Aluehallintovirasto

Sammankomstbegränsningarna lindras i Egentliga Finland

Dela

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har den 27 maj 2021 gett regionförvaltningsverken uppdaterade anvisningar för de olika faserna av epidemin. Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har utifrån SHM:s styrningsbrev fattat beslut den 31 maj som innebär lindringar i begränsningarna av sammankomster i Egentliga Finland från och med den 1 juni 2021.

I de nya begränsningarna av sammankomster har man beaktat den senaste lägesbilden som den regionala coronasamordningsgruppen i Egentliga Finland presenterat. Enligt den befinner sig Egentliga Finland fortfarande på epidemins samhällsspridningsfas.

SHM förutsätter indelningar av publiken i separata områden på stora evenemang i Egentliga Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har meddelat ett beslut med vilket deltagarantalet i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster begränsas i Egentliga Finland, med undantag för Punkalaidun kommun. I kommunerna i landskapet kan man under tiden 1-16 juni ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 10 personer inomhus och i avgränsade utomhusområden med högst 50 personer. Förutsättningen är att deltagarna har möjlighet att undvika närkontakt med varandra. Utomhus kan publikantalet höjas på vissa villkor genom att dela in publiken i olika avgränsade områden. Enligt SHM:s styrbrev är förutsättningen för sådana här indelningar att

  • det finns flera läktardelar eller det är möjligt att avgränsa olika områden för publiken
  • publiken kan placeras i avgränsade läktardelar eller områden avsedda för publik på egna sittplatser eller i egna områden för högst 50 personer utomhus, och
  • säkerheten på alla ställen kan säkerställas genom att iaktta THL:s och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar.

Varje separat del måste ha en egen ingång och utgång, egen personal och egna tjänster, såsom servering och toaletter. Mellan de olika delarna måste det finnas en tydlig skyddszon.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland granskar tillsammans med Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts regionala coronagrupp hur epidemiläget utvecklas. Eventuella nya beslut fattas så fort som möjligt efter lägeskontrollen och när detta är säkert med tanke på områdets epidemiologiska läge.

Mer information

För media

  • överdirektörens ställföreträdare, direktör Ilkka Horelli, tfn 0295 018 061
  • direktör Heikki Mäki, tfn 0295 018 094

Regionförvaltningsverkets e-postadresser skrivs i formatet fornamn.efternamn(at)rfv.fi.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Sijaishuollossa olevien lasten oikeudet suunnitelmallisen valvonnan kohteena 23.6.2021 10:23:26 EEST | Tiedote

Valvira järjestää yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa kolme lastensuojelun suunnitelmalliseen valvontaan liittyvää webinaaria. Tilaisuuksien tavoitteena on vahvistaa sijaishuollossa olevien lasten oikeuksien toteutumista, lapsen asioista vastaavien sosiaalityöntekijöiden osaamista rajoitustoimenpiteiden soveltamisessa ja valvonnassa sekä yhdenmukaistaa, edistää ja tukea sijaishuoltoyksikköjen valvontaa.

Personaldimensioneringen och gruppstorlekarna i de kommunala daghemmen har förverkligats väl23.6.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverken och Valvira har gjort upp ett tillsynsprogram för småbarnspedagogiken. I enlighet med programmet inleddes systematisk tillsyn i början av året 2020. År 2021 granskas personaldimensioneringen och gruppstorlekarna i de kommunala daghemmen. Man övervakar att personaldimensioneringen är tillräcklig och att barngrupperna är av rätt storlek genom att granska de uppgifter kommunerna har uppgett om mängden personal i relation till antalet barn. Under vårens granskningar visade det sig att personaldimensioneringen och gruppstorleken på daghemmen har förverkligats väl enligt gällande lagstiftning.

Kunnallisten päiväkotien henkilöstömitoitus ja ryhmäkoko toteutuvat hyvin23.6.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Aluehallintovirastot ja Valvira ovat laatineet varhaiskasvatuksen valvontaohjelman, jonka mukainen suunnitelmallinen valvonta aloitettiin vuoden 2020 alussa. Vuoden 2021 valvontakohteena ovat kunnallisten päiväkotien henkilöstömitoitus ja ryhmäkoko. Päiväkodin henkilöstömitoituksen riittävyyttä ja lapsiryhmien kokoa valvotaan tarkastamalla kuntien ilmoittamat tiedot henkilöstön määrästä suhteessa lasten määrään. Kevään tarkastelujaksoilla päiväkotien henkilöstömitoitus ja ryhmäkoko toteutuivat voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti hyvin.

Sammankomstbegränsningarna i Egentliga Tavastland och en del av Päijänne-Tavastland upphävs från och med 23 juni22.6.2021 14:15:00 EEST | Tiedote

Enligt lägesbilderna som coronasamordningsgrupperna som leds av sjukvårdsdistrikten har sammanställt har det epidemiologiska läget i Egentliga Tavastland lugnat sig och gått tillbaka till basnivån, liksom även i stora delar av Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt. Regionförvaltningsverket i Södra Finland upphäver sammankomstbegränsningarna i de här regionerna från och med 23 juni 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum