Tuomioistuinvirasto

Seija Kaijanen blir överdomare vid Åbo förvaltningsdomstol

Dela

Republikens president har idag utnämnt förvaltningsrättsdomare Seija Kaijanen till överdomare vid Åbo förvaltningsdomstol för en viss tid från och med 1.8.2020.

Juris kandidat, kandidat i humanistiska vetenskaper, vicehäradshövding Seija Kaijanen är förvaltningsrättsdomare och avdelningschef vid Åbo förvaltningsdomstol. Hon har tidigare verkat som förvaltningsrättssekreterare och förvaltningschef vid förvaltningsdomstolen. Dessutom har Kaijanen arbetat som föredragande och överinspektör vid länsstyrelsen samt som notarie och länsrättssekreterare vid länsrätten.

Åbo förvaltningsdomstol är den regionala förvaltningsdomstolen för Egentliga Finland och Satakunta landskap. Till dess domkrets hör 44 kommuner.

Tjänsten som överdomare vid Åbo förvaltningsdomstol utlystes på grund av att överdomare Ritva Isomoisio gick i pension.

Ytterligare information:

Ställföreträdare för förvaltningschefen Sanna Aalto, telefon 029 564 2490, e-post förnamn.efternamn@oikeus.fi.

Nyckelord

Kontakter

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on it­se­näi­nen kes­kus­vi­ras­to, joka pal­ve­lee koko tuo­miois­tuin­lai­tos­ta. Tuo­miois­tuin­vi­ras­to toi­mii oi­keus­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­lal­la.

Vi­ras­ton teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia sii­tä, että tuo­miois­tui­met ky­ke­ne­vät käyt­tä­mään tuo­mio­val­taa laa­duk­kaas­ti ja että tuo­miois­tuin­ten hal­lin­to on te­hok­kaas­ti ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti jär­jes­tet­ty.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum