Aluehallintovirasto

Sammankomster begränsas fortsättningsvis till högst tio personer i sjukvårdsdistrikten i västra och inre Finland

Dela

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förlänger begränsningen av antalet deltagare i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster till högst tio personer i Birkalands, Mellersta Finlands, Södra Österbottens, Mellersta Österbottens och Vasa sjukvårdsdistrikts områden. Begränsningen är fortfarande nödvändig för att få det epidemiologiska läget under kontroll och är i kraft till och med den 8 februari 2021.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland meddelade den 14 januari 2021 ett beslut som innebär att samtliga offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över tio personer inomhus och utomhus fortsättningsvis är förbjudna i Birkalands, Mellersta Finlands, Södra Österbottens, Mellersta Österbottens och Vasa sjukvårdsdistrikts områden. Beslutet är i kraft under tiden 18.1–8.2.2021.

Det är möjligt att ordna sammankomster med högst 10 personer, men också då måste man till fullo och mycket noga följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkra avstånd och hygienrutiner. Regionförvaltningsverket rekommenderar starkt att man undviker alla fysiska sammankomster som inte måste ordnas.

Även i Finland har det konstaterats fall av muterat coronavirus

Enligt THL har man i Finland diagnostiserat totalt 61 fall av muterat virus fram till den 13 januari 2021. Om den nya virusmutationen blir allmänt förekommande kan den orsaka en epidemi som sprids klart snabbare än tidigare och allvarligt riskera hälso- och sjukvårdssystemets kapacitet. På riksnivå är covid-19-läget också mycket allvarligt, och om åtgärderna för att bekämpa sjukdomen inte fortsätter finns det risk för att läget plötsligt och på ett omfattande sätt försämras i hela landet. Sjukvårdsdistrikten i västra och inre Finland, med undantag för Mellersta Österbotten, befinner sig fortsättningsvis i epidemins samhällsspridningsfas. Det är fortfarande nödvändigt att begränsa antalet deltagare i sammankomster till tio personer i hela regionen.

Alla onödiga närkontakter bör undvikas

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut gäller offentliga tillställningar, såsom marknader, konserter, teaterföreställningar och idrottsmatcher med publik. Regionförvaltningsverkets behörighet omfattar inte privata tillställningar, såsom kvällssamvaro eller familjefester och inte heller normal, kontinuerlig serviceverksamhet. Inte heller myndigheternas sammanträden, så som kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas möten omfattas av begränsningarna. Det rekommenderas att också dessa ordnas på distans.

Sjukvårdsdistrikten och kommunerna har gett olika aktörer och privatpersoner rekommendationer som var och en bör följa gällande användningen av munskydd samt gällande tillställningar och serviceverksamhet som inte omfattas av regionförvaltningsverkets förelägganden. För att vi ska få epidemiläget under kontroll är det synnerligen viktigt att var och en av oss är särskilt försiktig och beaktar myndigheternas rekommendationer och anvisningar. Det är skäl att undvika alla onödiga närkontakter med andra personer.

Mer information:

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut 14.1.2021 (under offentliga delgivningar på rfv.fi)

Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkra avstånd och hygienrutiner (på webbplatsen minedu.fi)

Vilka offentliga tillställningar, sammankomster och aktiviteter gäller regionförvaltningsverkens beslut?

Vanliga frågor och svar om coronan och att ordna offentliga tillställningar på rfv.fi

Vasa sjukvårdsdistrikts webbsida om gällande rekommendationer och restriktioner i distriktet

Birkalands sjukvårdsdistrikts webbsida om gällande rekommendationer och restriktioner i distriktet (på finska)

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikts webbsida om gällande rekommendationer och restriktioner i distriktet (på finska)

Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikts webbsida om gällande rekommendationer och restriktioner i distriktet

Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikts webbsida om gällande rekommendationer och restriktioner i distriktet (på finska)

Coronarådgivning för evenemangsarrangörer (mån–fre klockan 8–11.30 och 12.30–16): 0295 016 666, koronainfo@avi.fi

För media:

  • Eeva Mäkinen, regionförvaltningsöverläkare, tfn 0295 018 786
  • Marko Pukkinen, överdirektör, tfn 0295 018 582

fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utredde beredskapen inför coronapandemin hos kommuner och samkommuner inom social- och hälsovården22.1.2021 12:00:00 EETTiedote

Inom social- och hälsovården har man förberett sig på att coronapandemin eskalerar, men det har funnits skillnader t.ex. i fråga om erhållandet av testresultat och spårning av infektioner. De största orosmomenten hänför sig till att omsorgs- och vårdpersonalen insjuknar och att sjukdomen sprids till vårdhem. Uppgifterna framgår av en färsk rapport.

Sammankomstbegränsningarna i Päijänne-Tavastland förlängs till 15 februari – tillställningar med över 10 personer förbjudna, även mindre bör undvikas21.1.2021 13:01:00 EETTiedote

Södra Finland Enligt den bedömning som Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts regionala coronasamordningsgrupp gjort är de nuvarande sammankomstbegränsningarna nödvändiga i distriktet även under de kommande veckorna. Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger begränsningarna av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i Päijänne-Tavastland sjukvårdsdistrikts område till och med den 15 februari 2021. Det är skäl att undvika alla sammankomster alltid då det är möjligt.

Päijät-Hämeen kokoontumisrajoitukset jatkuvat 15.2. asti – yli 10 hengen tilaisuudet kielletty, pienempiäkin tulisi välttää21.1.2021 13:00:00 EETTiedote

Etelä-Suomi Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueellisen koronakoordinaatioryhmän arvion mukaan nykyiset kokoontumisrajoitukset ovat alueella tarpeen myös tulevina viikkoina. Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevia rajoituksia 15.2.2021 asti. Kaikkia kokoontumisia on syytä välttää aina kun se on mahdollista.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum