Chief Executive Search

Selvitys: Naiset joutuvat raivaamaan tiensä ylimpään yritysjohtoon - matkalla vaikeita henkilökohtaisia valintoja

Jaa

Tiedote 12.3.2021. Moni Suomen vaikutusvaltaisimmista yritysjohtajanaisista kokee edenneensä johtoasemaan suurelta osin yksin – omien tekojensa, osaamisensa ja asenteensa ansiosta. Kuitenkin naisjohtajat peräänkuuluttavat yrityksiin muutosta, jotta osaavat naiset voisivat saada tukea ja kannustusta uralla etenemiseen. Asia selvisi, kun Suomen kovimpia talouspäättäjänaisia haastateltiin heidän urastaan ja näkemyksistään suomalaisesta työelämästä.

Kaikki haastateltavat naisjohtajat kokivat naisten etenemismahdollisuuksien parantuneen 1990-luvun alusta lähtien merkittävästi. Kiintiöiden sijaan yrityksiin tarvitaan heidän mukaansa systemaattista tukemista, mahdollisuuksien osoittamista ja kannustamista - sekä inhimillisempää kulttuuria. Naisjohtajat toivovat avointa keskustelua tasa-arvosta suomalaisille työpaikoille.

Vaikka haastateltavat kertoivat edenneensä johtotehtäviin omalla ponnistelullaan, kaikki nimesivät lähipiiristään tärkeitä henkilöitä, joiden tuki on ollut uran rakentamisessa korvaamatonta. Mentorien, valmentajien ja "kummisetien" ohella oma puoliso oli yli puolelle naisjohtajista tärkeä tukipilari ja sparrauskumppani. Myös lapsuudenkodista, äidiltä tai isoäidiltä opittu elämänasenne on siivittänyt monen naisjohtajan uraa.

Johtajauran rakentaminen on tarkoittanut myös vaikeita valintoja. Eräs haastateltavista kertoi, että olisi mielellään tehnyt vielä lisää lapsia. Toinen taas katui sitä, ettei reppuretkeillyt ennen ura- ja perhearjen käynnistymistä.

Perheen ja uran yhteensovittaminen ei ole ollut helppoa, ja riittämättömyyden tunne on vaivannut monia naisjohtajia. Lähes puolelle haastatelluista tasainen työnjako puolison kanssa oli keskeinen menestystekijä työuralla. Melkein kaikki haastatteluihin osallistuneet naisjohtajat toivoivat työkulttuuriin perheiden parempaa huomioimista ja luovempia mahdollisuuksia perheen ja uran yhteensovittamiseen.

TOP 5: Päättäjänaisten ura-ajurit - 15 suomalaisen naisjohtajan ajatuksia urasta -selvitys on laadittu haastattelemalla naisia, jotka johtavat pörssiyrityksiä ja muita suuria yrityksiä. Haastatellut naiset nousivat johtotehtäviin aikana, jolloin naisjohtaja suuryrityksessä oli harvinaisuus. Kaikki heistä kuuluvat Talouselämän Päättäjänaiset 2020 -listalle, mutta esiintyvät tässä selvityksessä anonyymeina käsiteltyjen aiheiden henkilökohtaisuuden takia.

TOP 5: Päättäjänaisten ura-ajurit - 15 suomalaisen naisjohtajan ajatuksia urasta -selvitys: https://www.chief.fi/chief-media/top-5-paattajanaisten-ura-ajurit

Yhteyshenkilöt

Lisätiedot ja haastatteluyhteydenotot:

Eija Laine
Partner
+358 40 809 2997
eija.laine@chief.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Chief Executive Search
Chief Executive Search

00100 HELSINKI

040 809 5291https://www.chief.fi/

Chief Executive Search on helsinkiläinen ylimmän johdon suorahakuihin ja johtamisen kehittämiseen erikoistunut konsulttitoimisto. Chief haluaa olla rakentamassa johtajauria, tukemassa kestävää johtajuutta ja inhimillistämässä suomalaista työelämää.