Scanfil Oyj

Scanfil will publish its interim report for January-March 2022 on April 22

Share

Scanfil plc    Press release    14 April 2022 at 3:00 p.m. EET

Scanfil will publish its interim report for January-March 2022 on April 22

Scanfil plc will publish its interim report for January-March 2022 on Friday, 22 April 2022, approximately at 8:00 a.m. EET (7:00 a.m. CET).

English webcast for analysts, investors and media will be held on the same day at 10:00–11:00 a.m. EET. Results will be presented by CEO Petteri Jokitalo.

You can register and join the webcast at https://scanfil.videosync.fi/q1_2022. The audience can ask questions via Chat. Questions will be addressed at the end of the conference.

An on-demand version of the webcast and the presentation material will be available on the company's website later on the same day.

For more information:
Pasi Hiedanpää
Director, Investor Relations and External Communications
tel. +358 50 378 2228
pasi.hiedanpaa@scanfil.com

Scanfil in brief

Scanfil is an international manufacturing partner and system supplier for the electronics industry with over 45 years of experience in demanding manufacturing. Scanfil provides its customers with an extensive array of services, ranging from product design to product manufacturing, material procurement and logistics solutions. Vertically integrated production and a comprehensive supply chain are the foundation of Scanfil’s competitive advantages: speed, flexibility and reliability.

Typical Scanfil products are modules or integrated products for e.g. self-service application, automation systems, wireless connectivity modules, climate control systems, collection and sorting systems, analysers and weather solutions. Scanfil services are used by numerous international automation, safety, energy, cleantech and health service providers, as well as companies operating in the field of urbanisation. Scanfil’s network of factories consists of 9 production units in Europe, Asia and North America. Read more: www.scanfil.com

About Scanfil Oyj

Scanfil Oyj
Scanfil Oyj
Yritystie 6
85410 Sievi

https://www.scanfil.com

Subscribe to releases from Scanfil Oyj

Subscribe to all the latest releases from Scanfil Oyj by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Scanfil Oyj

Scanfil samarbetar med EcoVadis genom ett program för en hållbar upphandling och förstärker sitt samarbete med sina leverantörer5.5.2022 10:40:00 EEST | Uutinen

Scanfil plc Pressmeddelande 5.5.2022 kl. 9.40 Scanfil samarbetar med EcoVadis genom ett program för en hållbar upphandling och förstärker sitt samarbete med sina leverantörer 2021 belönades Scanfil med Silvermedalj från EcoVadis. Företagets mål är att förstärka sin hållbarhet ytterligare och, som en del av dessa åtgärder, förbättra sitt nuvarande betyg genom att delta i EcoVadis program för hållbar upphandling. Hållbar upphandling integrerar specifikationer, krav och kriterier, som bidrar till att skydda miljö och samhälle. Det omfattar även andra hållbarhetsområden, som till exempel barnarbete eller användning av kemikalier, som kan skada människor och miljö. Ett hållbart upphandlingsprogram kommer att ge oss en värdefull och aktuell lösning för att förstå, utvärdera och uppmuntra våra leverantörer i hållbarhetsrelaterade frågor. "Samarbetet med EcoVadis kommer också att ge Scanfil utbildning av EcoVadis experter, vilka är specialiserade på hållbara inköp", säger Mats Lindblad, chef f

Scanfil liittyi EcoVadiksen vastuullisten hankintojen ohjelmaan ja tehostaa yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa5.5.2022 10:30:00 EEST | Uutinen

Scanfil Oyj Lehdistötiedote 5.5.2022 klo 10.30 Scanfil liittyi EcoVadiksen vastuullisten hankintojen ohjelmaan ja tehostaa yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa Kansainvälinen arvostettu ja riippumaton vastuullisuusarvioija EcoVadis myönsi Scanfilille vuonna 2021 hopeisen luokituksen. Scanfilin tavoitteena on kehittää jatkuvasti yhtiön kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Osana jatkuvaa kehittämistä Scanfil tavoittelee luokituksen nostamista ja ottaa käyttöönsä myös EcoVadiksen vastuullisten hankintojen ohjelman. Kestävä hankintaohjelma yhdistää määrittelyt, vaatimukset sekä normit, jotka edistävät ympäristön suojelua ja yhteiskuntavastuuta. Se kattaa myös monia kriittisiä aihealueita, kuten esimerkiksi lapsityövoiman ja haitallisten kemikaalien käytön, jotka voivat vahingoittaa ihmisiä tai ympäristöä. Kestävä hankintaohjelma antaa meille arvokkaan ja ajantasaisen ratkaisun ymmärtää, arvioida ja kannustaa toimittajiamme kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa. "Lisäksi yhteistyö

Scanfil is partnering with EcoVadis responsible procurement program and enhancing its collaboration with suppliers5.5.2022 10:30:00 EEST | Uutinen

Scanfil plc Press release 5 May 2022 10.30 a.m. Scanfil is partnering with EcoVadis responsible procurement program and enhancing its collaboration with suppliers In 2021 Scanfil was awarded a Silver rating from EcoVadis. Company’s goal is to emphasize sustainability further and, as a part of these actions, improve its current rating by entering into the EcoVadis responsible procurement program. Sustainable procurement integrates specifications, requirements, and criteria that contribute to protecting of the environment and society. It also encompasses many concerns beyond, for example, child labor or the use of harmful chemicals that can damage people or the environment. A sustainable procurement program will give us a valuable and up-to-date solution to understand, evaluate and encourage our suppliers in sustainability-related matters. “Partnering with EcoVadis will also provide Scanfil training by EcoVadis sustainability experts specialized in responsible sourcing,” says Mats Lindbl

Scanfililtä, Etteplanilta ja M-Brainiltä yhteinen palvelutarjooma Yhdysvaltojen markkinoille tähtäävien suomalaisyritysten tukemiseksi3.5.2022 14:30:00 EEST | Tiedote

Scanfil Oyj Lehdistötiedote 3.5.2022 klo 14.30 Scanfililtä, Etteplanilta ja M-Brainiltä yhteinen palvelutarjooma Yhdysvaltojen markkinoille tähtäävien suomalaisyritysten tukemiseksi Scanfilin, Etteplanin ja M-Brainin yhteishanke on suunnattu suomalaisille pk-yrityksille, jotka suunnittelevat tai harkitsevat laajentumista Yhdysvaltojen markkinoille. Yhdysvallat on bruttokansantuotteella mitattuna maailman suurin markkina. Perinteisesti suomalaiset yritykset ovat etsineet kasvumarkkinoita lähialueilta Ruotsista, Saksasta tai Venäjältä. Ukrainan sodan vuoksi itään suuntautuva kauppa on seisahtunut ja tilanne tulee tuskin merkittävästi muuttumaan edes pidemmällä aikavälillä. Läntinen maailma ja Yhdysvallat tarjoavat merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Suomalainen korkean teknologian osaaminen muun muassa energia- ja terveysteknologissa ovat sellaisia, joille löytyy merkittävää kysyntää Yhdysvaltojen markkinoilta. Korkean jalostusarvon erikoistuneille tuoteyhtiöille markkinat ovat hyvin huoku

Scanfil julkistaa tammi-maaliskuu 2022 osavuosikatsauksensa 22. huhtikuuta14.4.2022 15:00:00 EEST | Tiedote

Scanfil Oyj Lehdistötiedote 14.4.2022 klo 15:00 Scanfil julkistaa tammi-maaliskuu 2022 osavuosikatsauksensa 22. huhtikuuta Scanfil Oyj julkistaa vuoden 2022 tammi-maaliskuun osavuosikatsauksensa perjantaina 22.4.2022 noin klo 8:00. Englanninkielinen webcast analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään samana päivänä klo 10:00–11:00. Tuloksen esittelee toimitusjohtaja Petteri Jokitalo. Voitte rekisteröityä ja liittyä tilaisuuteen osoitteessa: https://scanfil.videosync.fi/q1_2022. Yleisö voi kysyä kysymyksiä chat-palvelun välityksellä. Kysymyksiin vastataan tilaisuuden lopussa. Tallenne tiedotustilaisuudesta ja esitysmateriaali tulee saataville Scanfilin nettisivuille myöhemmin saman päivän aikana. Lisätiedot: Pasi Hiedanpää Johtaja, sijoittajaviestintä ja ulkoinen viestintä puh. 050 378 2228 pasi.hiedanpaa@scanfil.com Scanfil lyhyesti Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 45 vuoden kokemus vaativasta so

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom