Sateenkaariperheet ry

Sateenkaari-ihmisten toivottu lapsiluku on kaukana toteutumisesta - yhteiskunnan tuettava myös sateenkaariperheiden lapsiperheellistymistä

Jaa

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista vain vähemmistöllä on lapsia, vaikka tutkimusten mukaan suurin osa sateenkaari-ihmisistä toivoo lapsiperheellistymistä jossain vaiheessa elämäänsä. Erityisen suuri epäsuhta toivotun ja toteutuneen lapsiluvun välillä on miespareilla, itsellisillä miehillä ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla. Yhteiskunta voisi halutessaan tukea sateenkaari-ihmisten lapsiperheellistymistä useilla tavoilla. Ajankohtaisia kysymyksiä olisivat translain hedelmättömyysvaatimuksesta luopuminen, lapsettomuushoitojen yhdenvertainen saatavuus, tasa-arvoiset perhevapaat, useamman vanhemman perheet huomioiva vanhemmuuslaki ja sijaissynnytyksen säätely. Myös adoptiota ja perhehoitoa tulee kehittää edelleen.

"Yhteiskunnallisessa keskustelussa ruoditaan parhaillaan laskevan syntyvyyden syitä. Kysymykseen ei ole yksinkertaisia vastauksia koko väestön osalta, mutta tiettyjen ryhmien kohdalla syntyvyyden esteet ovat hyvin konkreettisia ja siten myös täysin ratkaistavissa, jos poliittista tahtoa löytyy", toteaa Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä. "Sateenkaari-ihmisten toivotun lapsiluvun toteutumisen edistämiseksi pitäisi tehdä joukko lainsäädännöllisiä uudistuksia ja kehittää palvelujärjestelmän yhdenvertaisuutta."

Sateenkaarimiesten perheellistymismahdollisuuksia tukisi ennen kaikkea apilaperheiden ja kumppanuusvanhemmuuden tukeminen. Kumppanuusvanhemmuudesta (co-parenting) puhutaan silloin, kun vanhemmuutta jaetaan kahden kodin välillä ilman rakkaussuhdetta. Sateenkaarimiesten yleisin lapsiperheellistymisen tapa on kolmen tai neljän vanhemman apilaperheessä, jossa lapsella on syntymästään saakka kaksi kotia, esimerkiksi mies- ja naisparin päätettyä jakaa vanhemmuutta.

"Kumppanuusvanhemmuutta tulisi tukea mahdollistamalla oikeudellinen vanhemmuus useammalle kuin kahdelle vanhemmuuslain säätämisen yhteydessä ja mahdollistamalla perhevapaiden jakaminen joustavasti vanhempien kesken myös silloin, kun lapsella on kolme tai neljä vanhempaa", arvioi Juha Jämsä. "Lapsen oikeuksien näkökulmakin vaatii, että lapsen oikeusturva suhteessa hänen tosiasiallisiin vanhempiinsa toteutuu myös silloin, kun lapsella on useampia kuin kaksi vanhempaa. Nämä uudistukset tukisivat myös monien uusperheiden tilanteita."

Suomen translaki vaatii edelleen, että ennen kuin henkilön oikeudellinen sukupuoli voidaan vahvistaa, henkilön on osoitettava olevansa hedelmätön. "On täysin hävytöntä, että samaan aikaan, kun ihmisiä hätistellään synnytystalkoisiin, Suomi edelleen pakkosteriloi yhteen ihmisryhmään kuuluvia", Jämsä puuskahtaa.

Sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten toivotun lapsiluvun toteutumisen edistäminen vaatisi lisäksi, että ennen sukupuolen korjausta kaikki halukkaat voisivat tallettaa sukusolujaan myöhempää käyttöä varten. Samoin pitäisi olla yhdenvertainen ja syrjimätön mahdollisuus tulla harkituksi adoptio- tai sijaisvanhempana. Perhe-etuuksien sukupuolitetuista nimityksistä pitäisi luopua, ja säätää vanhempainvapaista.

Vanhemmuuslain säätämisen yhteydessä pitäsi säätää, että väestötietojärjestelmään kirjataan vanhemmuus vanhemmuutena, ei isyytenä/äitiytenä. Tämä eronteko on väestötietojärjestelmässä tarpeeton tieto, ja altistaa sukupuolivähemmistöihin kuuluvat vanhemmat ja heidän lapsensa tarpeettomasti syrjinnälle, kun vanhemman transtausta paljastuu aina viranomaisyhteyksissä ja palveluissa. Vanhemmuuden merkitseminen väestötietojärjestelmään vanhemmuutena ei tarkoittaisi äitiyden ja isyyden kategorioista luopumista arkielämässä.

Rinteen hallitusohjelmassa luvataan selvittää sijaissynnytysten säätelyä. "Sijaissynnytyssäätelyn luominen Suomeen on välttämätöntä - ja myös sosiaalisesti vastuullista. Tällä hetkellä Suomi ulkoistaa vastuuta sysäämällä sijaissynnytysjärjestelyitä käyttävät perheet ulkomaisiin järjestelyihin", Jämsä toteaa. "Suomalaisen lainsäädännön ja palvelujärjestelmän tuella on mahdollista turvata kaikkien osapuolten oikeuksia paljon paremmin kuin nykyisen kieltopolitiikan aikana."

"Kun sijaissynnytyslainsäädäntö luodaan, sen pitää olla yhdenvertaisin perustein kaikkien saatavilla", toteaa Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä. "Esimerkiksi hoitojen rajaaminen tilanteisiin, joissa käytetään ainoastaan aiottujen vanhempien omia sukusoluja, kuten jotkut ovat ehdottaneet, ei millään tavoin vähennä sijaissynnytykseen liittyviä riskejä. Se ainoastaan rajoittaa hoitoihin oikeutettujen piiriä tavalla, joka on juuri osoitettu yhdenvertaisuuslain vastaiseksi; hallinto-oikeuksien päätösten perusteella julkiset lapsettomuusklinikat ovat juuri aloittamassa lahjasoluhoitojen antamisen naispareille ja itsellisille naisille."

Sijaissynnytys voisi olla yksi tapa vanhemmuuteen miespareille ja itsellisille miehille sekä joillekin trans- ja intersukupuolisille ihmisille. Kuitenkaan siitä ei monestakaan syystä johtuen tule koskaan yleistä tietä vanhemmuuteen. Sama koskee adoptiota. Suomen lainsäädäntö on mahdollistanut vuodesta 2017 alkaen, että adoptiolapsi voitaisiin sijoittaa samaa sukupuolta olevan parin perheeseen. Toistaiseksi yhtään lasta ei ole sijoitettu. Adoptiotyötä pitääkin edelleen kehittää, jotta varmistetaan, että sijoitukset tehdään tulevaisuudessa syrjimättömin perustein.

Lastensuojelun perhehoito eli sijaisvanhemmuus voisi sen sijaan olla huomattavasti useamman sateenkaari-ihmisen väylä kasvattajuuteen. Sateenkaariperheet ry:ssä on käynnissä Väriä perhehoitoon -hanke, jolla pyritään rohkaisemaan sateenkaariperheitä sijaisvanhemmiksi ja kehittämään lastensuojelun sosiaalityötä yhdenvertaiseen ja syrjimättömään suuntaan.

Erittäin merkittävää sateenkaari-ihmisten lapsiperheellistymisen näkökulmasta on lapsettomuushoitojen yhdenvertainen saatavuus. Tässä on kyse mitä suurimmissa määrin myös taloudellisista resursseista. Julkisten lapsettemuushoitojen nykyiset, hyvin pienet resurssit ovat esteenä palveluvalikoiman kehittämiselle ja yhdenvertaiselle ja riittävälle saatavuudelle. Hallinto-oikeudet ovat juuri pakottaneet julkiset klinikat tarjoamaan lahjasoluhoitoja myös naispareille ja itsellisille naisille. Kuinka yhdenvertaisuus toteutuu, jää vielä nähtäväksi. Jokaisen sukupuoltaan korjaavan olisi saatava tallettaa sukusolujaan tulevaa käyttöä varten. Sijaissynnytykset pitäisi ottaa palveluvalikoimaan. Myös Kelan sairausvakuutuskorvaukset sateenkaariperheiden yksityisistä hedelmöityshoidoista on tehty kohtuuttomin perustein.

Rinteen hallitusohjelmaan on kirjattu lapsettomuushoitojen yhdenvertainen saatavuus, vanhemmuuslaki ja sijaissynnytys. Mitään näistä hankkeista ei ole toistaiseksi polkaistu liikkelle. Ne eivät ole myöskään mukana viime viikolla julkaistussa valtioneuvoston toimintasuunnitelmassa, eikä poliitikkojen ja virkamiesten puheista päätellen edes alustavasti valmisteilla.

"Hallituspuolueet, nyt ryhtiä sateenkaariasioita koskevaan päätöksentekoon", vaatii Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä. "Hallitus päätti hallitusneuvotteluissa jättää Suomen yhdeksi viimeisistä Länsi-Euroopan maista, jolla ei koskaan ole ollut sateenkaaripoliittista toimintaohjelmaa. Sitäkin suuremmalla syyllä hallituksen on nyt pidettävä huoli, että edes hallitusohjelmaan yksittäisinä hankkeina kirjatut tavoitteet saadaan toteutettua."

 

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Sateenkaariperheet ry
Sateenkaariperheet ry
Hämeentie 29
00500 HELSINKI

050 525 7999http://www.sateenkaariperheet.fi

Sateenkaariperheet ry on vuonna 1997 perustettu lastensuojelu- ja perhejärjestö. Se toimii Suomen sateenkaariperheiden lasten ja vanhempien sekä perhettä suunnittelevien ja vanhemmuudesta kiinnostuneiden ihmisten kontaktifoorumina, vertaistuen tarjoajana, oikeuksien puolustajana, tiedonvälittäjänä ja edunvalvojana sekä perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten kouluttajana.

Sateenkaariperheet ry hallinnoi kaikkien sateenkaarijärjestöjen yhteistä Perhesuhdekeskusta, joka pyrkii lisäämään hyvinvointia sateenkaarikansan perhesuhteisiin. www.perhesuhdekeskus.fi

Sateenkaariperheet ry haluaa kiinnittää huomiota siihen, että erilaisten perheiden näkökulma tulee lähtökohtaisesti aina huomioida lainsäädäntötyössä, jotta uudistettavat käytännöt huomioivat kaikki lapset ja perheet. Perheiden monimuotoisuutta edustaa yksittäisten perhejärjestöjen lisäksi Monimuotoiset perheet -verkosto, jonka asiantuntemus on lainsäätäjän käytettävissä. www.monimuotoisetperheet.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Sateenkaariperheet ry

Eurooppalaiset sateenkaarijärjestöt: vanhemmuuslaki mahdollisuus Suomelle toimia suunnannäyttäjänä Euroopassa6.5.2020 06:45:00 EESTTiedote

Eurooppalaisten sateenkaarijärjestöjen kattojärjestöt lähettivät eilen (5.5.2020) Suomen hallitukselle kirjeen, jossa rohkaisivat Suomea toimimaan suunnannäyttäjänä säätämällä ensimmäisenä Euroopan valtiona vanhemmuuslain tavalla, joka mahdollistaisi useamman kuin kahden oikeudellisen vanhemman vahvistamisen ja vanhemmuuden rekisteröinnin ’vanhempana’ ilman turhaa sukupuolittamista.

Osa vanhemmista ei pääse lainkaan näkemään lastaan synnytyssairaalassa korona-aikana14.4.2020 12:52:54 EESTTiedote

Viime päivät on käyty laajaa julkista keskustelua synnytyssairaaloiden uudesta epidemiaan liittyvästä rajoituksesta, jonka mukaisesti lapsivuodeosastolle pääsevät toistaiseksi vain synnyttäjät. Synnytykseen saa kuitenkin jokainen synnyttäjä ottaa mukaan yhden tukihenkilön. Joissain perheissä lapsella on kuitenkin jo syntymästään lähtien useampia kuin kaksi vanhempaa. Näin on esimerkiksi perheessä, jossa nais- ja miespari ovat yhdessä päättäneet jakaa lapsen vanhemmuuttaan ns. kumppanuusvanhempina. Perhemuoto on yleinen sateenkaariperheiden joukossa ja tuttu myös synnytyssairaaloille. Normaalitilanteessa kaikki vanhemmat ovat voineet osallistua synnytykseen ja/tai nähdä vastasyntynyttä lapsivuodeosastolla, perheiden omien toiveiden mukaan. "Nyt asetetut epidemiarajoitukset osuvat useamman vanhemman perheisiin kohtuuttomasti. Osa perheen vanhemmista ei pääse tapaamaan lastaan lainkaan vastasyntyneenä, koska eivät pääse lapsivuodeosastolle eivätkä synnytyssaliin", kertoo Sateenkaariperhee

Nelosella alkaa tänään Lapsi tuntemattoman kanssa - Sateenkaariperheet ry on kumppanuusvanhemmuuden asiantuntija16.3.2020 06:43:00 EETTiedote

Nelosella alkaa tänään uusi tv-sarja, joka käsittelee kumppanuusvanhemmuutta. Tällä tarkoitetaan perheitä, joissa jaetaan lapsen vanhemmuutta suunnitelmallisesti kahdessa kodissa lapsen syntymästä alkaen. Näissä perheissä lapsella voi olla kaksi tai useampi vanhempaa. Sateenkaariperheet ry on kumppanuusvanhemmuuden asiantuntija Suomessa yli 20 vuoden kokemuksella. Olemme neuvoneet, valmentaneet, tukeneet ja tuoneet yhteen kumppanuusvanhempia ja siitä haaveilevia. Tavoitteenamme on edistää lapsen hyvinvointia tukemalla suunnitelmallista vanhemmuuden jakamista.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme