Schildts & Söderströms

Schildts & Söderströms uppvisar ett positivt resultat igen

Dela

Bokslutet för år 2021, då förlaget firade sitt 130-årsjubileum, visar att förlaget för tredje året i rad uppnådde ett positivt resultat.

Efter utmanande år inom förlaget sedan förlagssammanslagningen år 2012 och i branschen står Schildts & Söderströms ekonomi idag på en stabil grund.

Intäkterna för år 2021 var 4,9 miljoner euro och resultatet efter finansiella poster landade på +688 466 euro.

– Ett stort tack går till de författare, illustratörer och översättare som vi haft glädjen att samarbeta med och till medarbetarna på S&S. Vårt team är proffsigt och sammansvetsat. Utgivningen på alla tre förlagen håller hög kvalitet, säger vd Mari Koli.

– Förlagens författare och illustratörer har stora internationella framgångar och vi har lyckats skapa nya, kreativa former för samarbeten med svenska förlag, vilket är särskilt glädjande.

I dag består Schildts & Söderströms-familjen av tre förlag: S&S Litteratur (10 procent av omsättningen), Kustantamo S&S (25 procent av omsättningen) och S&S Läromedel (65 procent av omsättningen).

S&S Litteratur är ett av de ledande finlandssvenska förlagen med utgivning i alla genrer.

S&S Läromedel är den ledande utgivaren av läromedel på svenska i Finland. Ledstjärnan i utgivningen är flexibla lösningar och inlärning för livet.

Det finskspråkiga Kustantamo S&S är i sin tur den ledande utgivaren av finlandssvensk litteratur på finska. Förlaget ger också ut originaltitlar på finska och högklassig litteratur från andra språkområden.

Schildts & Söderströms är grundare av och delägare i Helsinki Literary Agency, en agentur som representerar förlagets författare i världen.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Schildts & Söderströms
Schildts & Söderströms
Snellmansgatan 13
00170 Helsingfors

https://litteratur.sets.fi/

Schildts & Söderströms har verkat för den finlandssvenska litteraturen sedan 1891.