SDP EDUSKUNTA

SDP:n Kim Berg: Ensihoitoalan hätähuuto kuultava

Jaa
Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander

Kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Kim Berg (sd.) on huolissaan ensihoitoalan ammattilaisten työturvallisuudesta. Alan järjestötoimijat julkaisivat marraskuun alussa laajan Ensihoitoalan väkivalta -kyselyn, jonka mukaan sanallinen uhkailu ja uhkaava käytös on alalla lähes jokapäiväistä ja väkivaltatilanteiden määrä on lisääntynyt. Lähes 40 % vastaajista on saanut tappouhkauksia tai uhkailussa on mukana teräase (30 %) tai ampuma-ase (9 %).

- Ensihoitoalan ammattilaisten huoli on otettava vakavasti. Ensihoito- sekä ensivastetyössä työskentelevien työturvallisuutta ja oikeusturvaa on viipymättä parannettava. On vain ajan kysymys, että jollekin ensihoitoalan ammattilaiselle sattuu työtehtävällä jotain vakavaa, mikäli ongelmaan ei pikaisesti löydetä ratkaisuja, Berg vaatii.

Lähes kaikki (89%) kyselyyn vastanneista pitivät tärkeänä sitä, että rangaistukset olisivat kovemmat ensihoito- tai ensivastetehtävässä toimivaa uhanneelle. Bergin mukaan teon kriminalisoinnilla ja rikoslain rangaistusasteikolla on merkitystä paitsi ensihoitotyön yleisen kunnioituksen ja arvostuksen osalta myös yleisen turvallisuuden kannalta. Hän lisää, että rikoslain muuttaminen ei kuitenkaan yksin ratkaise koko ongelmaa.

- Ensihoidon ammattilaisten tehtävänkuvaan ja koulutukseen ei, ainakaan pääsääntöisesti, kuulu väkivaltaisen ihmisen taltuttaminen, vaan tähän tarvitaan edelleen järjestyksenvalvonnan ammattilaisten osaamista ja tukea. Väkivaltaisen vastustamisen kriminalisointia suurempana huolenaiheena ensihoitajien keskuudessa nähdäänkin poliisilta saatavan virka-avun saamisen selkeä vaikeutuminen, Berg toteaa.

Ensihoito ja pelastusalan järjestöt esittävät kannanotossaan kolmea välittömästi käynnistettävää toimenpidekokonaisuutta alan työturvallisuuden parantamiseksi. Berg yhtyy näkemykseen.

- Sosiaali- ja terveysministeriön sekä sisäministeriön tulee käynnistää välittömästi ensihoidon ja ensivastetoiminnan työturvallisuuden parantamiseen tähtäävä kansallinen hanke, jonka tavoitteena on vähentää uhka- ja väkivaltatilanteiden syntymistä ja edistää alan turvallisuuskulttuuria. Työturvallisuuden hälyttävään heikkenemiseen täytyy vastata lainsäädännöllisin keinoin ja ensihoitotyötä tekeviä kohtaan kohdistuvasta väkivallasta tulee langettaa tuomiot, kuten virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, Berg vaatii.

Ensihoitoalan työturvallisuudella on viime kädessä suora vaikutus myös kansalaisten avunsaantiin, terveyteen ja turvallisuuteen.

- Lisääntyvät uhkatilanteet ovat yhteiskunnallinen ongelma, josta hoitotyötä tekevien lisäksi voi kärsiä myös autettava, mikäli annettu hoito viivästyy uhkatilanteen vuoksi. Ensihoitoalalla työssä kohdattu väkivalta pitää tunnistaa ja tunnustaa ilmiönä ja sen vähentämiseksi pitää löytyä keinoja yhteiskunnassa laajemmin, Berg vetoaa.


***
SDP:s Kim Berg: Akutsjukvårdens nödrop måste höras

Riksdagsledamot Kim Berg (SDP), som sitter i riksdagens social - och hälsovårdsutskottet, är oroad över arbetarskyddet för yrkesutbildade personer inom akutsjukvården. Fackförbunden inom branschen publicerade i början av november en omfattande enkät om våld inom akutsjukvården. Enligt enkäten är verbalt hot och hotfullt beteende nästan en del av vardagen inom branschen och antalet våldssituationer har ökat. Nästan 40% av de som svarade på enkäten hade blivit utsatta för dödshot eller de har hotats med ett eggvapen (30%) eller skjutvapen (9%).

- Akutsjukvårdarnas oro måste tas på allvar. Arbetarskyddet och rättssäkerheten för dem som arbetar inom akutsjukvård och räddningsväsendet ska utan dröjsmål förbättras. Det är bara en tidsfråga innan någon inom akutsjukvården råkar ut för något allvarligt i sitt arbete, om man inte snabbt hittar lösningar på problemet, säger Berg som kräver förändring.

Nästan alla (89%) av dem som besvarade enkäten anser det vara viktigt att straffen blir strängare gällande olaga hot mot personer som arbetar inom akutsjukvård eller ambulanssjukvård. Enligt Berg har kriminaliseringen och straffskalan i strafflagen betydelse inte bara med tanke på den allmänna respekten för och uppskattningen av alla de som jobbar inom akutsjukvården utan också med tanke på den allmänna säkerheten. Ändringen av strafflagen löser dock inte ensamt hela problemet.

-Befattningsbeskrivningen och utbildningen för akutvårdspersonal och motsvarande yrkesgrupper omfattar i regel inte hanterande av våldsamma människor. För dem behövs fortfarande kompetens och stöd organiserad tillsammans med säkerhetstjänster. En större oro bland akutsjukvårdarna än avsaknaden av kriminaliseringen av olaga hot är de allt sämre förutsättningarna att få stöd av polisen, konstaterar Berg.

Berg stöder förslagen som organisationerna inom akutsjukvården och räddningsväsendet presenterat i sitt ställningstagande. De föreslår tre större åtgärder som ska inledas omedelbart för att förbättra säkerheten i arbetet inom branschen.

- Social - och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet ska omedelbart inleda ett nationellt projekt som syftar till att förbättra arbetarskyddet inom akutsjukvården och räddningsväsendet. Projektet syftar till att minska uppkomsten av hotfulla situationer och våldssituationer och främja en trygghetskänsla inom branschen. Den alarmerande försämringen av arbetarskyddet måste bemötas genom lagstiftning, och våld mot dem som arbetar inom akutsjukvården ska kriminaliseras, säger Berg.

Arbetarskyddet inom akutsjukvården har i sista hand också en direkt inverkan på medborgarnas tillgång till hjälp, hälsa och säkerhet.

- Ökade hotfulla situationer är ett samhälleligt problem som inte bara vårdarbetarna drabbas av. Det kan även leda till att vården av den hjälpbehövande fördröjs på grund av hotet. Inom akutsjukvården ska våld i arbetet identifieras och erkännas som ett fenomen, samt metoder hittas för att minska våldet på alla nivåer i samhället, anser Berg.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander
Lataa

Tietoja julkaisijasta

SDP EDUSKUNTA
SDP EDUSKUNTA

00102 Eduskunta

09 4321https://sdp.fi/fi/eduskunta/

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

SDP:n Mäkinen: Oppositiolta puuttuu uskottava vaihtoehto hallituksen talouspolitiikalle2.12.2020 17:14:18 EETTiedote

Oppositioryhmät ovat julkaisseet vuodelle 2021 omat vaihtoehtobudjettinsa, joita käsiteltiin tänään eduskunnan täysistunnossa. Kansanedustaja Riitta Mäkinen (sd.) kiittää oppositiota keskustelunavauksesta pitäen niitä tärkeänä osana valtiopäivätyötä. - Varjobudjetit auttavat kansalaisia hahmottamaan, mitä oppositio tekisi toisin. Linjaerot ovat selviä. Kokoomuksen vaihtoehto lupaa jälleen kylmää kyytiä nuorille, ikäihmisille ja pitkäaikaistyöttömille, sillä leikkaukset kohdistuvat toimeentulotukeen ja asumistukeen. Kokonaisuudessaan esitys leikkaa erityisesti kahden alimman tuloluokan tuloja, nostaen vastaavasti kahden suurituloisimman luokan. Hallituksen linja on päinvastainen. Mäkinen kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei oppositiolla ole esittää realistista ja uskottavaa vaihtoehtoa hallituksen talouspolitiikalle, joka elvyttää kriisin keskellä, luo edellytyksiä kasvulle ja työllisyydelle sekä ihmisten hyvinvoinnille. - Kokoomuksella oppositiopuolueena on totta kai tiettyjä er

SDP:n Niina Malm: Pitkäaikaissairaus ei saa olla este työelämälle2.12.2020 13:41:57 EETTiedote

IBD-viikkoa vietetään 1.–7. joulukuuta. Viikolla lisätään suomalaisten tietoisuutta tulehduksellisista suolistosairauksista eli IBD:stä. IBD:stä on tulossa suomalaisten uusi kansansairaus, sillä sairastuneita on jo yli 52 000. Tällä viikolla potilasjärjestöjen julkaiseman työelämäselvityksen mukaan yli puolet pitkäaikaissairaista arvioi saaneensa työelämässä vähän tai ei lainkaan tukea sairautensa kanssa. Haasteita aiheuttaa erityisesti tiedon puute sairaudesta. SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm on huolissaan siitä, miten heikosti työelämässä ollaan tietoisia pitkäaikaissairauksista. - Pitkäaikaissairaudet eivät välttämättä näy ulospäin ja tämä aiheuttaa valitettavan usein väärinymmärryksiä. Kivuista johtuvia poissaoloja saatetaan tulkita töiden välttelyksi tai laiskuudeksi, vaikka kyse on sairauden oireista, jotka aiheuttavat työkyvylle haittaa. Työpaikoilla ei välttämättä aina nähdä myöskään tarpeelliseksi muokata työntekijän työnkuvaa sellaiseksi, että se olisi henk

SDP:n Viitanen: Kohtuuhintaisen asumisen edistämisen näyttävä vahvasti asuntopoliittisessa ohjelmassa1.12.2020 15:56:54 EETTiedote

SDP:n kansanedustaja, ex-asuntoministeri Pia Viitanen pitää välttämättömänä, että parhaillaan valmisteltavassa hallituksen asuntopoliittisessa toimenpideohjelmassa tuodaan esiin konkreettisia tekoja kohtuuhintaisen asumisen edistämiseksi. Viitanen on jättänyt tänään asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen. Kysymyksessään Viitanen nostaa esiin uuden valtion tukeman omistusasumisen mallin, valtion asuntorahaston tulevaisuuden turvaamisen ja pitkän korkotuen kehittämisen keinoiksi asumisen kohtuuhintaisuuden tukemiseksi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sd-edustajat: Asiakasmaksulain muutoksilla lisätään terveyden tasa-arvoa1.12.2020 13:43:56 EETTiedote

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan demarit ovat tyytyväisiä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain uudistukseen. Asiakasmaksulakiin tehdään useita muutoksia, joiden tavoitteena on poistaa hoidon esteitä ja lisätä terveyden tasa-arvoa. Sosiaali- ja terveysvaliokunta on tänään päättänyt hallituksen esityksen käsittelyn ja laki on tarkoitus hyväksyä tällä viikolla eduskunnan täysistunnossa.

Sdp:n Tarja Filatov: Perussuomalaisten budjetti lisäisi tulevaisuuden epävarmuutta30.11.2020 16:31:50 EETTiedote

Sdp:n kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Tarja Filatov sanoo, että joutuu olemaan melkoisen notkea, jotta perussuomalaisten tavoin saa vaihtoehtobudjettiinsa kirjattua kaksi toisilleen vastakkaista tavoitetta ja vieläpä ilman minkäänlaisia laskelmia ja perusteita. Esitys leikkaisi tulevaisuuden työllisyysinvestointeja, mutta väittää vahvistavansa työllisyyttä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme