Sateenkaariperheet ry

Sateenkaari-ihmisten toivottu lapsiluku on kaukana toteutumisesta - yhteiskunnan tuettava myös sateenkaariperheiden lapsiperheellistymistä

Jaa

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista vain vähemmistöllä on lapsia, vaikka tutkimusten mukaan suurin osa sateenkaari-ihmisistä toivoo lapsiperheellistymistä jossain vaiheessa elämäänsä. Erityisen suuri epäsuhta toivotun ja toteutuneen lapsiluvun välillä on miespareilla, itsellisillä miehillä ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla. Yhteiskunta voisi halutessaan tukea sateenkaari-ihmisten lapsiperheellistymistä useilla tavoilla. Ajankohtaisia kysymyksiä olisivat translain hedelmättömyysvaatimuksesta luopuminen, lapsettomuushoitojen yhdenvertainen saatavuus, tasa-arvoiset perhevapaat, useamman vanhemman perheet huomioiva vanhemmuuslaki ja sijaissynnytyksen säätely. Myös adoptiota ja perhehoitoa tulee kehittää edelleen.

"Yhteiskunnallisessa keskustelussa ruoditaan parhaillaan laskevan syntyvyyden syitä. Kysymykseen ei ole yksinkertaisia vastauksia koko väestön osalta, mutta tiettyjen ryhmien kohdalla syntyvyyden esteet ovat hyvin konkreettisia ja siten myös täysin ratkaistavissa, jos poliittista tahtoa löytyy", toteaa Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä. "Sateenkaari-ihmisten toivotun lapsiluvun toteutumisen edistämiseksi pitäisi tehdä joukko lainsäädännöllisiä uudistuksia ja kehittää palvelujärjestelmän yhdenvertaisuutta."

Sateenkaarimiesten perheellistymismahdollisuuksia tukisi ennen kaikkea apilaperheiden ja kumppanuusvanhemmuuden tukeminen. Kumppanuusvanhemmuudesta (co-parenting) puhutaan silloin, kun vanhemmuutta jaetaan kahden kodin välillä ilman rakkaussuhdetta. Sateenkaarimiesten yleisin lapsiperheellistymisen tapa on kolmen tai neljän vanhemman apilaperheessä, jossa lapsella on syntymästään saakka kaksi kotia, esimerkiksi mies- ja naisparin päätettyä jakaa vanhemmuutta.

"Kumppanuusvanhemmuutta tulisi tukea mahdollistamalla oikeudellinen vanhemmuus useammalle kuin kahdelle vanhemmuuslain säätämisen yhteydessä ja mahdollistamalla perhevapaiden jakaminen joustavasti vanhempien kesken myös silloin, kun lapsella on kolme tai neljä vanhempaa", arvioi Juha Jämsä. "Lapsen oikeuksien näkökulmakin vaatii, että lapsen oikeusturva suhteessa hänen tosiasiallisiin vanhempiinsa toteutuu myös silloin, kun lapsella on useampia kuin kaksi vanhempaa. Nämä uudistukset tukisivat myös monien uusperheiden tilanteita."

Suomen translaki vaatii edelleen, että ennen kuin henkilön oikeudellinen sukupuoli voidaan vahvistaa, henkilön on osoitettava olevansa hedelmätön. "On täysin hävytöntä, että samaan aikaan, kun ihmisiä hätistellään synnytystalkoisiin, Suomi edelleen pakkosteriloi yhteen ihmisryhmään kuuluvia", Jämsä puuskahtaa.

Sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten toivotun lapsiluvun toteutumisen edistäminen vaatisi lisäksi, että ennen sukupuolen korjausta kaikki halukkaat voisivat tallettaa sukusolujaan myöhempää käyttöä varten. Samoin pitäisi olla yhdenvertainen ja syrjimätön mahdollisuus tulla harkituksi adoptio- tai sijaisvanhempana. Perhe-etuuksien sukupuolitetuista nimityksistä pitäisi luopua, ja säätää vanhempainvapaista.

Vanhemmuuslain säätämisen yhteydessä pitäsi säätää, että väestötietojärjestelmään kirjataan vanhemmuus vanhemmuutena, ei isyytenä/äitiytenä. Tämä eronteko on väestötietojärjestelmässä tarpeeton tieto, ja altistaa sukupuolivähemmistöihin kuuluvat vanhemmat ja heidän lapsensa tarpeettomasti syrjinnälle, kun vanhemman transtausta paljastuu aina viranomaisyhteyksissä ja palveluissa. Vanhemmuuden merkitseminen väestötietojärjestelmään vanhemmuutena ei tarkoittaisi äitiyden ja isyyden kategorioista luopumista arkielämässä.

Rinteen hallitusohjelmassa luvataan selvittää sijaissynnytysten säätelyä. "Sijaissynnytyssäätelyn luominen Suomeen on välttämätöntä - ja myös sosiaalisesti vastuullista. Tällä hetkellä Suomi ulkoistaa vastuuta sysäämällä sijaissynnytysjärjestelyitä käyttävät perheet ulkomaisiin järjestelyihin", Jämsä toteaa. "Suomalaisen lainsäädännön ja palvelujärjestelmän tuella on mahdollista turvata kaikkien osapuolten oikeuksia paljon paremmin kuin nykyisen kieltopolitiikan aikana."

"Kun sijaissynnytyslainsäädäntö luodaan, sen pitää olla yhdenvertaisin perustein kaikkien saatavilla", toteaa Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä. "Esimerkiksi hoitojen rajaaminen tilanteisiin, joissa käytetään ainoastaan aiottujen vanhempien omia sukusoluja, kuten jotkut ovat ehdottaneet, ei millään tavoin vähennä sijaissynnytykseen liittyviä riskejä. Se ainoastaan rajoittaa hoitoihin oikeutettujen piiriä tavalla, joka on juuri osoitettu yhdenvertaisuuslain vastaiseksi; hallinto-oikeuksien päätösten perusteella julkiset lapsettomuusklinikat ovat juuri aloittamassa lahjasoluhoitojen antamisen naispareille ja itsellisille naisille."

Sijaissynnytys voisi olla yksi tapa vanhemmuuteen miespareille ja itsellisille miehille sekä joillekin trans- ja intersukupuolisille ihmisille. Kuitenkaan siitä ei monestakaan syystä johtuen tule koskaan yleistä tietä vanhemmuuteen. Sama koskee adoptiota. Suomen lainsäädäntö on mahdollistanut vuodesta 2017 alkaen, että adoptiolapsi voitaisiin sijoittaa samaa sukupuolta olevan parin perheeseen. Toistaiseksi yhtään lasta ei ole sijoitettu. Adoptiotyötä pitääkin edelleen kehittää, jotta varmistetaan, että sijoitukset tehdään tulevaisuudessa syrjimättömin perustein.

Lastensuojelun perhehoito eli sijaisvanhemmuus voisi sen sijaan olla huomattavasti useamman sateenkaari-ihmisen väylä kasvattajuuteen. Sateenkaariperheet ry:ssä on käynnissä Väriä perhehoitoon -hanke, jolla pyritään rohkaisemaan sateenkaariperheitä sijaisvanhemmiksi ja kehittämään lastensuojelun sosiaalityötä yhdenvertaiseen ja syrjimättömään suuntaan.

Erittäin merkittävää sateenkaari-ihmisten lapsiperheellistymisen näkökulmasta on lapsettomuushoitojen yhdenvertainen saatavuus. Tässä on kyse mitä suurimmissa määrin myös taloudellisista resursseista. Julkisten lapsettemuushoitojen nykyiset, hyvin pienet resurssit ovat esteenä palveluvalikoiman kehittämiselle ja yhdenvertaiselle ja riittävälle saatavuudelle. Hallinto-oikeudet ovat juuri pakottaneet julkiset klinikat tarjoamaan lahjasoluhoitoja myös naispareille ja itsellisille naisille. Kuinka yhdenvertaisuus toteutuu, jää vielä nähtäväksi. Jokaisen sukupuoltaan korjaavan olisi saatava tallettaa sukusolujaan tulevaa käyttöä varten. Sijaissynnytykset pitäisi ottaa palveluvalikoimaan. Myös Kelan sairausvakuutuskorvaukset sateenkaariperheiden yksityisistä hedelmöityshoidoista on tehty kohtuuttomin perustein.

Rinteen hallitusohjelmaan on kirjattu lapsettomuushoitojen yhdenvertainen saatavuus, vanhemmuuslaki ja sijaissynnytys. Mitään näistä hankkeista ei ole toistaiseksi polkaistu liikkelle. Ne eivät ole myöskään mukana viime viikolla julkaistussa valtioneuvoston toimintasuunnitelmassa, eikä poliitikkojen ja virkamiesten puheista päätellen edes alustavasti valmisteilla.

"Hallituspuolueet, nyt ryhtiä sateenkaariasioita koskevaan päätöksentekoon", vaatii Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä. "Hallitus päätti hallitusneuvotteluissa jättää Suomen yhdeksi viimeisistä Länsi-Euroopan maista, jolla ei koskaan ole ollut sateenkaaripoliittista toimintaohjelmaa. Sitäkin suuremmalla syyllä hallituksen on nyt pidettävä huoli, että edes hallitusohjelmaan yksittäisinä hankkeina kirjatut tavoitteet saadaan toteutettua."

 

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Sateenkaariperheet ry
Sateenkaariperheet ry
Hämeentie 29
00500 HELSINKI

050 525 7999http://www.sateenkaariperheet.fi

Sateenkaariperheet ry on vuonna 1997 perustettu lastensuojelu- ja perhejärjestö. Se toimii Suomen sateenkaariperheiden lasten ja vanhempien sekä perhettä suunnittelevien ja vanhemmuudesta kiinnostuneiden ihmisten kontaktifoorumina, vertaistuen tarjoajana, oikeuksien puolustajana, tiedonvälittäjänä ja edunvalvojana sekä perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten kouluttajana.

Sateenkaariperheet ry hallinnoi kaikkien sateenkaarijärjestöjen yhteistä Perhesuhdekeskusta, joka pyrkii lisäämään hyvinvointia sateenkaarikansan perhesuhteisiin. www.perhesuhdekeskus.fi

Sateenkaariperheet ry haluaa kiinnittää huomiota siihen, että erilaisten perheiden näkökulma tulee lähtökohtaisesti aina huomioida lainsäädäntötyössä, jotta uudistettavat käytännöt huomioivat kaikki lapset ja perheet. Perheiden monimuotoisuutta edustaa yksittäisten perhejärjestöjen lisäksi Monimuotoiset perheet -verkosto, jonka asiantuntemus on lainsäätäjän käytettävissä. www.monimuotoisetperheet.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Sateenkaariperheet ry

Hallituksen esitys vanhemmuuslaiksi ei paranna sateenkaariperheiden lasten asemaa – lapsen oikeus kaikkiin vanhempiinsa vaatii laajan selvitystyön käynnistämistä välittömästi23.9.2021 14:16:06 EEST | Tiedote

Vanhemmuuslaki lisättiin hallitusohjelmaan Sateenkaariperheet ry:n aloitteesta, mutta hallituksen tänään antamalla esityksellä ei ole mitään yhdenvertaisuusvaikutuksia sateenkaariperheiden lasten asemaan. Esitys on pettymys ja vahvistaa huolta hallituksen sitoutumisesta sateenkaari-ihmisten oikeuksien vahvistamiseen. Yhdistys vaatii yhdessä keskeisten lapsen oikeuksien toimijoiden kanssa, että vanhemmuuden määrittymiseen liittyvää lainsäädäntöä koskeva laaja selvitystyö käynnistetään välittömästi.

Lapsitoimijat: useamman oikeudellisen vanhemman mahdollisuus selvitettävä31.5.2021 07:07:00 EEST | Tiedote

Hallituksen vanhemmuuslakiluonnoksesta annetun lausuntopalautteen mukaan useamman kuin kahden oikeudellisen vanhemmuuden selvittämistä esittävät esimerkiksi lapsiasiavaltuutettu, Suomen Unicef, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Väestöliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Lapsi- ja perhetoimijat yhtyvät Sateenkaariperheet ry:n näkemykseen siitä, että vanhemmuuden määrittymisen keskeisenä periaatteena täytyy olla lapsen edun ensisijaisuus.

Hallituksen esitys vanhemmuuslaiksi ei parantaisi sateenkaariperheiden lasten asemaa millään tavalla23.4.2021 11:03:43 EEST | Tiedote

Oikeusministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle esityksen vanhemmuuslaista. Esitys on pettymys ja vahvistaa huolta hallituksen sitoutumisesta sateenkaari-ihmisten oikeuksien vahvistamiseen. Sateenkaariperheet ry:n ministeriölle antaman lausunnon mukaan esitetyllä sääntelyllä ei olisi mitään yhdenvertaisuusvaikutuksia sateenkaariperheiden lasten asemaan. Yhdistys vaatii, että vanhemmuuden määrittymiseen liittyvää lainsäädäntöä koskeva laaja selvitystyö käynnistetään välittömästi.

Sateenkaarijärjestöt erittäin pettyneitä vanhemmuuslakiin ja hidasteluun translain uudistuksessa25.3.2021 00:00:00 EET | Uutinen

Oikeusministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle esityksen vanhemmuuslaista. Setan mukaan esitys on pettymys ja vahvistaa huolta hallituksen sitoutumisesta sateenkaari-ihmisten oikeuksien vahvistamiseen. ”Vanhemmuuslaki on toteutumassa mitättömänä teknisenä muutoksena, jossa ei uskalleta parantaa niiden lasten oikeuksia, jotka elävät useamman kuin kahden vanhemman perheissä”, sanoo Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä. Vanhemmuuslaki säätelee vanhemmuuden määräytymistä ja siihen on yhdistetty isyys- ja äitiyslaki. Esityksessä hallitus tarrautuu perinteiseen vanhemmuuden määrittelyyn sen sijaan, että parantaisi oikeuksia perhemuotojen moninaisuus huomioiden. ”Lakiesitys ei paranna sateenkaariperheiden oikeuksia millään tavalla”, Jämsä toteaa. Ihmisoikeusjärjestö Seta pelkää, että translain uudistus kokee saman kohtalon kuin 2014. Lakiesitystä valmisteleva työryhmä piti asettaa maaliskuun puolessavälissä, muttei sitä ole vielä tehty. ”Hallituksen tärkeimpiä ihmisoikeust

Hallituksen esitys perhevapaista heikentäisi useiden sateenkaariperheiden tilanteita - järjestöjen jättäminen valmistelun ulkopuolelle oli kohtalokas virhe16.2.2021 13:55:27 EET | Tiedote

Hallitus kehuskelee, että tänään julkaistun perhevapaauudistuksen yksi keskeinen lähtökohta on ollut perheiden monimuotoisuuden huomioiminen. Osittain tämä onkin toteutunut, mutta hallitus teki keskeisen virheen, kun jätti monimuotoisten perheiden järjestöt pois uudistusta valmistelevan työryhmän kokoonpanosta.

YK:n lapsen oikeuksien komitean päätös – Suomi loukkasi turvapaikkaa hakeneen sateenkaariperheen lapsen oikeuksia9.2.2021 12:32:58 EET | Tiedote

Venäläinen sateenkaariperhe haki Suomesta turvapaikkaa lapsen hyvinvoinnin vaarannuttua kotimaassaan. Suomi ei myöntänyt lapselle turvapaikkaa ja käännytti perheen takaisin Venäjälle vuonna 2017. Sateenkaariperheet ry auttoi perhettä kantelemaan päätöksestä YK:n lapsen oikeuksien komitealle. Komitea antoi 4.2.2021 langettavan päätöksen, jonka mukaan Suomi ei ole tehnyt päätöstä lapsen edun periaatteen mukaisesti eikä ole huomioinut todellista väkivallan uhkaa, jota sateenkaariperheen lapsi kohtaa Venäjällä. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun komitea antaa Suomelle langettavan päätöksen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme