Aluehallintovirasto

Sammankomstbegränsningarna upphävs från och med i morgon 29 juni i Mellersta Nyland

Dela

Epidemin har i Mellersta Nyland återgått till basnivån enligt den av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ledda coronasamordningsgruppens lägesbild. Regionförvaltningsverket i Södra Finland upphäver sammankomstbegränsningarna i den här regionen från och med 29 juni 2021.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland upphäver sitt beslut om sammankomstbegränsningar gällande Hyvinge, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs och Tusby eftersom begränsningarna inte längre är nödvändiga i det förbättrade epidemiologiska läget. Beslutet som har gällt ordnandet av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster upphävs från och med i morgon 29 juni 2021.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut om sammankomstbegränsningar förblir i kraft i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område ännu i huvudstadsregionen, där epidemin alltjämt är i accelerationsfasen. Beslutet är för tillfället i kraft till den 14 juli 2021. Dessutom är motsvarande beslut i kraft i Päijänne-Tavastland i kommunernas områden i Kärkölä, Lahtis och Orimattila. (Gällande sammankomstbegränsningar på webbplatsen rfv.fi: Svar på vanliga frågor om coronaviruset)

Regionförvaltningsverket följer upp ändringarna i det epidemiologiska läget tillsammans med coronasamordningsgrupperna och utvärderar fortlöpande om beslut är nödvändiga. Besluten upphävs genast då de inte längre är nödvändiga. Om det epidemiologiska läget försämras kan regionförvaltningsverket eller kommunen i sitt område fatta nya beslut om begränsningar, om de bedöms vara nödvändiga.

De allmänna hygienkraven i lagen ska fortsättningsvis följas i hela Finland

Man måste dock fortfarande i en mängd olika kundutrymmen - även på offentliga tillställningar - beakta de allmänna hygienkraven som anges i paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar, enligt vilka kunderna bl.a. ska erbjudas möjlighet att rengöra eller desinficera händerna, kundplatserna ska fördelas så glest som möjligt och kunderna ska ges anvisningar om sådana tillvägagångssätt med vilka hälsosäkerheten förbättras. Det finns inte längre krav på att något bestämt meteravstånd ska hållas.

Lagens hygienkrav gäller i hela Finland direkt med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar och förpliktar i stor utsträckning aktörer som ansvarar för användningen av olika utrymmen för kunder och publik såväl inom den offentliga som inom den privata sektorn.

Bestämmelser om coronarestriktioner för restaurangverksamhet finns separat i paragraf 58 a i lagen om smittsamma sjukdomar. De restriktioner som beskrivs där preciseras och lindras av regeringen genom förordningar. Regionförvaltningsverket fattar inte beslut om coronarestriktioner för restaurangverksamhet, men de gällande restriktionerna för restauranger ska iakttas också vid offentliga tillställningar som ordnas i restauranger.

Mer information:

För media:

  • regionförvaltningsöverläkare Mikko Valkonen, tfn 0295 016 524 (be att bli uppringd eller skriv ett textmeddelande), fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Työntekijä loukkaantui laskiessaan alas sähkölinjaa – sakot työnjohtajalle ja yhtiölle22.7.2021 11:44:26 EEST | Tiedote

Pirkanmaan käräjäoikeus on 22.6.2021 tuominnut sähkönjakelu- ja voimansiirtoverkkojen palveluita tarjoavan yhtiön 17 500 euron suuruiseen yhteisösakkoon ja yhtiön työnjohtajan 20 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta. Työntekijä loukkaantui laskiessaan sähköjohtoa alas kahden sähköpylvään väliltä. Tapaturmassa loukkaantunut työntekijä oli jäänyt noin 10-15 minuutiksi roikkumaan pää alaspäin oikean jalan pylväskengän varaan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum