SDP EDUSKUNTA

SDP:n Eloranta: Eduskunnan joululahjoja sisäilmakysymyksiin sekä lapsille ja nuorille

Jaa

Valtion talousarvion jakamattomasta varasta eli niin sanotusta eduskunnan joululahjarahasta kohdistetaan valtiovarainvaliokunnan mietinnössä ensi vuonna rahaa mm. sisäilmaan liittyvien terveyshaittojen hoitoon ja kuntoutukseen liittyvän tutkimustiedon kokoamiseen, pysyvän valtakunnallisen lukutaito-ohjelman toimeenpanoon, koronapandemian myötä lisääntyneiden lasten ja nuorten hyvinvointivajeiden korjaamisen ja pienten lasten kehotunnekasvatukseen, kansanedustaja valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja maatalousjaoston jäsen Eeva-Johanna Eloranta, sd iloitsee.

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander

Sisäilmaan liittyvien terveyshaittojen hoitoa ja kuntoutusta on käsitelty ns. Majvik1- ja Majvik 2 -suosituksissa, joista jälkimmäinenkin on laadittu jo noin 15 vuotta sitten. Nämä suositukset koskivat vain kosteus- ja homevaurioita, mutta niiden jälkeen on tehty paljon tutkimuksia, katsauksia ja ohjeistuksia sisäilma-asioista ja mm. niiden aiheuttamien terveyshaittojen hoidosta. Tätä tutkimustietoa ei ole kuitenkaan koottu yhteen.

- Nyt tämä sisäilmasairastumiseen liittyvä tutkimustieto kootaan yhteen, sillä valtiovarainvaliokunta esittää 300 000 euroa Majvik 2 -suositusten uusimiseen siten, että suosituksen ja muun materiaalin valmistelussa otetaan huomioon sisäilmaan liittyvien terveyshaittojen hoitoa ja kuntoutusta sekä muita sisäilmaan liittyviä kysymyksiä koskeva ajantasainen ja kattava tutkimustieto. Tämän Majvik 3 -suosituksen myötä sisäilmasairauksien diagnosointi ja hoito voi ottaa pitkän harppauksen eteenpäin, eduskunnan sisäilmaryhmän varapj Eeva-Johanna Eloranta korostaa.

Eduskunnan budjettilisäyksellä kaksi vuotta sitten käynnistetty lukutaitostrategia on syksyllä valmistunut. Sen jatkoksi laaditaan nyt pysyvä valtakunnallinen lukutaito-ohjelma, jonka toimeenpanoon ja muihin lukutaitoa edistäviin toimiin valiokunta ehdottaa yli 1,8 miljoonaa euroa. Lukutaitorahoitusta saavat mm. Lukulahja lapselle -ohjelma, Lastenkirjainstituutin Lukemo -portaalin ylläpito ja lukutaitotyön arviointityökalujen kehittäminen.

- Lukutaito-ohjelmaan panostaminen on tärkeää, sillä etenkin peruskouluikäisten oppilaiden lukutaito on heikentynyt. Pisa-tutkimusten mukaan heikkojen lukijoiden osuus on 2000-luvun aikana tuplaantunut 14 prosenttiin. Lukutaito on kaiken muun oppimisen perusta. On välttämätöntä huolehtia ensi vuoden lisäksi myös tulevaisuudessa siitä, että lukutaitotyön vaatimat pysyvät resurssit ovat riittävällä tasolla, sivistysvaliokunnan varapj Eloranta korostaa.

Lasten ja nuorten yksinäisyyden kokemukset ovat olleet nousussa jo pitkään, mutta koronapandemian rajoitustoimenpiteiden aikana kokemukset ulkopuolisuudesta kohosivat erityisesti nuorten osalta hälyttävän korkeiksi. Keväällä 2021 toteutetussa Kouluterveyskyselyssä (THL) usein toistuvaa tai jatkuvaa yksinäisyyttä koki yläkoulunuorista 16 %, ammatillisten oppilaitosten nuorista 17 % ja lukiolaisista 18 %. Ratkaisuna yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden kokemusten ennaltaehkäisyyn ja vähentämiseen on luotu School to Belong -ohjelma, jonka kohteena ovat yksinäisten oppilaiden ohella koko koulun osallistaminen - aina hallinnon strategioista opettajien ja oppilashuollon ammattilaisiin sekä joka ikiseen lapseen ja nuoreen saakka.

- Olen todella iloinen, että valtiovarainvaliokunta esittää 250 000 euroa Turun yliopiston opettajankoulutuslaitokselle tämän lasten ja nuorten yksinäisyyttä vähentävän School to Belong -ohjelman kehittämisen, pilotoinnin ja vaikuttavuustutkimuksen koordinointiin. On välttämätöntä, että teemme kaikkemme koronapandemian aiheuttamien oppimisen- ja hyvinvoinnin vajeiden korjaamiseksi. Olen erityisen iloinen siitä, että tämän hankkeen myötä voimme paremmin puuttua lasten ja nuorten kasvaneisiin ulkopuolisuuden kokemuksiin ja miettiä keinoja miten jokainen lapsi ja nuori tuntisi kuuluvansa kouluyhteisöön, Eloranta korostaa.

Kehotunnekasvatus on pienten lasten seksuaali- ja turvataitokasvatusta, jolla lapsia voidaan ohjata myönteiseen kehoitsetuntoon sekä edistää lapsen oikeutta turvalliseen kasvuun, arvostavaan kohteluun ja fyysiseen koskemattomuuteen. Kehotunnekasvatusta voidaan edistää esimerkiksi varhaiskasvattajille ja alkuopetuksen opettajille suunnattavan koulutuksen avulla. Valiokunta lisäsi 100 000 euroa tähän tarkoitukseen.

- Olen erittäin iloinen, että tämän määrärahalisäyksen myötä jatkossa yhä useampi varhaiskasvatuksen opettaja ja kasvattaja saa koulutusta näiden tärkeiden taitojen opettamiseen varhaiskasvatus - ja alkuopetusikäisille lapsille, jotta voidaan edesauttaa lasten turvallista kasvua, Eloranta toteaa.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander
Lataa

Tietoja julkaisijasta

SDP EDUSKUNTA
SDP EDUSKUNTA

00102 Eduskunta

09 4321https://sdp.fi/fi/eduskunta/

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

SDP:n Keski-Suomen kansanedustajat: Kotimaisten ruoantuottajien kriisi on otettava vakavasti27.1.2022 15:11:40 EET | Tiedote

SDP:n kansanedustajat Piritta Rantanen ja Riitta Mäkinen ovat huolissaan kotimaisten ruoantuottajien tilanteesta. Tuottajat ovat ajautuneet ahdinkoon kustannusten nousun vuoksi, ja tilanne vaatii nopeita ratkaisuja jotta edes ensi keväästä selvitään. Suurimpia syitä ahdinkoon ovat viime kesän katovuosi ja energian hinnoista johtuvat tuotantopanosten räjähdysmäinen hintojen nousu. -Katsomme vähittäiskaupan ja teollisuuden suuntaan, että tehtäisiin pikaisesti riittävät kustannusnousua kompensoivat hinnankorotukset tuottajahintoihin. Tuottajahinnat jatkavat laskuaan koko ajan, vaikka esimerkiksi suuret päivittäistavaraketjut ovat viime vuosina tehneet ennätyksellisiä tuloksia. Tutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista haluaisi viljelijän saavan ruoan hinnasta nykyistä suuremman osuuden, ja suurin osa suomalaisista maksaisi ruoasta enemmän, jos tietäisi että raha menee suoraan viljelijälle. Maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Rantanen nostaa esiin erityisesti lähiruoan hyödyntämisen keino

SDP:n Riitta Mäkinen: taloutta hoidettu hyvin, tulevaisuuteen luotaavaa politiikkaa tarvitaan26.1.2022 16:08:06 EET | Tiedote

SDP:n kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Riitta Mäkinen pitää talouden arviointineuvoston raporttia odotettuna ja kokonaistilanteen hyvin huomioon ottavana. - On hyvä, että myös talouden arviointineuvosto tuo esiin sen tosiasian, että finanssipolitiikka on ollut oikein mitoitettua ja elvyttävä politiikka perusteltua vuosien 2020 ja 2021 aikana, kun koronakriisi on pyyhkäissyt läpi yhteiskuntamme. Näin on saatu talouden pyörät pidettyä pyörimässä ja ehkäisty työttömyyttä ja sitä myöden talouskriisin syvenemistä, toteaa Mäkinen. Mäkinen huomauttaa kuitenkin, että arviointineuvoston samaan aikaan kritisoima kehystason nosto on mahdollistanut tarvittavan elvyttävän talouspolitiikan. Mäkinen muistuttaa samalla, että tämän vuoden talousnäkymät ovat myös yhä epävarmat. - Se mistä lienemme kaikki yhtä mieltä, on julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyydestä huolehtiminen ja tähän on syytä alkaa pian kiinnittää huomiota. Kuitenkin samalla tulee muistaa, että sopeutuksen tulee olla

SDP:n Johan Kvarnström: On korkea aika panostaa valtatie 25:een ja kunnostaa Hanko–Hyvinkää-rata26.1.2022 12:16:03 EET | Tiedote

Kansanedustaja Johan Kvarnström (SDP) näkee Liikenneväyläviraston tänään esittelemässä investointiohjelmassa erittäin hyviä elementtejä. Hän pitää ohjelmaa tärkeänä ja on erityisen tyytyväinen Hanko–Hyvinkää-radan perusparannushankkeisiin ja valtatie 25:n parantamiseen. Samalla hän arvostelee sitä, että panostukset rantarataan eivät ole mukana.

SDP:n Riitta Mäkinen: väyläverkon investointiohjelmaesitys on Keski-Suomelle hyvä alku26.1.2022 11:03:28 EET | Tiedote

SDP:n jyväskyläläinen kansanedustaja Riitta Mäkinen tervehtii ilolla valtion väyläverkon investointiohjelmaesitystä, mutta toteaa sen vaativan myös jatkotyöstöä ennen kuin lopullisia päätöksiä investoinneista tehdään. - Keski-Suomen hankkeita on tässä alustavassa, virkavalmisteluna tehdyssä esityksessä huomioitu kohtuullisesti ja mukana on useita pienempiä pääväylien parannushankkeita. Esityksessä investointiohjelmaan on nostettu pääväylien parantamiseksi Keski-Suomen alueella VT4 Leivonmäen pohjoispuolella (12milj. euroa), VT4 Vestonmäen kohta (8 milj. euroa), VT4 Oravasaaren eritasoliittymä (5milj euroa). VT9 Jämsä-Korpilahti (16 milj. euroa) on sisällytetty pääväylien parantamisen ns. B-koriin, johon sisältyvät hankkeet edellyttävät vielä jatkosuunnittelua ennen hankkeiden toteuttamista. Mäkinen muistuttaa kuitenkin, että varsinaiset päätökset rahoituksesta tehdään myöhemmin, ja niiden toteutumista on nyt edistettävä voimakkaasti. Mäkinen on erittäin tyytyväinen siihen, että VT4 per

SDP:n Kansanedustaja Salonen Väyläviraston investointiohjelmasta: Kasitielle jäämässä vielä merkittäviä puutteita26.1.2022 10:03:57 EET | Tiedote

Väylävirasto on julkaissut investointiohjelmansa vuosille 2022-2029. Kyseessä on virkamiesesitys, jossa ehdotetaan seuraavien vuosien toteuttavat liikennehankkeet. Lopulliset päätökset toteutettavista hankkeista tekee kuitenkin aina eduskunta. Kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) kommentoi, että ohjelmassa on mukana Satakunnalle tärkeitä hankkeita, mutta myös puutteita. - Investointiohjelmassa on tunnistettu alueen kehittämistarpeita ja joidenkin tärkeimpien liikennekohteidemme kiireellisyys. Rahoitettavaksi on nostettu esimerkiksi Vt 2 parantaminen Porin keskustassa, johon investointiohjelmassa suunnataan 60 miljoonaa euroa. Pidän kiitettävänä myös sitä, että suomalaisen raideliikenteen kilpailukyvylle tärkeä Tampere-Pori/Rauma-radalla toteutettava Digirata-hanke on nostettu ohjelmassa esiin. Suomen viennille elintärkeän kasitien osalta ohjelmaan jää kuitenkin valitettavasti vielä merkittäviä puutteita, Salonen kommentoi. Pääväyläasetuksen mukaan pääväylien nopeusrajoitusten tulisi

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme