Aluehallintovirasto

Sammankomster begränsas fortsättningsvis till högst tio personer i sjukvårdsdistrikten i västra och inre Finland

Dela

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förlänger begränsningen av antalet deltagare i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster till högst tio personer i Birkalands, Mellersta Finlands, Södra Österbottens, Mellersta Österbottens och Vasa sjukvårdsdistrikts områden. Begränsningen är fortfarande nödvändig för att få det epidemiologiska läget under kontroll och är i kraft till och med den 8 februari 2021.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland meddelade den 14 januari 2021 ett beslut som innebär att samtliga offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över tio personer inomhus och utomhus fortsättningsvis är förbjudna i Birkalands, Mellersta Finlands, Södra Österbottens, Mellersta Österbottens och Vasa sjukvårdsdistrikts områden. Beslutet är i kraft under tiden 18.1–8.2.2021.

Det är möjligt att ordna sammankomster med högst 10 personer, men också då måste man till fullo och mycket noga följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkra avstånd och hygienrutiner. Regionförvaltningsverket rekommenderar starkt att man undviker alla fysiska sammankomster som inte måste ordnas.

Även i Finland har det konstaterats fall av muterat coronavirus

Enligt THL har man i Finland diagnostiserat totalt 61 fall av muterat virus fram till den 13 januari 2021. Om den nya virusmutationen blir allmänt förekommande kan den orsaka en epidemi som sprids klart snabbare än tidigare och allvarligt riskera hälso- och sjukvårdssystemets kapacitet. På riksnivå är covid-19-läget också mycket allvarligt, och om åtgärderna för att bekämpa sjukdomen inte fortsätter finns det risk för att läget plötsligt och på ett omfattande sätt försämras i hela landet. Sjukvårdsdistrikten i västra och inre Finland, med undantag för Mellersta Österbotten, befinner sig fortsättningsvis i epidemins samhällsspridningsfas. Det är fortfarande nödvändigt att begränsa antalet deltagare i sammankomster till tio personer i hela regionen.

Alla onödiga närkontakter bör undvikas

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut gäller offentliga tillställningar, såsom marknader, konserter, teaterföreställningar och idrottsmatcher med publik. Regionförvaltningsverkets behörighet omfattar inte privata tillställningar, såsom kvällssamvaro eller familjefester och inte heller normal, kontinuerlig serviceverksamhet. Inte heller myndigheternas sammanträden, så som kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas möten omfattas av begränsningarna. Det rekommenderas att också dessa ordnas på distans.

Sjukvårdsdistrikten och kommunerna har gett olika aktörer och privatpersoner rekommendationer som var och en bör följa gällande användningen av munskydd samt gällande tillställningar och serviceverksamhet som inte omfattas av regionförvaltningsverkets förelägganden. För att vi ska få epidemiläget under kontroll är det synnerligen viktigt att var och en av oss är särskilt försiktig och beaktar myndigheternas rekommendationer och anvisningar. Det är skäl att undvika alla onödiga närkontakter med andra personer.

Mer information:

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut 14.1.2021 (under offentliga delgivningar på rfv.fi)

Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkra avstånd och hygienrutiner (på webbplatsen minedu.fi)

Vilka offentliga tillställningar, sammankomster och aktiviteter gäller regionförvaltningsverkens beslut?

Vanliga frågor och svar om coronan och att ordna offentliga tillställningar på rfv.fi

Vasa sjukvårdsdistrikts webbsida om gällande rekommendationer och restriktioner i distriktet

Birkalands sjukvårdsdistrikts webbsida om gällande rekommendationer och restriktioner i distriktet (på finska)

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikts webbsida om gällande rekommendationer och restriktioner i distriktet (på finska)

Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikts webbsida om gällande rekommendationer och restriktioner i distriktet

Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikts webbsida om gällande rekommendationer och restriktioner i distriktet (på finska)

Coronarådgivning för evenemangsarrangörer (mån–fre klockan 8–11.30 och 12.30–16): 0295 016 666, koronainfo@avi.fi

För media:

  • Eeva Mäkinen, regionförvaltningsöverläkare, tfn 0295 018 786
  • Marko Pukkinen, överdirektör, tfn 0295 018 582

fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Fortsatta sammankomstbegränsningar och skyldighet att hålla säkert avstånd i Södra Finland till mitten av maj - stängningsbeslutet för motions- och rekreationsutrymmen förlängs inte22.4.2021 14:37:51 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har meddelat beslut som förlänger sammankomstbegränsningarna och skyldigheten att trygga säkert avstånd för kunderna vid användningen av olika slags utrymmen. Begränsningarna hålls oförändrade annanstans än i Egentliga Tavastland där det tack vare den gynnsamma utvecklingen av det epidemiologiska läget är möjligt att lindra sammankomstbegränsningen från sex till högst tio personer. Besluten meddelades för perioden 1–16.5.2021. Däremot kommer stängningsbeslutet för utrymmen för motion och rekreation så som läget är idag inte att förlängas efter att de nuvarande besluten inte längre är i kraft.

Kokoontumisrajoitukset ja asiakastilojen turvavälivelvoite jatkuvat Etelä-Suomessa toukokuun puoliväliin asti - liikunta- ja virkistystilojen sulkupäätöksiä ei olla jatkamassa22.4.2021 14:34:40 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksiä, joilla jatketaan kokoontumisrajoituksia ja velvoitetta taata asiakkaille turvavälit laajasti erilaisten tilojen käytössä. Rajoitukset jatkuvat ennallaan muualla paitsi Kanta-Hämeessä, missä suotuisasti kehittyneen epidemiatilanteen ansiosta kokoontumisrajoitusta voidaan lieventää kuudesta enintään kymmeneen henkilöön. Päätökset tehtiin ajalle 1.-16.5.2021. Sen sijaan liikunta- ja virkistystilojen sulkupäätöksiä ei tämänhetkisen tilanteen valossa olla jatkamassa nykyisten määräysten voimassaolon päättymisen jälkeen.

Obligatorisk hälsokontroll av inresande fortsätter i maj vid gränsövergångarna i södra Finland22.4.2021 13:21:41 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger förordnandet om obligatoriska hälsokontroller för inresande. I samband med hälsokontrollen kan ett coronavirustest tas. Dessutom förlänger Regionförvaltningsverket i Södra Finland beslutet som förordnar kommuner och samkommuner med gränsövergångar att ordna hälsokontroller för inresande. Båda besluten förlängs så att de är i kraft hela maj månad och de gäller samtliga gränsövergångar i Regionförvaltningsverket i Södra Finlands område.

Maahantulijoiden pakolliset terveystarkastukset jatkuvat Etelä-Suomen rajanylityspaikoilla toukokuun ajan22.4.2021 12:05:34 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa alueensa rajanylityspaikoilla määräystä maahantulijoiden pakollisesta osallistumisesta terveystarkastukseen, jonka osana voidaan ottaa koronavirustesti. Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa päätöstä, jolla se määrää rajanylityspaikkojen kunnat ja kuntayhtymät järjestämään terveystarkastukset maahantulijoille. Molempien määräysten voimassaoloa jatketaan toukokuun ajan, ja ne koskevat kaikkia Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueen rajanylityspaikkoja.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum