Finanssivalvonta

Sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen sijoittajamateriaalissa kiinnitettävä huomiota riskien ja taloudellisen tilanteen kuvaamiseen

Jaa

Finanssivalvonta kehottaa joukkorahoitusta hakevia yhtiöitä ja joukkorahoituksen välittäjiä kiinnittämään huomiota erityisesti sijoituksen riskien esittämiseen ja yhtiön taloudellisen tilanteen kuvaamiseen. Myös ennusteiden taustalla olevat oletukset ja niihin liittyvät riskit on kerrottava selkeästi.

Listaamattomien ja liiketoimintansa alkuvaiheessa olevien yhtiöiden osakkeet ovat tyypillisesti korkean riskin sijoituskohteita. Tämän vuoksi sijoittajainformaatiossa korostuu erityisesti riskien ja taloudellisen tilanteen esittäminen.

Finanssivalvonta arvioi vuonna 2020 ensimmäistä kertaa tiedonantovelvollisuuden noudattamista sijoitusmuotoisessa joukkorahoituksessa. Teema-arvion otantaan sisältyi yhteensä yhdeksän vuoden 2019 rahoituskierrosta kolmelta sijoitusmuotoista joukkorahoitusta kyseisenä vuonna tarjonneelta toimijalta.

Teema-arviossa arvioiduissa perustietoasiakirjoissa havaittiin puutteita riskien kuvaamisessa ja taloudellisen tilanteen kuvauksen ajantasaisuudessa. Lisäksi markkinointimateriaalissa havaittiin parannettavaa tietojen tasapuolisessa esittämisessä. Arvioiduissa materiaaleissa oli sekä toimija- että rahoituskierroskohtaisia eroja.

Tehdyn teema-arvion havaintojen perusteella Finanssivalvonta kehottaakin toimijoita kiinnittämään huomiota alla oleviin asioihin:

Riskit kuvattava kattavasti ja taloudellinen tilanne ajantasaisesti

Yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskit puuttuivat kokonaan osasta tarkasteltuja perustietoasiakirjoja ja osassa ne kuvattiin puutteellisesti. Joukkorahoitussääntelyn edellyttämän perustietoasiakirjan on kuitenkin sisällettävä kaikki yhtiön liiketoimintaan ja arvopaperiin liittyvät olennaiset riskit, ja niiden on oltava johdonmukaisia yhtiön taloudellisen tilanteen kanssa.

Joissakin perustietoasiakirjoissa esitettiin yksinomaan historiallisia tilinpäätöstietoja. Niiden esittämisen lisäksi sijoittajille tulee kuitenkin antaa kuva myös yhtiön maksuvalmiudesta ja rahoituksen tarpeesta joukkorahoituksen hankkimisvaiheessa.

Ennusteisiin liittyvät oletukset ja riskit kuvattava selkeästi

Markkinointimateriaalissa esitettyihin liikevaihto- ja liikevoittoennusteisiin liittyvät tärkeimmät oletukset sekä niiden toteutumiseen liittyvät riskit tulee kertoa selkeästi, jotta sijoittaja voi paremmin arvioida näitä ennusteita.

Arvioiduissa markkinointimateriaaleissa havaittiin parannettavaa esimerkiksi positiivisten ennusteiden ja niiden toteutumiseen liittyvien riskien tasapuolisessa esittämisessä.

Joukkorahoitussääntely edellyttää perustietoasiakirjaa

Joukkorahoituslaki edellyttää, että joukkorahoituksen saaja julkistaa ennen varainhankinnan aloittamista oikeat ja riittävät tiedot seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan yrityksen arvoon tai takaisinmaksukykyyn. Joukkorahoitusta koskevien keskeisten tietojen on sisällyttävä perustietoasiakirjaan, jonka on oltava sisältönsä ja esitystapansa puolesta selkeä, helppolukuinen ja ymmärrettävä.

Teema-arvion tavoitteena oli arvioida, täyttävätkö joukkorahoituksen perustietoasiakirjat sääntelyn vaatimukset, annetaanko markkinointimateriaalissa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja ja onko tiedot joukkorahoituksen saajan ja joukkorahoituksen välittäjän taloudellisessa tilanteessa tapahtuneista olennaisista muutoksista julkistettu viipymättä. Perustietoasiakirjoissa Finanssivalvonta kiinnitti huomiota erityisesti riskien esittämiseen ja taloudellisen tilanteen sekä kerättävien varojen käyttötarkoituksen kuvaukseen.

Finanssivalvonta on ohjeistanut arvioituja joukkorahoituksen välittäjiä yhtiökohtaisilla valvontakirjeillä. Finanssivalvonta seuraa jatkossakin tiedonantovelvollisuuden noudattamista joukkorahoituksessa.

Katso myös

Valvottavatiedote 2/2021: Teema-arvio tiedonantovelvollisuuden noudattamisesta sijoitusmuotoisessa joukkorahoituksessa, 11.1.2021

Tietoa sijoitusmuotoisesta joukkorahoituksesta Finanssivalvonnan verkkopalvelussa

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

markkinavalvoja Marianne Demecs. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030 (arkisin klo 9–16).

Tietoja julkaisijasta

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat muun muassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Edistämme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Finanssivalvonta

I investerarmaterialet för investeringsbaserad gräsrotsfinansiering ska uppmärksamhet fästas vid beskrivningen av riskerna och det ekonomiska läget11.1.2021 12:34:31 EETTiedote

Finansinspektionen uppmanar bolag som ansöker om gräsrotsfinansiering och förmedlare av gräsrotsfinansiering att fästa särskild uppmärksamhet vid presentationen av de risker som är förknippade med investeringen och vid beskrivningen av bolagets ekonomiska läge. De antaganden som ligger till grund för prognoserna och riskerna i prognoserna ska också tydligt anges.

New recommendation by FIN-FSA on distribution of credit institutions’ profits18.12.2020 18:30:00 EETPress release

The FIN-FSA recommends that credit institutions under its direct supervision exercise extreme prudence in profit distribution paid in cash until 30 September 2021. The recommendation also applies to buy-backs and redemptions of shares in circumstances where the purpose of such buy-backs and redemptions would be the distribution of profits. This recommendation supersedes the recommendation issued on 28 July 2020 (Supervision release 29 July 2020 – 46/2020). The recommendation applies to credit institutions on their highest consolidation level.

Ny rekommendation från Finansinspektionen om kreditinstitutens vinstutdelning18.12.2020 18:30:00 EETTiedote

Finansinspektionen rekommenderar att kreditinstituten under dess direkta tillsyn är ytterst försiktiga med kontanta vinstutdelningar fram till den 30 september 2021. Rekommendationen gäller också återköp och inlösen av aktier och andelar när detta görs i vinstutdelningssyfte. Denna rekommendation ersätter rekommendationen av den 28 juli 2020 (tillsynsmeddelande 29.7.2020 – 46/2020). Rekommendationen tillämpas på kreditinstitut på deras högsta konsolideringsnivå.

Finanssivalvonnalta uusi suositus luottolaitosten voitonjaosta18.12.2020 18:30:00 EETTiedote

Finanssivalvonta suosittaa suorassa valvonnassaan oleville luottolaitoksille, että ne noudattaisivat äärimmäistä varovaisuutta käteisenä maksettavassa voitonjaossa 30.9.2021 saakka. Suositus koskee myös osakkeiden ja osuuksien takaisinostoja ja lunastuksia sellaisissa tilanteissa, joissa ostojen ja lunastusten tarkoituksena on voitonjako. Tämä suositus korvaa 28.7.2020 annetun suosituksen (valvottavatiedote 28.7.2020 – 46/2020). Suositusta sovelletaan luottolaitoksiin niiden ylimmällä konsolidointitasolla.

Macroprudential decision: Uncertain economic outlook continues, housing loan cap and banks’ additional capital requirements remain unchanged18.12.2020 15:00:00 EETPress release

In Finland, the housing market and mortgage lending have recovered from the spring downturn, but the outlook for the real economy remains uncertain due to the pandemic. In this situation, the Board of Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) will maintain the housing loan cap at its standard level and will not impose a countercyclical capital buffer (CCyB) requirement on banks and other credit institutions.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme