SDP EDUSKUNTA

SDP:n Kim Berg: Ensihoitoalan hätähuuto kuultava

Jaa
Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander

Kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Kim Berg (sd.) on huolissaan ensihoitoalan ammattilaisten työturvallisuudesta. Alan järjestötoimijat julkaisivat marraskuun alussa laajan Ensihoitoalan väkivalta -kyselyn, jonka mukaan sanallinen uhkailu ja uhkaava käytös on alalla lähes jokapäiväistä ja väkivaltatilanteiden määrä on lisääntynyt. Lähes 40 % vastaajista on saanut tappouhkauksia tai uhkailussa on mukana teräase (30 %) tai ampuma-ase (9 %).

- Ensihoitoalan ammattilaisten huoli on otettava vakavasti. Ensihoito- sekä ensivastetyössä työskentelevien työturvallisuutta ja oikeusturvaa on viipymättä parannettava. On vain ajan kysymys, että jollekin ensihoitoalan ammattilaiselle sattuu työtehtävällä jotain vakavaa, mikäli ongelmaan ei pikaisesti löydetä ratkaisuja, Berg vaatii.

Lähes kaikki (89%) kyselyyn vastanneista pitivät tärkeänä sitä, että rangaistukset olisivat kovemmat ensihoito- tai ensivastetehtävässä toimivaa uhanneelle. Bergin mukaan teon kriminalisoinnilla ja rikoslain rangaistusasteikolla on merkitystä paitsi ensihoitotyön yleisen kunnioituksen ja arvostuksen osalta myös yleisen turvallisuuden kannalta. Hän lisää, että rikoslain muuttaminen ei kuitenkaan yksin ratkaise koko ongelmaa.

- Ensihoidon ammattilaisten tehtävänkuvaan ja koulutukseen ei, ainakaan pääsääntöisesti, kuulu väkivaltaisen ihmisen taltuttaminen, vaan tähän tarvitaan edelleen järjestyksenvalvonnan ammattilaisten osaamista ja tukea. Väkivaltaisen vastustamisen kriminalisointia suurempana huolenaiheena ensihoitajien keskuudessa nähdäänkin poliisilta saatavan virka-avun saamisen selkeä vaikeutuminen, Berg toteaa.

Ensihoito ja pelastusalan järjestöt esittävät kannanotossaan kolmea välittömästi käynnistettävää toimenpidekokonaisuutta alan työturvallisuuden parantamiseksi. Berg yhtyy näkemykseen.

- Sosiaali- ja terveysministeriön sekä sisäministeriön tulee käynnistää välittömästi ensihoidon ja ensivastetoiminnan työturvallisuuden parantamiseen tähtäävä kansallinen hanke, jonka tavoitteena on vähentää uhka- ja väkivaltatilanteiden syntymistä ja edistää alan turvallisuuskulttuuria. Työturvallisuuden hälyttävään heikkenemiseen täytyy vastata lainsäädännöllisin keinoin ja ensihoitotyötä tekeviä kohtaan kohdistuvasta väkivallasta tulee langettaa tuomiot, kuten virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, Berg vaatii.

Ensihoitoalan työturvallisuudella on viime kädessä suora vaikutus myös kansalaisten avunsaantiin, terveyteen ja turvallisuuteen.

- Lisääntyvät uhkatilanteet ovat yhteiskunnallinen ongelma, josta hoitotyötä tekevien lisäksi voi kärsiä myös autettava, mikäli annettu hoito viivästyy uhkatilanteen vuoksi. Ensihoitoalalla työssä kohdattu väkivalta pitää tunnistaa ja tunnustaa ilmiönä ja sen vähentämiseksi pitää löytyä keinoja yhteiskunnassa laajemmin, Berg vetoaa.


***
SDP:s Kim Berg: Akutsjukvårdens nödrop måste höras

Riksdagsledamot Kim Berg (SDP), som sitter i riksdagens social - och hälsovårdsutskottet, är oroad över arbetarskyddet för yrkesutbildade personer inom akutsjukvården. Fackförbunden inom branschen publicerade i början av november en omfattande enkät om våld inom akutsjukvården. Enligt enkäten är verbalt hot och hotfullt beteende nästan en del av vardagen inom branschen och antalet våldssituationer har ökat. Nästan 40% av de som svarade på enkäten hade blivit utsatta för dödshot eller de har hotats med ett eggvapen (30%) eller skjutvapen (9%).

- Akutsjukvårdarnas oro måste tas på allvar. Arbetarskyddet och rättssäkerheten för dem som arbetar inom akutsjukvård och räddningsväsendet ska utan dröjsmål förbättras. Det är bara en tidsfråga innan någon inom akutsjukvården råkar ut för något allvarligt i sitt arbete, om man inte snabbt hittar lösningar på problemet, säger Berg som kräver förändring.

Nästan alla (89%) av dem som besvarade enkäten anser det vara viktigt att straffen blir strängare gällande olaga hot mot personer som arbetar inom akutsjukvård eller ambulanssjukvård. Enligt Berg har kriminaliseringen och straffskalan i strafflagen betydelse inte bara med tanke på den allmänna respekten för och uppskattningen av alla de som jobbar inom akutsjukvården utan också med tanke på den allmänna säkerheten. Ändringen av strafflagen löser dock inte ensamt hela problemet.

-Befattningsbeskrivningen och utbildningen för akutvårdspersonal och motsvarande yrkesgrupper omfattar i regel inte hanterande av våldsamma människor. För dem behövs fortfarande kompetens och stöd organiserad tillsammans med säkerhetstjänster. En större oro bland akutsjukvårdarna än avsaknaden av kriminaliseringen av olaga hot är de allt sämre förutsättningarna att få stöd av polisen, konstaterar Berg.

Berg stöder förslagen som organisationerna inom akutsjukvården och räddningsväsendet presenterat i sitt ställningstagande. De föreslår tre större åtgärder som ska inledas omedelbart för att förbättra säkerheten i arbetet inom branschen.

- Social - och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet ska omedelbart inleda ett nationellt projekt som syftar till att förbättra arbetarskyddet inom akutsjukvården och räddningsväsendet. Projektet syftar till att minska uppkomsten av hotfulla situationer och våldssituationer och främja en trygghetskänsla inom branschen. Den alarmerande försämringen av arbetarskyddet måste bemötas genom lagstiftning, och våld mot dem som arbetar inom akutsjukvården ska kriminaliseras, säger Berg.

Arbetarskyddet inom akutsjukvården har i sista hand också en direkt inverkan på medborgarnas tillgång till hjälp, hälsa och säkerhet.

- Ökade hotfulla situationer är ett samhälleligt problem som inte bara vårdarbetarna drabbas av. Det kan även leda till att vården av den hjälpbehövande fördröjs på grund av hotet. Inom akutsjukvården ska våld i arbetet identifieras och erkännas som ett fenomen, samt metoder hittas för att minska våldet på alla nivåer i samhället, anser Berg.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander
Lataa

Tietoja julkaisijasta

SDP EDUSKUNTA
SDP EDUSKUNTA

00102 Eduskunta

09 4321https://sdp.fi/fi/eduskunta/

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

SDP:n Katja Taimela: Perhevapaauudistuksella tasa-arvoa työmarkkinoille17.9.2021 14:22:20 EEST | Tiedote

SDP:n kansanedustaja Katja Taimela iloitsee perhevapaauudistuksen etenemisestä eduskuntaan ja korostaa uudistuksen merkitystä palkkatasa-arvon tavoittelussa. - Perhevapaauudistuksen ytimessä on perheiden tukeminen tavalla, joka joustaa perheiden tarpeiden mukaan. Perhevapaiden määrää lisätään ja niiden käyttämistä joustavoitetaan - jatkossa vapaita voi pitää useassa osassa ja osa-aikaisesti. Uudistuksessa on myös hyvin huomioitu perheiden monimuotoisuus. Perhevapaauudistuksen myötä edetään myös iso askel työmarkkinoiden tasa-arvossa. Nyt viestinä on, että vanhempainvapaita voidaan käyttää tasaisemmin isän ja äidin välillä. - Perhevapaauudistuksen myötä isiä kannustetaan käyttämään vanhempainvapaita ja olemaan kotona lapsen kanssa. Samalla naisten asema työmarkkinoilla parantuu, kun perhevapaat jakautuvat kahden vanhemman välillä tasaisemmin. Sukupuolten palkkaerot tulevat tätä kautta kaventumaan. - Muutos normeissa tapahtuu tämän esityksen kautta, ja sen myötä jatkossa hiljalleen muutt

Ryhmäpuheenvuoro: Puolustusselonteon lähetekeskustelu torstaina 16.9., Mika Kari16.9.2021 17:26:22 EEST | Tiedote

Tämä on vuorossaan toinen kerta, kun eduskunnalle annetaan erillinen puolustusselonteko. Edellinen ja samalla ensimmäinen yksinomaan puolustuksen asioihin syventyvä selonteko on vuodelta 2017. Puolustusselonteko valmistui ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon jälkeen, mikä on johdonmukainen ja toimiva järjestys. UTP-selonteko luo raamit puolustuspolitiikan linjauksille. Vaikka puolustuspolitiikka kytkeytyy tiiviisti ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, on erillinen selonteko tarpeellinen myös tulevaisuudessa.

SDP:n Eloranta: Kliinisen tutkimuksen edellytyksiä on vahvistettava16.9.2021 13:43:30 EEST | Tiedote

SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta avasi tänään Cancer IO –tilaisuuden kliinisistä syöpätutkimuksista Helsingin yliopiston Tiedekulmassa. Puheessaan Eloranta korosti kliinisen lääketutkimuksen merkitystä tärkeänä osana potilashoitoa, terveydenhuollon henkilökunnan osaamisen lisäämisessä, mutta myös yhteiskunnan taloudellisen hyödyn näkökulmasta. Hänen mukaansa Suomeen tarvitaan kansallinen lääketutkimuksen koordinaatioverkosto, joka rakentuu Suomeen yliopistosairaaloiden varaan, jotta kliinisen tutkimuksen edellytykset vahvistuvat. Lisäksi Eloranta peräänkuulutti tarvetta asettaa hyvinvointialuelle lakisääteinen velvoite tehdä tutkimusta. -Tiiviisti yhteen toimiva ja kohtuullisesti resursoitu yliopistosairaaloiden kliinisen tutkimuksen koordinaatioverkosto parantaisi huomattavasti kykyämme käynnistää nopeasti lääketutkimuksia ja edistäisi osaamisen siirtoa yliopistosairaaloiden välillä. Se kehittäisi myös kykyämme ottaa käyttöön tulevaisuuden yksilöllistetyn lääketieteen uusia,

SDP:n Salonen: Suomen varmistettava johtajuus arktisessa merenkulussa15.9.2021 15:07:05 EEST | Tiedote

Eduskunta on keskiviikkona 15.9. käsitellyt uudistettua Arktisen politiikan strategiaa. Strategia määrittelee Suomen keskeiset tavoitteet arktisella alueella. Kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) nostaa strategiasta esiin meriliikenteeseen liittyvät kysymykset. Meriliikenne on kasvanut ja kasvaa edelleen Pohjoisella jäämerellä, kun jääolosuhteet muuttuvat ilmastonmuutoksen vuoksi. - Uudet avautuvat merireitit herättävät taloudellista kiinnostusta ja kilpailua, sekä kysyntää uusista teknologioista. Suomella on tähän kilpailuetua, sillä se on jo nyt arktisen meriteknologian kärkimaa: meriklusteristamme löytyy osaamista niin arktisiin olosuhteisiin suunnitelluista laivoista ja rakenteista, kuin vähäpäästöisistä tai päästöttömistä energiamuodoista, Salonen kertoo. Jotta arktisen strategian tavoitteet merenkulun osalta saavutetaan, Suomen on Salosen mukaan aktiivisesti vaikutettava merenkulun kansainvälisen ympäristösääntelyn kehittämiseen. Strategiassa linjatun mukaisesti jäänmurtajakalu

SDP:n Paula Werning: Jupinoista huolimatta lääkärihelikopterien sijoitus Uttiin etenee suunnitellusti14.9.2021 15:06:03 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) korostaa, että lääkärihelikopterien tukikohdan sijoittaminen Uttiin tukee ja parantaa ensihoitopalveluiden kattavuutta. Tosiasia on yksinkertaisesti se, että aiemmin tehdyt päätökset sijoituspaikasta perustuvat perusteellisiin selvityksiin ja palveluiden yhdenvertaiseen saatavuuteen. HUSin selvityksen mukaan saatavuusalueitten vertailussa toisiinsa Utin 100 kilometrin alueella voidaan tavoittaa päälle 600 000 asukasta ja 150 kilometrin säteellä jopa lähes 2 200 000 asukasta. Lappeenrannan kattavuusalueet ovat vastaavasti vajaat 400 000 ja vajaat 700 000. Sosiaali- ja terveysministeriön selvitysten mukaan Kouvolan Uttiin sijoittuva tukikohta voi lisäksi tarvittaessa hoitaa myös Helsinki-Vantaan tukikohdan tehtäviä. Tästä on hyötyä esimerkiksi silloin, jos samaan aikaan tulee useita hälytyksiä. -Tarkastelen tätä asiaa nimenomaan ensihoitopalvelujen saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta, en Kymenlaakson tai Etelä-Karjalan kisailun näkökulmas

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme