Aluehallintovirasto

Sammankomstbegränsningarna lindras bl.a. i Nyland - utomhustillställningar med högst 50 personer möjliga i början av juni

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat beslut om sammankomstbegränsningar i sitt verksamhetsområde. Begränsningarna varierar beroende av det epidemiologiska läget i området. Dessutom har regionförvaltningsverket fattat förlängningsbeslut gällande förordnandet om att aktörer ska säkerställa att kunder och deltagare kan hålla säkert avstånd i olika utrymmen. Besluten är i kraft till mitten av juni.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat beslut om sammankomstbegränsningar för Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands, Kymmenedalens och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden. Begränsningarna som regionförvaltningsverket har meddelat gäller offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. I begränsningarna har de regionala skillnaderna i läget beaktats.

Sammankomstbegränsningarna enligt besluten är listade nedan:

 • Kommunernas områden i Hangö, Högfors, Lojo och Raseborg: under perioden 25–31 maj kan man inomhus ordna sammankomster med högst 20 (tjugo) personer och i utomhusutrymmen sammankomster med högst 50 (femtio) personer. 1–15 juni kan sammankomster med högst 50 (femtio) personer ordnas både inomhus och i utomhusutrymmen.
 • Övriga Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt: 25–31 maj kan sammankomster med högst tio personer ordnas både inomhus och i utomhusutrymmen. 1–15 juni kan sammankomster inomhus ordnas med högst tio personer och i utomhusutrymmen med högst 50 (femtio) personer.
 • Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt: 1–15 juni kan sammankomster med högst tio personer ordnas inomhus och i utomhusutrymmen.
 • I Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt förlängs den nuvarande begränsningen till den 15 juni. Enligt begränsningen kan sammankomster med högst tio personer inomhus och i utomhusutrymmen ordnas.
 • I Kymmenedalen sjukvårdsdistrikt förlängs den nuvarande begränsningen till den 15 juni. Enligt begränsningen kan sammankomster med högst 20 (tjugo) personer ordnas inomhus och i utomhusutrymmen.

För Södra Karelens sjukvårdsdistrikt fattades beslutet om sammankomstbegränsningarna den 18 maj 2021 till mitten av juni (läs mer i pressmeddelandet:https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69909556).  

Vid sammankomsterna måste man följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om säkert avstånd och hygienrutiner som säkerställer deltagarnas hälsosäkerhet.

Regionförvaltningsverket har i besluten beaktat den senaste lägesbilden som det har fått av de regionala samordningsgrupperna som leds av sjukvårdsdistrikten och rekommendationerna för nödvändiga åtgärder enligt lägesbilden.

”Vi har dessutom beaktat social- och hälsovårdsministeriets nuvarande styrning”, berättar regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen från Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Innehållet i våra beslut prövas emellertid alltid från fall till fall i ljuset av lägesinformationen från de regionala coronasamordningsgrupperna. Det epidemiologiska läget ändras nu snabbt och ändringar i ministeriets styrning kan också vara att vänta, om uppdateringen av hybridstrategin framskrider. Därför har besluten meddelats bara till mitten av juni.”

Regionförvaltningsverkets förordnanden om sammankomstbegränsningar omfattar inte privata tillställningar, till exempel familjefester eller kvällssamvaro. I dessa bör sjukvårdsdistriktens rekommendationer för privata tillställningar följas.

Det så kallade beslutet om säkert avstånd förlängs i Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland och i största delen av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger dessutom det s.k. beslutet om säkert avstånd till mitten av juni i största delen av verksamhetsområdet. Beslutet som fattades idag gäller följande områden:

 • Skyldigheten gällande säkert avstånd fortsätter i största delen av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt till den 15 juni. I kommunernas områden i Hangö, Högfors, Lojo och Raseborg är det epidemiologiska läget emellertid bättre och därför upphävs beslutet om säkert avstånd som nu är i kraft från och med den 25 maj.
 • I Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt förlängs beslutet om säkert avstånd till den 15 juni.

Dessutom fattade Regionförvaltningsverket i Södra Finland på grund av det försämrade epidemiologiska läget i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt redan i torsdags den 20 maj ett beslut om säkert avstånd som är i kraft till den 15 juni. (Läs mer i pressmeddelandet: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69909833).

Enligt ett beslut med stöd av paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar ska aktörerna som svarar för användningen av utrymmena säkerställa att kunderna och de som deltar i verksamheten de facto kan undvika närkontakt med varandra. Kunderna och deltagarna ska alltså kunna hålla säkert avstånd till varandra i utrymmena.

I lagen definieras närkontakt som vistelse på mindre än två meters avstånd i mer än femton minuter eller fysisk kontakt. Förordnandet gäller inte kontakten mellan kunder och personal.

Regionförvaltningsverkets beslut förpliktar på ett omfattande sätt både den offentliga och privata sektorn, dvs. följande aktörer:

 • privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer
 • enskilda näringsidkare
 • kommuner och samkommuner
 • religionssamfund
 • offentligrättsliga inrättningar.

Förordnandet gäller inomhusutrymmen där det samtidigt vistas över tio kunder eller deltagare. Motsvarande gräns för antalet kunder i utomhusutrymmen är femtio. I så kallade utrymmen med hög risk, så som inomhusutrymmen för motion och rekreation ska förordnandet följas utan gränser för antalet kunder. Förordnandet om säkert avstånd gäller inte läroanstalternas verksamhet, småbarnspedagogik, professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet.

Aktörerna ska dessutom utarbeta en skriftlig plan för hur de förhindrar närkontakt mellan kunderna eller deltagarna. Aktörerna kan själv bestämma vilka metoder de använder - det kan handla om att exempelvis begränsa antalet kunder, ge besökarna olika tidpunkter och/eller arrangera utrymmet på något sätt. Planen ska hållas framlagd i utrymmet så att kunderna och de som deltar i verksamheten kan se den. Planen ska inte skickas till regionförvaltningsverket för godkännande.

Aktörerna som svarar för kundutrymmena ska dessutom alltid beakta allmänna hygienkrav enligt paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller exempelvis effektivare rengöring av ytor och informerande av kunderna om rutiner som förebygger spridningen av viruset.

Regionförvaltningsverket och coronasamordningsgrupperna bedömer kontinuerligt om besluten som är i kraft är nödvändiga och om det behövs nya beslut enligt det epidemiologiska läget. Enligt social- och hälsovårdsministeriets styrning ska restriktionerna avvecklas kontrollerat och försiktigt med beaktande av det epidemiologiska läget också i kringliggande områden.

Mer information:

För media:

 • regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen, tfn 0295 016 564 (be att bli uppringd eller skriv ett textmeddelande), fornamn.efternamn@rfv.fi
 • överinspektör Oona Mölsä, tfn 0295 016 592 (be att bli uppringd eller skriv ett textmeddelande), fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Sommarens badsäsong börjar - kommunala webbplatser ska ha uppdaterad information om de allmänna badstränderna11.6.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Enligt lagstiftningen ska badstrandens ägare eller innehavare - vanligen kommunen - upprätthålla väsentlig information på sin webbplats om de allmänna badstränderna. Regionförvaltningsverket samlar inom sitt område in förteckningar som kommunerna har lämnat över de allmänna badstränderna samt deras webbplatser. Den riksomfattande förteckningen publiceras på Valviras webbplats och levereras även till Europeiska kommissionen så att t.ex. resenärer kan få nytta av den.

Kesän uimakausi alkaa – kuntien sivuilla oltava ajantasainen tieto yleisistä uimarannoista11.6.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Lainsäädännön mukaan uimarannan omistajan tai haltijan – tyypillisesti kunnan – täytyy ylläpitää verkkosivuillaan keskeisiä tietoja yleisistä uimarannoista. Aluehallintovirasto kokoaa alueeltaan kuntien toimittaman yleisten uimarantojen luettelon ja näiden verkkosivuosoitteet. Valtakunnallinen luettelo julkaistaan Valviran verkkosivuilla ja toimitetaan myös Euroopan komissiolle mm. matkailijoiden hyödynnettäväksi.

Muun muassa pääkaupunkiseudun kokoontumisrajoituksia ollaan lieventämässä ensi viikon alussa epidemiatilanteen parantumisen vuoksi - osassa Uuttamaata rajoitukset ollaan kumoamassa kokonaan10.6.2021 16:56:07 EEST | Tiedote

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella epidemiatilanne on rauhoittunut ja alueellinen koronakoordinaatioryhmä on linjannut leviämisvaiheessa olleen osan alueesta palanneen kiihtymisvaiheeseen. Tämän johdosta Etelä-Suomen aluehallintovirasto ryhtyy valmistelemaan päätöstä kokoontumisrajoitusten lieventämisestä. Lisäksi Itä-Uusimaa ja Länsi-Uusimaa lukuun ottamatta Espoota ja Kauniaisia palaavat perustasolle, ja siellä kokoontumisrajoitukset ollaan kumoamassa kokonaan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum