SDP EDUSKUNTA

SDP:n ryhmäpuheenvuoro, Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021 – 2032

Jaa

SDP:n ryhmäpuheenvuoro 1.7.2021, kansanedustaja Seppo Eskelinen. Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021 – 2032.

"Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpano pääsee kunnolla vauhtiin saatuaan eduskunnan siunauksen", sanoi SDP:n kansanedustaja Seppo Eskelinen pitäessään eduskuntaryhmänsä ryhmäpuheenvuoron tänään eduskunnassa, asian ainoassa käsittelyssä.(Kuva: Jukka-Pekka Flander)
"Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpano pääsee kunnolla vauhtiin saatuaan eduskunnan siunauksen", sanoi SDP:n kansanedustaja Seppo Eskelinen pitäessään eduskuntaryhmänsä ryhmäpuheenvuoron tänään eduskunnassa, asian ainoassa käsittelyssä.(Kuva: Jukka-Pekka Flander)

Arvoisa puhemies!

On erittäin tärkeää, että saamme tänään käydä tämän palautekeskustelun liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta. Kun valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma saa myös eduskunnan siunauksen, kauan odotetun suunnitelman toimeenpano pääsee kunnolla vauhtiin. Lämmin kiitos kaikille valmisteluun osallistuneille ja kiitos ennen kaikkea hyvästä parlamentaarisesta yhteistyöstä.

Me sosialidemokraatit olemme jo pitkään tehneet työtä pitkäjänteisen liikennejärjestelmätyön puolesta, ja nyt meidän johdollamme tämä asia viedään maaliin parlamentaarisessa yhteistyössä. Ensimmäistä kertaa meillä on nyt Suomessa yhteisesti sovitut periaatteet ja kriteerit sille, miten liikennejärjestelmäämme kehitetään pitkällä aikavälillä. Suunnitelman myötä parannamme niin liikennejärjestelmän saavutettavuutta, kestävyyttä kuin tehokkuuttakin.

Tämä strateginen suunnitelma koko liikennejärjestelmämme kehittämisestä huomioi koko Suomen ja kaikki liikennemuodot. Sen myötä ennakoitavuus paranee niin valtion, alueiden ja kuntien kuin elinkeinoelämänkin näkökulmasta. Lisäksi mahdollisuudet EU-rahoituksen hyödyntämiselle lisääntyvät entisestään, kun suunnittelunäkymät ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen.

Keskeistä on, että suunnitelman myötä tuetaan koko Suomen elinvoimaisuutta. Alueellisesta näkökulmasta tärkeä on suunnitelmassa linjattu saavutettavuustavoite, joka edistää vahvasti maakuntien elinvoimaisuutta ja koko Suomen kasvuedellytysten parantamista tasaveroisesti.

Erityisen tärkeänä me SDP:ssä pidämme koko Suomen kannalta sitä, että väyläverkkomme mittavaa korjausvelkaa vähennetään suunnittelukauden aikana. Suunnitelmassa linjattu perusväylänpidon rahoitustason nosto kääntää tulevina vuosina väyliemme korjausvelan laskuun. Tällä hallituskaudellahan me olemme tehneet jo tuntuvan 300 miljoonan euron tasokorotuksen perusväylänpidon rahoitukseen vuosittain. Suunnitelmassa linjataan lisäksi 100 miljoonan euron lisäkorotuksesta vuodesta 2025 lähtien. Lisäksi yleinen kustannustason nousu on tarkoitus huomioida rahoituksessa.

Arvoisa puhemies!

Parhaillaan Väylävirasto valmistelee monivuotista investointiohjelmaa, joka perustuu Liikenne 12 -suunnitelman linjauksiin. Ohjelma sisältää linjaukset tulevien vuosien aikana käynnistettävistä liikennehankkeista, niiden toteuttamisjärjestyksestä sekä rahoituksesta. Liikenne- ja viestintävaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan tapaan me SDP:ssä olemme sitä mieltä, että näillä hankkeilla tulee vahvistaa elinkeinoelämän sekä alueiden kilpailukykyä ja saavutettavuutta. Investointiohjelman toimeenpanoon sitoutuminen on tärkeää, kuten valiokunnan mietinnössä on todettu. Syytä on myös huomioida, että eduskunta on budjettivallan käyttäjä, joten eduskunta viime kädessä talousarvioiden yhteydessä päättää, mitä hankkeita kulloinkin käynnistetään.

Suunnitelmassa keskeistä on, että kaikkien liikennemuotojen kehittäminen huomioidaan. SDP pitää tärkeänä suunnitelmassa tehtyä linjausta aiempaa vahvemmista panostuksista raideliikenteeseen ja sen kestävyyden edistämiseen. Lisäksi raideverkkoomme kohdistuu merkittäviä korjaustarpeita suunnitelmakauden aikana.

Meidän ei kuitenkaan tule unohtaa tieliikennettämme, mukaan lukien alempiasteinen tieverkko sekä yksityistiet.

Valtaosa Suomen liikenteestä kulkee edelleen teitä pitkin. Siksi on tärkeää, että perusväylänpidon rahoituksesta valtaosa kohdentuu suunnitelman linjausten mukaisesti edelleen maanteille. Merkittävä on myös suunnitelman linjaus yksityistieavustusten lisäämisestä.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmatyössä on huomioitu hyvin myös vesiliikenteen mahdollisuudet tulevaisuuden kestäville kuljetuksille. Sisävesiliikenteen kehittämisen näkökulmasta hyvä esimerkki ovat Saimaan kanavan tulevat investoinnit, joilla on vahva vaikutus koko Itä-Suomen elinvoimaan. Lisäksi tulevaisuudessa tarvitaan sisävesiliikenteen satamien kehittämistä.

Meille sosialidemokraateille on ensiarvoisen tärkeää, että liikenneturvallisuus näyttäytyy suunnitelmassa läpileikkaavana teemana ja sen keskeisyys liikennejärjestelmässä huomioidaan vahvasti. Liikenneturvallisuuden parantamistoimiin erityisesti tieliikenteessä on kiinnitettävä huomiota.

Arvoisa puhemies!  

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä antaa tälle selonteolle täyden tukensa ja toivoo, että suunnitelman toimeenpano etenee toivotulla tavalla ja että siihen sitoudutaan myös tulevilla hallituskausilla. Pitkäjänteisellä työllä saamme liikennejärjestelmäämme isoja kehitysaskelia.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

"Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpano pääsee kunnolla vauhtiin saatuaan eduskunnan siunauksen", sanoi SDP:n kansanedustaja Seppo Eskelinen pitäessään eduskuntaryhmänsä ryhmäpuheenvuoron tänään eduskunnassa, asian ainoassa käsittelyssä.(Kuva: Jukka-Pekka Flander)
"Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpano pääsee kunnolla vauhtiin saatuaan eduskunnan siunauksen", sanoi SDP:n kansanedustaja Seppo Eskelinen pitäessään eduskuntaryhmänsä ryhmäpuheenvuoron tänään eduskunnassa, asian ainoassa käsittelyssä.(Kuva: Jukka-Pekka Flander)
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

SDP EDUSKUNTA
SDP EDUSKUNTA

00102 Eduskunta

09 4321https://sdp.fi/fi/eduskunta/

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

SDP:n Hussein al-Taee: Oli kunnia edustaa Suomea tärkeissä konferensseissa2.7.2021 14:02:30 EEST | Tiedote

Eduskunnan suuren valiokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan puolesta osallistui kansanedustaja Hussein al-Taee kesäkuussa kahteen EU-puheenjohtajamaa Portugalin järjestämään konferenssiin pitäen Suomen ainoat puheenvuorot molemmissa tapaamisissa. 14.6 pidetty konferenssi käsitteli EU:n maahanmuuttopolitiikkaa ja 21.6 järjestetty konferenssi koski EU-Afrikka suhteita. Molemmat olivat parlamentaarisia konferensseja ja osallistujia oli useiden maiden parlamenteista.

SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen: Osaava ja päättävä hallitus vie asioita eteenpäin haasteista huolimatta2.7.2021 13:08:38 EEST | Tiedote

Eduskunnassa on kevätkaudella käsitelty ja päätetty laajoista kokonaisuuksista kuten koronan hoidosta, sote-uudistuksesta, EU:n elpymispaketista sekä linjattu Suomen talouden tulevaisuudesta. Näiden päätösten tavoitteena on ollut sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävän suomalaisen yhteiskunnan rakentaminen. SDP:n johtaman hallituksen politiikan keskiössä on sitoutuminen vastuulliseen talouspolitiikkaan, hyvinvointivaltion palveluiden turvaamiseen sekä eriarvoisuuden vähentämiseen yhteiskunnassamme. - Suomi ja koko maailma ovat kärsineet yli vuoden verran historiallisesta terveydellisestä ja taloudellisesta kriisistä. Tämän hetken arviot Suomen talouden elpymisestä ovat paljon valoisempia, mitä vielä viime syksynä. Vaikka taloutemme toipuu ja kasvua on näköpiirissä, kriisinhoito ei ole kuitenkaan vielä ohi. Pandemian aiheuttamat vauriot pitää korjata. Terveydenhuollossamme on hoitovelkaa, koulutuksessa on koulutusvelkaa ja erityisesti nuorilla on hyvinvointivelkaa

SDP:n Seppo Eskelinen: Itä-Suomen liikennehankkeet huomioitu hyvin Väyläviraston suunnitelmassa2.7.2021 11:14:28 EEST | Tiedote

-Olen tyytyväinen, että moni Itä-Suomen ja Savo-Karjalan kannalta tärkeistä hankkeista on listattu Väyläviraston tänään julkistetussa luonnoksessa investointiohjelmaksi, sanoo kansanedustaja ja liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Seppo Eskelinen. Väylävirasto julkisti tänään luonnoksensa investointiohjelmaksi seuraavalle kahdeksalle vuodelle liittyen eduskunnan eilen hyväksymään 12-vuotiseen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan. -Itä-Suomen kannalta on merkittävää, että luonnoksessa on mainittu Karjalan- ja Savon ratojen kehittäminen sekä kaksoisraiteen jatkaminen Joutsenosta Luumäelle, mikä heijastuu koko Karjalan radan sujuvuuden ja turvallisuuden sekä teollisuuden kuljetusten parantumisena. Maanteiltä listalle on nostettu VT9 Liperin eritasoliittymä ja Kuopion Lentokentäntien liikennejärjestelyjen parantaminen sekä Karvion kanavan sillan uusiminen. Väylävirasto lähetti tänään suunnitelmaluonnoksen lausuntokierrokselle, joka kestää syyskuun puoliväliin saakka. Valmi

SDP:n Kymäläinen: Investointiohjelmalla liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpano vauhtiin2.7.2021 10:30:17 EEST | Tiedote

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) on tyytyväinen Väyläviraston tänään lausuntokierrokselle lähettämään luonnokseen tulevien vuosien investointiohjelmaksi. Ohjelman laatiminen perustuu eduskunnassa juuri hyväksyttyyn 12-vuotiseen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan ja siinä määriteltyihin kriteereihin. - On tärkeää, että nyt alamme ensi kertaa nähdä käytännössä pitkään valmistellun valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelmatyön tuloksia, kun suunnitelmaa aletaan panna toimeen. Väyläviraston laatimaan investointiohjelmaan on koottu ehdotukset seuraavien 8 vuoden aikana käynnistettävistä hankkeista sekä niiden toteuttamisjärjestyksestä ja rahoituksesta. Ohjelma toimii tulevien vuosien budjettivalmistelujen pohjana. Lopullisen päätöksen toteutettavista hankkeista tekee kuitenkin eduskunta talousarvion yhteydessä, Liikenne 12 -suunnitelman valmistelun parlamentaarisen ohjausryhmän varapuheenjohtajana toiminut Kymäläinen

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme