Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Säsongen för skogsbränder närmar sig - flygspaningarna inleds

Dela

Årets första flygspaningar för att upptäcka skogsbränder utförs i landskapen Egentliga Finland, Satakunta och Birkaland. När man ser till väderprognoserna kan flygningarna snart komma att omfatta även andra landskap i södra Finland. Det är emellertid inte ännu aktuellt att inleda mer omfattande flygningar i hela landet.

Som en del av förberedelserna inför skogsbränderna har även räddningsverken och flygverksamheten inlett sina övningar. Övningarna handlar bland annat om att testa meddelandetrafikens funktion, förmedling av lägesbilden och över lag sådant som rör släckningsverksamheten vid en skogsbrand. Övningarna hålls regelbundet för att samarbetet vid en skogsbrand ska vara effektivt och säkert.

Flygspaning efter skogsbränder är övervakning som görs med flygplan för att upptäcka markbränder. Syftet är att upptäcka markbränder i tid och på så sätt förhindra att de sprider sig. Till markbränder räknas bl.a. skogsbränder, gräsbränder och bränder på torvproduktionsområden.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland ansvarar för att ordna spaningsflygningar efter skogsbränder i hela Finland. Flygningarna görs på 22 rutter baserat på riskerna för skogsbrand och pågår under tiden april till september. Flygningarna utförs vanligen av en lokal flygklubb eller ett flygbolag.

Flygrutterna: https://avi.fi/sv/valj-arende/myndighet/information-och-vagledning/flygspaningar-efter-skogsbrander

Mer information:

räddningsöverinspektör Mika Kurvinen, tfn 050 396 1234 fornamn.efternamn@rfv.fi

 Twitter

Säsongen för skogsbränder börjar #skogsbränder #spaningsflygningar #RFVövervakar#säkerhet #räddningsväsendet

Hela Finland
Sydvästra Finland
Södra Finland
Västra och Inre Finland
Säkerhet och beredskap

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Arbetstagarens exponering för värme ska begränsas23.6.2022 09:15:57 EEST | Tiedote

Enligt arbetarskyddslagen ska arbetsgivaren begränsa arbetstagarens exponering för temperaturförhållanden som stör eller äventyrar säkerheten eller hälsan. Arbetsgivaren är skyldig att genom tekniska åtgärder se till att temperaturen på arbetsplatsen hålls under 28 °C när temperaturen utomhus är under 25 °C. Om temperaturen på arbetsplatsen trots tekniska åtgärder överskrider 28 °C ska den tid som arbetstagarna utsätts för värme begränsas.

Työntekijän altistumista kuumuudelle on rajoitettava23.6.2022 09:06:55 EEST | Tiedote

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on rajoitettava työntekijän altistumista turvallisuutta tai terveyttä haittaaville tai vaarantaville lämpöolosuhteille. Työnantajan velvollisuutena on teknisin toimenpitein huolehtia siitä, että lämpötila työpaikalla pysyy alle 28 °C:ssa, kun lämpötila ulkona on alle 25 °C. Jos työpaikan lämpötila teknisistä toimenpiteistä huolimatta helteen vuoksi ylittää 28 °C, on työntekijöiden altistumisaikaa kuumuudelle rajoitettava.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum