Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Sasha Hubers och Petri Saarikkos verkhelhet Perusta färdigställs i Stapelstaden

Dela

I Stapelstaden i Helsingfors håller man på att sätta upp stadsdelens första offentliga konstverk. Där skapar konstnärerna Sasha Huber och Petri Saarikko en skulpturhelhet som visar fotavtryck av Stapelstadens invånare.

Bild: Sasha Huber och Petri Saarikko
Bild: Sasha Huber och Petri Saarikko

Verket vid namn Perusta tog sin början i deltagande verkstäder, där elever från lågstadieskolan Maatullin ala-aste tillsammans med sina vårdnadshavare fick använda fötterna för att bearbeta leran. Formerna som skapades av leran göts till tre bronsskulpturer, av vilka den största placeras på skvären vid Landtullsgränden i slutet av sommaren 2022. De två mindre skulpturerna placeras i en närliggande liten park i anslutning till Maatullis skolas och daghems nybyggnad som blir färdig år 2024. På så sätt återvänder verket till platsen där det började.Förutom bronsskulpturerna innefattar verket en videodokumentation som konstnärerna har skapat för att presentera den deltagande processen.

Konstnärerna vill ge invånarna en möjlighet att lämna sina fotavtryck i området. Verket bygger på tanken om att samhället tillsammans bildar en symbolisk förbindelse till marken och landskapet. I verkprocessen fungerar leran som ett element som förenar människorna med varandra och sitt bostadsområde både symboliskt och materiellt. Skulpturerna lagrar upplevelsen av social gemenskap och kroppslig närvaro in i minsta detalj av ett tåavtryck.

Bakgrunden till verket Perusta ligger i Hubers och Saarikkos projekt Remedies Universe, där de granskar muntlig tradition i olika kulturella och geografiska kontexter. Verket Perusta har sina rötter särskilt i projektet Remedies Mildura, som konstnärerna genomförde som en del av 10th Mildura Palimpsest Biennial i Australien år 2015. I sitt verkkoncept bjuder konstnärerna in elever och deras vårdnadshavare till att dela berättelser medan de bearbetar leran. I Mildura kom leran från den lokala floden Murray och konstnärerna fick tillstånd att använda den från två av områdets lokala ursprungsstammar, som också deltog i utförandet av verket.

HAM Helsingfors konstmuseum har beställt verket med sitt anslag för offentlig konst, som i enlighet med stadsstrategin används för att öka offentlig konst, särskilt i sådana områden i Helsingfors där det för närvarande finns lite eller ingen offentlig konst alls. Verket utförs i tätt samarbete med lågstadieskolan Maatullin ala-aste och Stadsmiljösektorns områdesplanerare. När verket är klart integreras det i Helsingfors samling av offentlig konst som förvaltas av HAM.

Konstnärsduon Sasha Huber och Petri Saarikko bor i Helsingfors och har arbetat med det gemensamma projektet Remedies Universe redan sedan år 2011. Sasha Huber (f. 1975) är en schweizisk-finsk bildkonstnär med rötter i Schweiz och på Haiti. Huber har behandlat historia, minnen och tillhörande till något i sin konst, ofta i relation till kolonialismens och postkolonialismens arv. Arkivmaterialen har många gånger en stor roll i verken, som tar en performativ, tidsmässig eller social form, bland annat som interventioner eller videor. Petri Saarikko (f. 1973) är en bildkonstnär, vars verk ofta är performativa och platsspecifika med omfattande användning av olika medier.

Pressbilder:
https://www.hamhelsinki.fi/sv/ham-info/till-medier/ (lösenord: hammedia).

Nyckelord

Kontakter

Kristiina Ljokkoi, amanuens för offentlig konst
HAM
tfn 040 507 6031
kristiina.ljokkoi@hel.fi

Bilder

Bild: Sasha Huber och Petri Saarikko
Bild: Sasha Huber och Petri Saarikko
Ladda ned bild

Om

Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialahttps://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/

HAM Helsingfors konstmuseum

HAM Helsingfors konstmuseum förvaltar Helsingforsbornas egen konstsamling, till vilken hör över 9000 verk. HAM sköter om och utökar konstsamlingen, till vilken också stadens offentliga konstverk hör. I Tennispalatsets inhemska och internationella utställningar presenterar HAM modern konst och samtidskonst. HAM Helsingfors konstmuseum

Följ Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Päätöstiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.6.202221.6.2022 18:52:24 EEST | Tiedote

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksen 21.6. päätöstiedote on julkaistu kaupungin verkkosivuilla. Lautakunta hyväksyi mm. Oulunkylän jäähallin peruskorjauksen ja huoltorakennuksen perusparantamisen hankesuunnitelman, ja kannattaa lainan myöntämistä KOY Namika Areenalle liikuntahallin rakentamiseksi Pakilaan. Lautakunta hyväksyi myös HAM taidemuseon säätiöittämiseen liittyvän esityksen, jos säätiöittämiseen tarvittava lisärahoitus osoitetaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nykyisen talousarvion ulkopuolelta.

Koronapalautumisraha mahdollistaa ennätyksellisen runsaan kulttuuritarjonnan kesällä Helsingissä15.6.2022 15:51:49 EEST | Tiedote

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan saaman koronapalautumisrahan myötä Helsingistä löytyy tänä kesänä ennätyksellinen määrä upeita tapahtumia kaupunkilaisten ja vierailijoiden iloksi. Espan lavalla nautitaan mm. monimuotoisista musiikkiesityksistä, ja Helsingin elävät kadut -tapahtuma tuo stand up -komiikan, performanssit ja katuteatterin keskustan kaduille. Kulttuurikeskukset tarjoavat mm. nuorten Pride-tapahtumia, musiikkikeikkoja ja kaupunkiviljelyä. Uudenlaisilla mikroavustuksilla pyritään puolestaan edistämään kulttuurikentän nopeaa palautumista pandemia-ajasta.

Helsingin elävät kadut (Helsinki Living Streets) will take culture to the streets and invite city residents to enjoy encounters and spending time together in the city centre13.6.2022 10:00:00 EEST | Press release

The City of Helsinki wants to offer residents and performers the opportunity to meet each other after the pandemic and enliven the city centre with summer programme. Helsingin elävät kadut (Helsinki Living Streets) offers cultural programme in five different places in the city centre. The streets will be taken over by music, dance, circus and other performing arts as well as participatory workshops from 16 June to 25 August.

Helsingfors levande gator tar kulturen till gatorna och bjuder in stadsborna till stadskärnan för att njuta av möten och samvaro.13.6.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

Helsingfors stad vill erbjuda invånarna och artisterna möjlighet att träffas i stadskärnan efter coronaviruset och återuppliva stadskärnan med ett sommarprogram. Helsingfors levande gator sprider med sitt kulturprogram ut sig i fem olika områden i stadskärnan. Musik, dans, cirkus och annan scenkonst samt verkstäder tar över gatorna 16.6–25.8.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum