SDP EDUSKUNTA

SDP:s Johan Kvarnström: Beredskapen för oljeolyckor måste tryggas och utvecklas

Dela

Riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP) lyfter fram att beredskapen för bekämpning av olje- och kemikalieolyckor måste hålla en god och tillräcklig nivå, att de organisatoriska ändringarna utvärderas, samarbetet fungerar och resurserna är tillräckliga.

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander

Kvarnström reagerar på att Gränsbevakningsväsendet på sina finskspråkiga webbsidor uppger att Finlands nuvarande beredskap för bekämpning av olje- och kemikalieolyckor från fartyg är bra, men otillräcklig. (“Suomen nykyinen öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntavalmius on hyvä, muttei riittävä”. (https://raja.fi/ymparistovahinkojen-torjunta).)

Stora mängder olja transporteras ständigt på Östersjön, varpå risken för olyckor ständigt är närvarande och beredskapen måste vara tillräcklig med råge, enligt Kvarnström.

- Finlands beredskap inför en oljeolycka har beskrivits vara bland Europas bästa, men om den är otillräcklig kan vi inte vara nöjda och trygga. Vi måste garantera verksamheten så goda förutsättningar som bara är möjligt, säger Kvarnström och påpekar att olyckor ständigt sker i Östersjön även om de lyckligtvis inte varit enorma till omfattningen.

I oktober spred en trålare olja i havet i Lappvik i Hangö. I november uppgav NTM-centralen att stora mängder olja har påträffats i havet i Pargas. I december kolliderade två fraktfartyg på Östersjön mellan Ystad och Bornholm med oljeläckage som följd.

Sedan år 2019 ansvarar inrikesministeriet och i praktiken Gränsbevakningsväsendet för bekämpningen av miljöskador på öppet hav; tidigare löd verksamheten under miljöministeriet.

- Men närmare fast land måste samarbetet med kommunerna, räddningsväsende och frivilliga fungera utmärkt om olyckan är framme. Fartygsolje- och fartygskemikalieolyckor kan ha allvarliga följder för kustens natur och näringar, säger Kvarnström.

I regeringen Marins regeringsprogram står att läsa att “beredskapen för bekämpning av olje- och kemikalieolyckor ska förbättras” och att “oljebekämpningssamarbetet
ökas inom ramen för EU:s strategi för Östersjön.”

- Den här skrivelsen måste förverkligas på fler sätt än bara genom investeringar i nya fartyg som kan användas ute på öppet hav. Vi behöver en mångsidig palett. Vi måste vara redo om en olycka så skulle ske ute på finska viken eller långt inne i Pojoviken, utanför Hangö eller utanför Helsingfors. Vi måste även se till Oljeskyddsfondens förändringar och vad det föranleder för åtgärder, säger Johan Kvarnström som är medlem i riksdagens miljöutskott.

Kontakter

Johan KvarnströmKansanedustaja - Riksdagsledamot

Tel:050 514 4080

Bilder

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander
Ladda ned bild

Om

SDP EDUSKUNTA
SDP EDUSKUNTA

00102 Eduskunta

09 4321https://sdp.fi/fi/eduskunta/

Följ SDP EDUSKUNTA

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SDP EDUSKUNTA

SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Järjestöjen tärkeä työ turvattava14.1.2022 19:42:49 EET | Tiedote

Etelä-Suomen sanomissa julkaistiin tänään kirjoitus kolmannen sektorin asemasta hyvinvointialueilla. Kirjoituksessa tuotiin esiin järjestöjen huoli palvelujen kilpailuttamisjärjestelmän mahdollisesti muuttuessa hyvinvointialueiden myötä. SDP:n kansanedustajan, Merja Mäkisalo-Ropposen mielestä tulevia hyvinvointialueita, kuntia ja järjestöjä yhdistää yhteinen tavoite eli ihmisten hyvinvointi. Hyvinvointialueilla ja kunnilla on lakisääteinen velvollisuus terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen alueella, mutta myös järjestöjen toiminta on varmistettava julkisten palveluiden rinnalla,

SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Hyviä avauksia hoitotyön henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi14.1.2022 14:53:24 EET | Tiedote

-Nyt ollaan oikealla tiellä, sillä näiden esitysten kautta saadaan sote-alan veto- ja pitovoimaa parannettua, sanoo kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd). Sosiaali- ja terveysministeriön asettama poikkihallinnollinen työryhmä esitteli tänään ensimmäiset ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaamiseksi. Ehdotuksissa painotetaan koulutuksen kehittämistä tutkimustietoon pohjautuen, osaamisen ja urakehitysmahdollisuuksien parantamista ja työhyvinvoinnin sekä työsuojelun kehittämistä. Lisäksi työryhmä painottaa työnjaon sujuvoittamista niin että työntekijöillä on entistä paremmat mahdollisuudet keskittyä omaan ydinosaamiseensa. -Toimet ovat oikein hyvä alku, mutta edelleen tarvitsemme lisätoimia hoitotyön houkuttelevuuden ja arvostuksen vahvistamiseksi. Olen tehnyt sote-henkilöstön urakehitysmahdollisuuksien parantamisesta, osaamisen johtamisesta, erikoistumiskoulutusten järjestämisestä, työjaon uudistamisesta ja työhyvinvoinnin kehittämis

SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen: Aluevaaleissa on kyse hoitoon pääsystä ja hoidon saannista14.1.2022 14:15:53 EET | Tiedote

Historian ensimmäiset aluevaalit käydään nyt, ennakkoäänestäminen on jo alkanut ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Näissä vaaleissa valitut päättäjät tulevat tekemään päätöksiä, jotka vaikuttavat meidän kaikkien hyvinvointiin ja arjen turvallisuuteen pitkälle tulevaisuuteen. Sosialidemokraatit ovat näissä vaaleissa varmistamassa, että jokaisen suomalaisen yhdenvertainen oikeus laadukkaaseen, oikea-aikaiseen hoitoon toteutuu maan joka kolkassa ihmisen asuinpaikasta tai varallisuudesta riippumatta. - Aluevaaleissa on kyse hoitoon pääsystä ja hoidon saannista. Näitä perimmäisiä asioita on tärkeää entisestään korostaa vaalien kynnyksellä. Nyt valittavien aluevaltuustojen tehtävä on huolehtia, että oikea-aikainen hoitoon pääsy ja hoidon saanti toteutuvat kaikilla hyvinvointialueilla. Tämän tehtävän toteuttamiseen on myös Pohjois-Savossa lujasti sitouduttava. Se tarkoittaa, että avun ja hoidon on oltava ihmisten saatavilla lähellä ja helposti. Kärsit sitten selkäkivusta, uupum

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum