SDP EDUSKUNTA

SDP:arna Lindén och Berg: Ett betydande steg har tagits för att trygga jämlika social- och hälsovårdstjänster

Dela

Socialdemokraterna i riksdagens social- och hälsovårdsutskott är nöjda med att betänkandet om social- och hälsovårdsreformen är klart. Nu ska reformförslaget behandlas i plenum för fortsatt behandling.

- Då ett lapptäcke av många kommuner och samkommuner ersätts av 22 välfärdsområden kan vi bättre trygga jämlika och bra tjänster– oberoende av plånbokens tjocklek eller personens boningsort. Reformen stärker också demokratin, när de områdesfullmäktige som valts genom direkta val svarar för hela social- och hälsovården inklusive primärhälsovården och specialsjukvården, bedömer riksdagsledamot Aki Lindén som leder den socialdemokratiska utskottsgruppen.

Den socialdemokratiska gruppen anser att välfärdsområdena kommer fatta många beslut som påverkar vardagen, varvid det är rättvist att invånarna har makten. I det kommande områdesvalet väljs viktiga beslutsfattare som får till uppgift att svara för invånares välfärd i hela välfärdsområdet.

-I många områden, såsom i Vasa sjukvårdsdistrikt har man redan fattat beslut om att förverkliga välfärdsområdesmodellen före själva reformen. Ett viktigt mål både i vår österbottniska modell och i vårdreformen är att bättre och mer verkningsfullt rikta begränsade resurser till rätt områden. I fortsättningen kan vi stärka primärvården, göra tillgången till vård och omsorg smidigare, och förbättra situationen för de invånare som har det sämst ställt, säger riksdagsledamot Kim Berg som sitter i social- och hälsovårdsutskottet från Vasa valkrets.

Socialdemokratiska gruppen anser att hela servicekedjan kan fungera bättre, när det finns en tydlig serviceanordnare som ansvarar för helheten. Man ska alltså inte längre behöva bollas från lucka till lucka i ett vårdärende. Privata serviceproducenter och tredje sektorn har också fortsättningsvis en viktig kompletterande roll i produktionen av social- och hälsovårdstjänster.

- Reformen gör det möjligt att få tillgång till kompetent personal. Ett välfärdsområde är i egenskap av större och mer sektorsövergripande anordnare en attraktivare arbetsgivare, när de bättre än en liten anordnare kan erbjuda t.ex. utbildnings-, forsknings- och specialiseringsmöjligheter samt varierande arbetsuppgifter. En ändamålsenlig placering av personalen inom välfärdsområdet förbättrar också tillgången på personal där det råder brist på personal, konstaterar Kim Berg.

Vi förnyar social- och hälsovården så att alla får vård snabbare, lågtröskeltjänsterna fungerar bättre och jämlikheten och de språkliga rättigheterna tillgodoses. Reformen som berör förvaltningen är nödvändig för att vi ska kunna vidareutveckla tillgången till tjänster, bedömer Berg.

-Det viktigaste härnäst är att vidareutveckla innehållet och en förbättra vårdgarantin för primärvården så att man får vård inom en vecka är ett centralt mål för oss. Denna garanti inbegriper också tillgång till mentalvårdstjänster, vilket är särskilt viktigt i och med efterföljderna av coronan, konstaterar Aki Lindén.

Den socialdemokratiska utskottsgruppen anser också att köerna inom hälsovårdscentralerna måste åtgärdas, i äldreomsorgslagen är följande fas att utveckla de tjänster som tillhandahålls i hemmet och närståendevården, samt personaldimensioneringen inom barnskyddet. Mycket arbete kvarstår, men nu kan man med en helt ny servicestruktur göra saker möjliga på ett nytt och verkningsfullt sätt. Det är viktigt att också personalen, tredje sektorn och medborgarna aktivt engageras i utvecklingen av tjänsterna.

-Särskilt varmt tack förtjänar familje- och omsorgsminister Krista Kiuru och hennes medarbetare för att ha åstadkommit ett förslag till social- och hälsovårdsreform som är förenligt med grundlagen och allt under en hektisk tid i beslutsfattandet med tanke på coronapandemin, Därtill vill jag tacka utskottets tjänstemän och kolleger i utskottet. Regeringsrepresentanterna i utskottet har samarbetat bra och engagerat för att stärka servicesystemet och trygga jämlika social- och hälsovårdstjänster, framför Aki Lindén på gruppens vägnar.

Kontakter

Bilder

Om

SDP EDUSKUNTA
SDP EDUSKUNTA

00102 Eduskunta

09 4321https://sdp.fi/fi/eduskunta/

Följ SDP EDUSKUNTA

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SDP EDUSKUNTA

SDP:n Hussein al-Taee: Oli kunnia edustaa Suomea tärkeissä konferensseissa2.7.2021 14:02:30 EEST | Tiedote

Eduskunnan suuren valiokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan puolesta osallistui kansanedustaja Hussein al-Taee kesäkuussa kahteen EU-puheenjohtajamaa Portugalin järjestämään konferenssiin pitäen Suomen ainoat puheenvuorot molemmissa tapaamisissa. 14.6 pidetty konferenssi käsitteli EU:n maahanmuuttopolitiikkaa ja 21.6 järjestetty konferenssi koski EU-Afrikka suhteita. Molemmat olivat parlamentaarisia konferensseja ja osallistujia oli useiden maiden parlamenteista.

SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen: Osaava ja päättävä hallitus vie asioita eteenpäin haasteista huolimatta2.7.2021 13:08:38 EEST | Tiedote

Eduskunnassa on kevätkaudella käsitelty ja päätetty laajoista kokonaisuuksista kuten koronan hoidosta, sote-uudistuksesta, EU:n elpymispaketista sekä linjattu Suomen talouden tulevaisuudesta. Näiden päätösten tavoitteena on ollut sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävän suomalaisen yhteiskunnan rakentaminen. SDP:n johtaman hallituksen politiikan keskiössä on sitoutuminen vastuulliseen talouspolitiikkaan, hyvinvointivaltion palveluiden turvaamiseen sekä eriarvoisuuden vähentämiseen yhteiskunnassamme. - Suomi ja koko maailma ovat kärsineet yli vuoden verran historiallisesta terveydellisestä ja taloudellisesta kriisistä. Tämän hetken arviot Suomen talouden elpymisestä ovat paljon valoisempia, mitä vielä viime syksynä. Vaikka taloutemme toipuu ja kasvua on näköpiirissä, kriisinhoito ei ole kuitenkaan vielä ohi. Pandemian aiheuttamat vauriot pitää korjata. Terveydenhuollossamme on hoitovelkaa, koulutuksessa on koulutusvelkaa ja erityisesti nuorilla on hyvinvointivelkaa

SDP:n Seppo Eskelinen: Itä-Suomen liikennehankkeet huomioitu hyvin Väyläviraston suunnitelmassa2.7.2021 11:14:28 EEST | Tiedote

-Olen tyytyväinen, että moni Itä-Suomen ja Savo-Karjalan kannalta tärkeistä hankkeista on listattu Väyläviraston tänään julkistetussa luonnoksessa investointiohjelmaksi, sanoo kansanedustaja ja liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Seppo Eskelinen. Väylävirasto julkisti tänään luonnoksensa investointiohjelmaksi seuraavalle kahdeksalle vuodelle liittyen eduskunnan eilen hyväksymään 12-vuotiseen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan. -Itä-Suomen kannalta on merkittävää, että luonnoksessa on mainittu Karjalan- ja Savon ratojen kehittäminen sekä kaksoisraiteen jatkaminen Joutsenosta Luumäelle, mikä heijastuu koko Karjalan radan sujuvuuden ja turvallisuuden sekä teollisuuden kuljetusten parantumisena. Maanteiltä listalle on nostettu VT9 Liperin eritasoliittymä ja Kuopion Lentokentäntien liikennejärjestelyjen parantaminen sekä Karvion kanavan sillan uusiminen. Väylävirasto lähetti tänään suunnitelmaluonnoksen lausuntokierrokselle, joka kestää syyskuun puoliväliin saakka. Valmi

SDP:n Kymäläinen: Investointiohjelmalla liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpano vauhtiin2.7.2021 10:30:17 EEST | Tiedote

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) on tyytyväinen Väyläviraston tänään lausuntokierrokselle lähettämään luonnokseen tulevien vuosien investointiohjelmaksi. Ohjelman laatiminen perustuu eduskunnassa juuri hyväksyttyyn 12-vuotiseen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan ja siinä määriteltyihin kriteereihin. - On tärkeää, että nyt alamme ensi kertaa nähdä käytännössä pitkään valmistellun valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelmatyön tuloksia, kun suunnitelmaa aletaan panna toimeen. Väyläviraston laatimaan investointiohjelmaan on koottu ehdotukset seuraavien 8 vuoden aikana käynnistettävistä hankkeista sekä niiden toteuttamisjärjestyksestä ja rahoituksesta. Ohjelma toimii tulevien vuosien budjettivalmistelujen pohjana. Lopullisen päätöksen toteutettavista hankkeista tekee kuitenkin eduskunta talousarvion yhteydessä, Liikenne 12 -suunnitelman valmistelun parlamentaarisen ohjausryhmän varapuheenjohtajana toiminut Kymäläinen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum