SDP EDUSKUNTA

SDP:n Kiurun vappupuhe Porissa

Jaa
SDP:n kansanedustaja Krista Kiuru puhui vappuna Porissa.
Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander

Hyvät kuulijat, naiset ja herrat,
ystävät ja toverit!

Työväen vappu ei ole pelkkää totutun suorittamista: puheiden pitämistä, marssimista ja punalippujen heiluttelua. Eivät perinteet meitä velvoita, vaan ihmisten usko ja luottamus siihen, että sosialidemokraatit parantavat yhteiskunnan epäkohtia ja seisovat sanojensa takana. Me emme tänäänkään vietä turhaan työväenjuhlaa. Saimme omalla ohjelmallamme eduskuntavaaleissa 660000 äänestäjän tuen ja vaalivoiton kautta kolme lisäpaikkaa.

Vaikka SDP voitti vaaleissa, toiset voittivat vielä enemmän. Me olemme valmiit hallitus-vastuuseen ja näyttömme vastuusta ovat vahvat. Silti Säätytalolle on ensi viikolla kokoon-tumassa aivan toiset voimat. Nyt on vaalien voittajien aika näyttää, millaiselta näyttää hei-dän valtakirjansa. Historiallista on, että oikeiston enemmistöhallitus kootaan ensi kertaa ilman SDPtä tai keskustaa. Kokoomuksen vaalitavoite porvarihallituksesta toteutuu, sillä historian ja politiikan tutkijat ovat jo kuvanneet kokoomuksen valitsemaa pohjaa oikeisto-laisimmaksi sitten 1930-luvun lapualaisvuosien.

Koska hallitusohjelmaneuvottelut ovat monipuoluejärjestelmässä mahdollisuuksien tai-detta, SDP asetti reilusti selkeät kynnyskysymykset hallitukseen lähdölle eduskuntavaa-lien aikana: sotesta, sosiaaliturvasta ja koulutuksesta ei leikata. Tällaista avoimuutta emme nähneet tulevaa hallitusta muodostavilta eduskuntavaalien aikana.

Seuraavien viikkojen aikana selviää, miten kokoomus, perussuomalaiset, KD ja RKP mah-tuvat samaan hallitukseen sekä millaisilla arvoilla ja ohjelmalla he aikovat maata johtaa.

Meillä on vielä muutakin, mikä ei ole kaupan. nimittäin arvomme. me laitamme aina ih-misoikeuden, tasa-arvon, vapauden ja oikeudenmukaisuuden kaiken edelle. se on meidän lupauksemme äänestäjille. nyt ja aina.

Hyvät kuulijat

Keskustelemme paljon nykyään taloudellisesta sopeuttamisesta, mutta paljon vähemmälle huomiolle on jäänyt sosiaalinen kestävyysvaje. On syytä panna merkille, että VM ei ole pitänyt mahdollisena säästöjä sote-palveluista. Sosiaali- ja terveydenhuollossa, kuten muillakin hallinnonaloilla hinnat, palkat ja vuokrat ovat nousseet paljon sen yli mitä ku-kaan on osannut olettaa. Sote-alan työntekijät joutuvat venymään äärimmilleen koko ajan. Kuntien pitkään jatkunut palveluiden aliresurssointi, hoidon jatkuvuuden laiminlyönti sekä hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan lyhentämättä jättäminen edellyttävät lisää rahaa hyvinvointialueille. Jos tilannetta ei korjata, se tulee näkymään kiireettömien leikkausten perumisena ja hoitovelan pahentumisena alalla, jossa on jo kova henkilöstöpula. Mielen-terveyspalveluiden riittämättömät resurssit näkyvät jo nyt paineena sosiaalihuollossa. So-testa ei siis voi leikata, vaan riittävä rahoitus on turvattava.

Surullista on, että monia näitä esitettyjä leikkauksia erityisesti lapsiperheiden, pieni- sekä keskituloisten ja eläkeläisten toimeentuloon tai palveluihin ei vaadita pelkästään valtiove-lan lyhentämiseksi, vaan rikkaimpiin tuloluokkiin painottuvan miljardin veronalennuksen rahoittamiseksi.

Hyvät kuulijat

Moni asia muuttui venäjän hyökätessä ukrainaan. kun naapurista paljastuu jotain, presi-dentti Niinistön sanoin, sodan kasvot, silloin ainut järkevä teko on rakentaa aita naapuria vastaan. ja niin me olemme tehneet, sosialidemokraattien ja presidentti Niinistön johdol-la. minusta, kuten varmaan monesta muustakin, tuli Naton kannattaja helmikuussa 2022.
olemme nyt ensimmäistä vappua liittokunnan jäsen. nato on jatkossa meidän keskeisin turvallisuuspolitiikan viitekehyksemme.

Siksikin ajattelen, että tällaisena Venäjän hyökkäyssodan aikana Suomi ei myöskään voi käpertyä sisäänpäin, vaan meidän on pysyttävä aktiivisena kansainvälisenä toimijana va-kauden edistämiseksi maailmassa.

Yhtä tärkeä viitekehys on Euroopan Unioni. tästä kannan huolta. Kyllä sillä väliä, minkä-laisen asennon tuleva hallitus EU-yhteistyössä ottaa.

Hyvät kuulijat

On muistettava, että yksikään hallitus viimeiseen 20 vuoteen ei ole istunut täyttä neljää vuotta sellaisenaan, sillä osa puolueista on voinut jättää hallituksen tai niiden pääministeri on voinut vaihtua. Silti joka kerta itse hallitusneuvottelut ovat valmistuneet, sillä pohjalla, joilla niihin on alun perin käyty. Käypä tällä kertaa niin tai näin, SDP:n on oltava valmis. On tärkeää muistuttaa itseämme ja muita siitä, että meillä on vaihtoehtoja.

Sosialidemokraattien tavoite on aina ollut rakentaa kaikille syntyperästä ja varallisuudesta riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään

Suomea, jossa ketään ei jätetä oman onnensa nojaan. Me olemme ponnistelleet kohti tätä päämäärää muun muassa laadukkaan koulutuksen, reilun työelämän, työllisyyden hoidon ja kattavien sote-palveluiden keinoin.

Vaikka kuluneet neljä vuotta ovat olleet vaikeat Rinteen-Marinin hallituksessa olemme saaneet aikaan todella paljon: Veimme maaliin historiallisen ja kunnianhimoisen sote-uudistuksen, päätimme hoitajamitoituksesta, toteutimme seitsemän päivän hoitokuun, edistimme lisärahoituksella hoitovelan purkua, uudistimme perhevapaat, purimme epärei-lun aktiivimallin, nostimme työllisyysastetta, laajensimme oppivelvollisuutta ja veimme Suomen Natoon. Ja kaikki tämä ensin koronan ja sitten sodan varjossa.

Tällä hallituskaudella on monin tavoin autettu taloudellisesti ihmisiä myös yli kriisien. Koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssota ovat luoneet maailmantalouteen epävakautta ja epävarmuutta, jonka seuraukset näkyvät tavallisille ihmisille mm. nousevana inflaationa ja kiristyvinä korkoina. Tulevalla hallituskaudella pelko taantumasta on aiheellinen, ja siksi toimia tarvitaan.

Olen saanut 16 vuoden ajan olla keskeisissä rooleissa rakentamassa SDP:n linjaa, luomas-sa hyvinvointia talouskasvua vahvistamalla sekä uudistamalla koulutusta ja sote-palveluita. Nämä ovat olleet tehtäviä, jotka ovat SDP:n politiikan ydintä. Tulosta on tullut, ja paljon on saavutettu. SDP:hen luotetaan, ja olen kiitollinen, että myös minuun luotetaan. Monet toverit ovat kysyneet, miksi puolueen uskollinen soturi ei voisi olla käytettävissä puolueen puheenjohtajavaaliin.

Hyvät kuulijat

Hyvinvointi syntyy työstä, sanotaan.
siihen minäkin uskon, työn tuottavuuden kasvuun, työpanoksen lisäämiseen ja työllisyys-asteen nostamiseen edelleen. näillä synnytämme talouskasvua, joka on edellytys hyvin-voinnin lisäämiselle. Se on sosialidemokratian tehtävä.

SDP:n tulee uskottavalla talouslinjalla tarjota kasvua, työllisyyttä ja vakautta vaihtoehtona talouden epävarmuudelle.

Meidän tulee nostaa koulutustasoa, lisätä oppimisen tukea, edistää koulutuksellista tasa-arvoa sekä tehdä tutkimus-ja tuotekehitysinvestointeja. SDP:n tulee myös sitoutua vahvas-ti lisäämään terveyttä ja parantamaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa, jotta jokainen suoma-lainen pääsee hoitoon ajallaan ja tulee myös hoidetuksi. Soten tulee olla investointi, eikä vain kuluerä. Näin hoidon vaikuttavuutta on aidosti mahdollisuus parantaa. Meidän tulee puolustaa vihreää siirtymää sekä työelämän kolmikantaista valmistelua ja yleissitovuutta aitona työväenpuolueena. Meidän on aina otettava ihmisten tarpeet ja toiveet vakavasti.

Nyt on aika käydä jälleen työhön. Pidetään kiinni saavutuksistamme ja lähdetään teke-mään uusia, arvopohjastamme tinkimättä!

Siksi vappuna täällä tovereiden edessä on aika luvata, että minä olen valmis lähte-mään SDP:n puheenjohtajavaaliin varmistaakseni, että me sosialidemokraatit teemme kaikkemme, jotta mahdollinen oikeistohallitus ei pääse leikkaamaan sotesta, koulutukses-ta ja perusturvasta. Haluan omalta osaltani varmistaa, että jäsenet pääsevät osallistumaan ja valitsemaan, millä linjalla ja ohjelmalla SDP haastaa oikeistohallituksen.

SDP on Sannan aikana ottanut arvojohtajuuden. sen meille aina kuuluneen aseman oikeu-denmukaisuuden ja vapauden airuena. Tätä työtä tulee jatkaa.

Arvoisat kuulijat,

Suomi tarvitsee sosialidemokratiaa – todellisia tekoja työn ja oikeudenmukaisuuden puo-lesta. Nyt jos koskaan voimme näyttää, että vaikeina aikoina meitä sosialidemokraatteja tarvitaan.

Hyvää vappua!

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander
Lataa

Tietoja julkaisijasta

SDP EDUSKUNTA
SDP EDUSKUNTA

00102 Eduskunta

09 4321https://sdp.fi/fi/eduskunta/

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

Kansanedustaja Heinäluoma: Huomenlahja hallitusneuvottelijoille26.5.2023 09:15:01 EEST | Tiedote

Uutta hallituspohjaa rakentavat puolueet ovat jumittuneet Säätytalolla kiistelemään työperäisten maahanmuuttajien tulorajoista. Kansanedustaja Eveliina Heinäluoma antaa oppositiosta käsin hallitusneuvottelijoille huomenlahjan ja toivoo, että tuleva hallitus lähtisi ratkomaan ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttöä alipalkkauksen kriminalisoinnilla sekä ammattiyhdistysten kanneoikeuden säätämisellä.

SDP:n Eloranta: Kansalaisopistoilta leikkaaminen vähentäisi työttömien mahdollisuuksia laajentaa osaamistaan23.5.2023 15:16:16 EEST | Tiedote

STT:n tietojen mukaan hallitusneuvotteluissa pöydällä olisi myös merkittäviä, 20-70 miljoonan euron, leikkauksia kansanopistojen, kansalaisopistojen ja kesäyliopistojen valtiontukeen. SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta pitää mahdollisia leikkauksia erittäin haitallisina erityisesti jatkuvan oppimisen näkökulmasta. Eloranta korostaa kansalaisopistojen tarjoamien monipuolisten kurssien merkitystä erityisesti työikäisten osaamisen kehittämisen kannalta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme