Springvest Oyj

Sijoittajatutkimus 2022: Uudet kasvusijoittajat kaipaavat helppoutta sijoittamiseen ja kokeneemmat odottavat uusia kasvuyhtiöiden menestystarinoita

Jaa
Springvest teki Sijoittajatutkimuksen nyt viidennen kerran oman asiakaskuntansa ja Osakesäästäjien jäsenten keskuudessa listaamattomiin kasvuyrityksiin sijoittamisesta. Kasvusijoittajat tavoittelevat korkeaa tuottoa ja ovat kiinnostuneita lääketeknologia- ja teknologia-aloista. Erityisesti Springvestin asiakkaat ja naiset pitävät yritysten vastuullisuutta tärkeänä. Ukrainan sodalla ei koeta olevan suurta vaikutusta omaan sijoittamiseen.
Springvestin toimitusjohtaja Päivi Malinen
Springvestin toimitusjohtaja Päivi Malinen

Lääketeknologia- ja teknologia-alat kiinnostavat kasvusijoittajia

Kiinnostus listaamattomiin kasvuyhtiöihin on jälleen vahvistunut. Kaikista osakesäästäjistä 67 % on joko jo sijoittanut listaamattomiin kasvuyhtiöihin tai olisi kiinnostunut sijoittamaan. Viime vuoden vastaava luku oli 64 %.

Kasvusijoittamisen toimialoista suosituimmat ovat lääke-, terveys-, sosiaali- tai hoiva-ala ja teknologia-ala. Kasvusijoittaminen energia-, ympäristö- ja kierrätysaloille kiinnostaa yli puolta vastaajista.

Kohdeyhtiön toimialan kiinnostavuus sijoittajatutkimuksessa 2022 ja 2021 Osakesäästäjien ja Springvestin asiakkaiden keskuudessa

Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä images.squarespace-cdn.com, anna hyväksyntä sivun yläosasta.

Springvestin asiakkaiden keskuudessa (81 %) lääketeknologia on suositumpi toimiala kuin osakesäästäjissä (66 %). Teknologia-ala kiinnostaa kumpaakin kohderyhmää: osakesäästäjistä 73 % ja Springvestin asiakkaista 75 % on kiinnostunut sijoittamaan alan kasvuyrityksiin.

–Yli puolet Springvestin portfolioyhtiöstä on juuri terveysteknologia- ja teknologia-aloilla, Springvestin toimitusjohtaja Päivi Malinen kiteyttää.

Tuottomahdollisuus motivoi eniten

Sekä Osakesäästäjät että Springvestin asiakkaat tavoittelevat yleisesti sijoittamisella eniten varallisuuden kasvattamista, taloudellisen turvan saamista ja eläkeikään varautumista. Sijoituskohteen valintaan vaikuttaa eniten tuottopotentiaali (yli 70 % vastaajista), toimiala ja arvonmääritys (noin 50 % vastaajista).

Suurin syy sijoittaa listaamattomiin kasvuyhtiöihin on suuri tuottopotentiaali (yli 60 % vastaajista). Toiseksi suurin syy on sijoitusten hajauttaminen ja kolmanneksi eniten motivoi mielenkiinto yrityksen toimialaan. Muita syitä ovat osallistuminen suomalaisten yritysten maailmanvalloitukseen, yrittäjyyden tukeminen, jännitys yhtiön kehityksen seuraamisessa ja maailman muuttaminen vastuullisemmaksi.

–Listaamattomiin kasvuyhtiöihin sijoittamiseen liittyy korkea tuottopotentiaali, mutta myös korkeita riskejä. Kaikki kohdeyhtiöt eivät pääse kasvutavoitteisiinsa. Onnistuessaan sijoitus listaamattomaan voi tuoda moninkertaisen tuoton, Päivi Malinen kertoo.

Noin puolet tutkimukseen vastanneista Osakesäästäjistä (55 %) ja Springvestin asiakaskunnasta (48 %) kertoo olevansa riskinhakuisia tai jonkin verran riskihakuisia. Lisäksi Springvestin asiakkaista 48 % ja Osakesäästäjistä 39 % kertoo hyväksyvänsä sijoittamisen riskit.

Helppokäyttöinen sijoitusalusta ja kasvuyhtiöiden menestystarinat kannustaisivat sijoittamaan listaamattomiin

Tiedon puute on suurin syy (74 %) miksi osa osakesäästäjistä ei ole sijoittanut listaamattomiin kasvuyhtiöihin. Kasvusijoittaminen koetaan vaikeaksi (40 %) tai ei olla löydetty sopivaa kohdetta (34 %). Osakesäästäjät voisivat kokeilla listaamattomiin kasvuyrityksiin sijoittamista, jos käytössä olisi helppokäyttöinen sijoitusalusta (57 %), jos yhtiöiden kehityksestä raportoitaisiin paremmin (51 %) tai jos listaamattomille olisi olemassa toimiva jälkimarkkina (45 %).

Tutkimuksen mukaan Springvestin asiakkaita saisi sijoittamaan enemmän listaamattomiin kasvuyhtiöihin kohdeyhtiön hyvä exit (47 %) ja kasvuyhtiöiden menestystarinat (44 %). Lisäksi toimiva jälkimarkkina ja parempi raportointi yhtiöiden menestymisestä lisäisi sijoitushalukkuutta.

Springvestin asiakkaat ovat sijoittaneet juuri Springvestin kautta mielenkiintoisten ja hyvälaatuisten kohdeyhtiöiden (50 %), laadukkaan, henkilökohtaisen palvelun (49 %) ja toimivan sijoitusalustan (37 %) vuoksi.

Springvestin asiakkaat ja erityisesti naiset pitävät vastuullisuutta tärkeänä

Springvestin asiakkaat ja erityisesti naiset arvostavat yritysten vastuullisuutta. 60 % Springvestin asiakkaista ja 46 % Osakesäästäjistä pitää vastuullisuutta melko tai hyvin tärkeänä.

Kohdeyhtiön vastuullisuus hyvin tai melko tärkeää Osakesäästäjien ja Springvestin asiakkaiden keskuudessa

Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä images.squarespace-cdn.com, anna hyväksyntä sivun yläosasta.

Osakesäästäjien naisjäsenistä 62 % ja miesjäsenistä 43 % pitää yrityksen vastuullisuutta tärkeänä. Springvestin naisasiakkaista 83 % ja miesasiakkaista 58 % pitää vastuullisuutta tärkeänä eikä yksikään Springvestin naisasiakas ollut vastannut, että yhtiön vastuullisuudella tai eettisyydellä on vain vähän merkitystä tai ei juurikaan merkitystä.

–Springvest valitsee kierroksilleen kasvuyrityksiä, jotka tavalla tai toisella pyrkivät parantamaan maailmaa. Esimerkiksi yli 40 % kohdeyhtiöistä on terveysteknologia-alalla ja pyrkivät edistämään ihmisten terveyttä, Päivi Malinen kuvailee.

Ukrainan sodalla ei suuria vaikutuksia sijoittamisintoon

Ukrainan sota on aiheuttanut levottomuutta yritysmaailmassa ja pörsseissä maailmanlaajuisesti. Kysyimme, kuinka tilanne vaikuttaa halukkuuteen sijoittaa tällä hetkellä. Suurimmalla osalla Springvestin asiakkaista (45 %) ja Osakesäästäjistä (41 %) tilanne ei vaikuta sijoitushalukkuuteen. Springvestin asiakkaista 42 % ja Osakesäästäjistä 25 % vastasi, että tilanne hieman vähentää halua sijoittaa.

Springvestin asiakkaista 7 % vastasi, että tilanne lisää hieman aktiivisuutta sijoittamisessa, kun taas jopa 25 % Osakesäästäjistä vastasi näin. Osakesäästäjien kasvanutta sijoitusintoa saattaa selittää muun muassa pörssiosakkeiden arvon alentuminen ja siten lisääntynyt ostohalukkuus.

Ukrainan sodan vaikutus sijoitushalukkuuteen Osakesäästäjien ja Springvestin asiakkaiden keskuudessa

Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä images.squarespace-cdn.com, anna hyväksyntä sivun yläosasta.

Kysyimme myös, kuinka Ukrainan sota vaikuttaa listaamattomiin kasvuyrityksiin sijoittamiseen. Springvestin asiakkaista 32 % ja Osakesäästäjistä 43 % ei sijoita toistaiseksi listaamattomiin. Pieni sijoitusvarovaisuuden kasvu johtunee osin markkinatilanteen epävarmuudesta.

Springvestin asiakkaista kuitenkin yli puolet (52 %) ja Osakesäästäjistä 33 % sanoo, ettei tilanne vaikuta heidän sijoittamiseensa listaamattomiin yhtiöihin. Noin 15 % vastaajista haluaa joko lisätä listaamattomien osakkeiden osuutta sijoitussalkussaan tai kokeilla listaamattomiin sijoittamista.

Tulosta voi selittää se, että listaamattomiin kasvuyrityksiin sijoittaminen koetaan pitkän aikavälin sijoittamisena. Markkinatilanne voidaan nähdä mahdollisuutena sijoittaa listaamattomiin yrityksiin, koska se on tuonut pörssiyhtiöiden tavoin myös listaamattomien yritysten arvostuksia alas ja samalla avannut uusia kasvumahdollisuuksia monille yrityksille.

–Springvestin viimeisin osakeanti ylimerkittiin etuajassa, mikä kertoo siitä, että suuri osa asiakkaistamme on jatkanut sijoittamista kasvuyrityksiin entiseen tapaansa, Päivi Malinen pohtii.

Ukrainan sodan vaikutus halukkuuteen sijoittaa listaamattomiin osakkeisiin Osakesäästäjien ja Springvestin asiakkaiden keskuudessa

Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä images.squarespace-cdn.com, anna hyväksyntä sivun yläosasta.

Sijoittajatutkimus toteutettiin viidennen kerran

Springvest Oyj toteutti Sijoittajatutkimuksen viidettä kertaa. Vuonna 2018 tutkimus toteutettiin yhdessä Aalto yliopiston opiskelijoiden kanssa. Tutkimus on aina toteutettu toukokuussa ja tehty samalla menetelmällä Suomen Osakesäästäjien kanssa. Vastaajia Osakesäästäjissä oli tällä kertaa 469, Springvestin asiakkaissa 242.

Tulokset ovat pääosin samansuuntaisia. Sijoittajakunta on keski-iältään vanhempia ihmisiä ja useimmilla sijoittajilla on korkea koulutustaso. Edelleen molemmissa ryhmissä enemmistö on miehiä (yli 80 % vastaajista).

Lisätietoja

Springvest Oyj, toimitusjohtaja Päivi Malinen, puhelin 050 329 0846
Sähköposti: paivi.malinen@springvest.fi

Springvest lyhyesti

Kasvusijoitusyhtiö Springvest on suomalaisten menestystarinoiden mahdollistaja. Springvest on kasvuyhtiön ja kohdeyhtiösijoittajan luotettu kumppani, joka tarjoaa kasvurahoitusta ja mahdollisuuden sijoittaa listaamattomiin osakkeisiin.

Springvest on Suomen johtava listaamattomien kasvuyhtiöiden osakeantien järjestäjä. Yhtiö on historiansa aikana järjestänyt yli 70 onnistunutta rahoituskierrosta ja välittänyt rahoitusta yli 180 miljoonaa euroa. Springvest on kohdeyhtiöidensä vähemmistöomistaja, ja sen portfolioon kuuluu tällä hetkellä osakkeita yli 30 yhtiöstä.

www.springvest.fi

Kuvat

Springvestin toimitusjohtaja Päivi Malinen
Springvestin toimitusjohtaja Päivi Malinen
Lataa

Liitteet

Tietoja julkaisijasta

Springvest Oyj
Springvest Oyj
Pohjoisesplanadi 21 B
00100 Helsinki

https://www.springvest.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Springvest Oyj

Potilaiden etäseurannan yleistyminen vauhdittaa Medixinen kasvua – 5 miljoonan euron osakeanti merkittiin täyteen viikossa1.12.2022 13:09:53 EET | Tiedote

Ikääntyvä väestö ja paine säästää kustannuksia vauhdittavat terveysalan digitalisaatiota. Terveydenhuollon murros on kiihdyttänyt myös suomalaisen terveysteknologiayrityksen Medixine Oy:n kasvuun ja avannut Yhdysvaltojen markkinat suunniteltua nopeammin. Kasvun tueksi Medixine järjesti 5 miljoonan euron osakeannin, joka merkittiin täyteen vain viikossa.

Kestävä pinta, kestävä tuote – kemian alan kasvuyhtiö Optitune tuo lisävuosia kodin tuotteiden kestävyyteen8.11.2022 10:36:26 EET | Tiedote

Suomalaisen kasvuyhtiön Optitunen kehittämä nanopinnoite tekee elektroniikasta ja kodin pinnoista entistä kestävämpiä. Tavoitteena on tehdä arjessa jatkuvasti tarvittavista tuotteista toimivampia ja tuoda lisävuosia tuotteiden käyttöön. Optitunella on parhaillaan meneillään osakeanti ja rahoituskierroksen kerättävistä varoista 3 miljoonaa euroa on suunniteltu käytettäväksi massatuotannon edellyttämiin investointeihin.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme