än 10 kunder eller deltagare  
  • avgränsade utomhusutrymmen som används för syften som riktar sig till fler än 50 kunder eller deltagare samtidigt och för vars användning för verksamheten i fråga verksamhetsarrangören ansvarar.  

Närkontakt innebär fysisk kontakt mellan personer eller att man vistas ansikte mot ansikte eller i samma utrymme på mindre än två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter. Aktörerna måste göra upp en skriftlig plan för hur de ska förhindra nära kontakter mellan allmänheten och kunderna. Om det inte är möjligt att ordna verksamheten på det sätt som lagen förutsätter kan utrymmena inte användas.  

Beslutet tillämpas inte på läroanstalternas verksamhet, småbarnspedagogik, professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet.

Smittläget varierar i olika sjukvårdsdistrikt

Även om man snabbt har fått ner incidensen i Vasa sjukvårdsdistrikt så har det epidemiologiska läget i Birkalands sjukvårdsdistrikt däremot försämrats rätt snabbt. Det instabila läget nationellt och särskilt det kritiska läget i vissa stadsområden i södra Finland innebär betydande osäkerhet för också Västra och Inre Finlands område. Man måste alltid bedöma smittläget och de lokala riskerna i förhållande till läget i de kringliggande sjukvårdsdistrikten och i hela landet. Enligt regionförvaltningsverket är det därför nödvändigt att fortsätta begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.

Birkalands sjukvårdsdistrikts regionala pandemistyrningsgrupp rekommenderade den 23 mars 2021 att regionförvaltningsverket också förlänger beslutet enligt paragrafen 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar för Birkalands sjukvårdsdistrikts område. Läget i Birkaland har försämrats och området har för första gången gått över till samhällsspridningsfasen. Efter att ha hört styrningsgruppen och sakkunniga från sjukvårdsdistriktet ansåg regionförvaltningsverket det vara nödvändigt att också förlänga föreläggandet om att säkert avstånd de facto ska hållas.

Hälsokontroller förordnas vid gränsövergångarna i början av veckan

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbereder beslut enligt 15 och 16 paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar om hälsokontroll vid gränsövergångarna inom sitt område. Genom besluten skulle kommunerna åläggas att ordna hälsokontroller vid gränsövergångarna (paragraf 15) och bestämmas att resenärer som från riskländer kommer till Finland över vissa gränsövergångar ska genomgå en obligatorisk hälsokontroll (paragraf 16). Vi informerar om de här besluten separat i början av nästa vecka.

Mer information:

För media:

regionförvaltningsöverläkare Laura Blåfield, tfn 0295 018 587

överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582

fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Södra Finlands beredskapskommitté: Öppen och tydlig kommunikation stöder samhällets kristålighet13.4.2021 12:24:55 EEST | Tiedote

Södra Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde 7.4.2021 för att göra en översikt över coronavirussituationen. Temat för mötet var coronakommunikation och kristålighet. Med representanter för media och kommuner diskuterades mediernas och myndigheternas samarbete i kommunikationen om coronakrisen samt mediernas möjligheter att stärka kriståligheten i samhället.

I en del av landet får restaurangerna hålla öppet med vissa begränsningar - regionförvaltningsverket vägleder och övervakar13.4.2021 09:11:10 EEST | Tiedote

Genom förordning av statsrådet har det bestämts att restaurangerna måste fortsätta hålla stängt i en stor del av landet till och med den 18 april för att få stopp på spridningen av epidemin. I de områden där restaurangerna får hålla öppet finns restriktioner bland annat av serverings- och öppettider. Regionförvaltningsverket vägleder och övervakar restaurangerna när det gäller iakttagandet av restriktionerna.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har beviljat tillstånd för staden Kristinestad att muddra i nedre del av Lappfjärds å i översvämningsskyddssyfte12.4.2021 16:46:04 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 12 april 2021 beviljat tillstånd enligt vattenlagen för staden Kristinestad att muddra i nedre del av Lappfjärds å. Projektet främjar översvämningsskydd på jordbrukslägenheter längs Lappfjärds ås nedre del och skyddar i extrema fall även bostadsfastigheter. Projektets påverkan på fiskebestånd och naturvärden kompenseras med restaurerings- och utsättningsåtgärder enligt tillståndsbestämmelserna. Beslutet finns tillgänglig via databasen över vatten- och miljötillstånd 12.4.2021 Anvisning: beslutet hittas med kommunsökning: Kristinestad Beslutets diarienummer: LSSAVI/419/2017, beslutets nummer 76/2021 Mer information: Miljööverinspektör Merja Mäensivu, tfn 0295 018 807 Miljoråd Mikko Vesaaja, tfn 0295 018 797 Miljöråd Stefan Nyman, tfn 0295 018 743 e-post: fornamn.efternamn@rfv.fi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Kristiinankaupungin kaupungille luvan Lapväärtinjoen alaosan ruoppaamiseen tulvasuojelutarkoituksessa12.4.2021 16:45:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 12.4.2021 myöntänyt vesilain mukaisen luvan Kristiinankaupungin kaupungille Lapväärtinjoen alaosan ruoppaamiseen. Hanke edistää tulvasuojelua Lapväärtinjoen alaosan maataloudelle ja ääritapauksissa myös suojaa asuinrakennuksia. Hankkeen kalasto- ja luontovaikutuksia vähennetään lupamääräysten mukaisesti kunnostus- ja istutustoimilla. Päätös on saatavilla 12.4.2021 Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelusta Ohje: päätös löytyy esimerkiksi kuntahaulla: Kristiinankaupunki. Päätöksen diaarinumero: LSSAVI/419/2017, päätöksen numero: 76/2021. Lisätietoja: Ympäristöylitarkastaja Merja Mäensivu, puh. 0295 018 807 Ympäristöneuvos Mikko Vesaaja, puh. 0295 018 797 Ympäristöneuvos Stefan Nyman, puh. 0295 018 743 sähköpostit: etunimi.sukunimi@avi.fi

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum