Finanssivalvonta

Sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen sijoittajamateriaalissa kiinnitettävä huomiota riskien ja taloudellisen tilanteen kuvaamiseen

Jaa

Finanssivalvonta kehottaa joukkorahoitusta hakevia yhtiöitä ja joukkorahoituksen välittäjiä kiinnittämään huomiota erityisesti sijoituksen riskien esittämiseen ja yhtiön taloudellisen tilanteen kuvaamiseen. Myös ennusteiden taustalla olevat oletukset ja niihin liittyvät riskit on kerrottava selkeästi.

Listaamattomien ja liiketoimintansa alkuvaiheessa olevien yhtiöiden osakkeet ovat tyypillisesti korkean riskin sijoituskohteita. Tämän vuoksi sijoittajainformaatiossa korostuu erityisesti riskien ja taloudellisen tilanteen esittäminen.

Finanssivalvonta arvioi vuonna 2020 ensimmäistä kertaa tiedonantovelvollisuuden noudattamista sijoitusmuotoisessa joukkorahoituksessa. Teema-arvion otantaan sisältyi yhteensä yhdeksän vuoden 2019 rahoituskierrosta kolmelta sijoitusmuotoista joukkorahoitusta kyseisenä vuonna tarjonneelta toimijalta.

Teema-arviossa arvioiduissa perustietoasiakirjoissa havaittiin puutteita riskien kuvaamisessa ja taloudellisen tilanteen kuvauksen ajantasaisuudessa. Lisäksi markkinointimateriaalissa havaittiin parannettavaa tietojen tasapuolisessa esittämisessä. Arvioiduissa materiaaleissa oli sekä toimija- että rahoituskierroskohtaisia eroja.

Tehdyn teema-arvion havaintojen perusteella Finanssivalvonta kehottaakin toimijoita kiinnittämään huomiota alla oleviin asioihin:

Riskit kuvattava kattavasti ja taloudellinen tilanne ajantasaisesti

Yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskit puuttuivat kokonaan osasta tarkasteltuja perustietoasiakirjoja ja osassa ne kuvattiin puutteellisesti. Joukkorahoitussääntelyn edellyttämän perustietoasiakirjan on kuitenkin sisällettävä kaikki yhtiön liiketoimintaan ja arvopaperiin liittyvät olennaiset riskit, ja niiden on oltava johdonmukaisia yhtiön taloudellisen tilanteen kanssa.

Joissakin perustietoasiakirjoissa esitettiin yksinomaan historiallisia tilinpäätöstietoja. Niiden esittämisen lisäksi sijoittajille tulee kuitenkin antaa kuva myös yhtiön maksuvalmiudesta ja rahoituksen tarpeesta joukkorahoituksen hankkimisvaiheessa.

Ennusteisiin liittyvät oletukset ja riskit kuvattava selkeästi

Markkinointimateriaalissa esitettyihin liikevaihto- ja liikevoittoennusteisiin liittyvät tärkeimmät oletukset sekä niiden toteutumiseen liittyvät riskit tulee kertoa selkeästi, jotta sijoittaja voi paremmin arvioida näitä ennusteita.

Arvioiduissa markkinointimateriaaleissa havaittiin parannettavaa esimerkiksi positiivisten ennusteiden ja niiden toteutumiseen liittyvien riskien tasapuolisessa esittämisessä.

Joukkorahoitussääntely edellyttää perustietoasiakirjaa

Joukkorahoituslaki edellyttää, että joukkorahoituksen saaja julkistaa ennen varainhankinnan aloittamista oikeat ja riittävät tiedot seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan yrityksen arvoon tai takaisinmaksukykyyn. Joukkorahoitusta koskevien keskeisten tietojen on sisällyttävä perustietoasiakirjaan, jonka on oltava sisältönsä ja esitystapansa puolesta selkeä, helppolukuinen ja ymmärrettävä.

Teema-arvion tavoitteena oli arvioida, täyttävätkö joukkorahoituksen perustietoasiakirjat sääntelyn vaatimukset, annetaanko markkinointimateriaalissa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja ja onko tiedot joukkorahoituksen saajan ja joukkorahoituksen välittäjän taloudellisessa tilanteessa tapahtuneista olennaisista muutoksista julkistettu viipymättä. Perustietoasiakirjoissa Finanssivalvonta kiinnitti huomiota erityisesti riskien esittämiseen ja taloudellisen tilanteen sekä kerättävien varojen käyttötarkoituksen kuvaukseen.

Finanssivalvonta on ohjeistanut arvioituja joukkorahoituksen välittäjiä yhtiökohtaisilla valvontakirjeillä. Finanssivalvonta seuraa jatkossakin tiedonantovelvollisuuden noudattamista joukkorahoituksessa.

Katso myös

Valvottavatiedote 2/2021: Teema-arvio tiedonantovelvollisuuden noudattamisesta sijoitusmuotoisessa joukkorahoituksessa, 11.1.2021

Tietoa sijoitusmuotoisesta joukkorahoituksesta Finanssivalvonnan verkkopalvelussa

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

markkinavalvoja Marianne Demecs. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030 (arkisin klo 9–16).

Tietoja julkaisijasta

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat muun muassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Edistämme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Finanssivalvonta

Room for development remains in UCITS liquidity management8.4.2021 10:50:00 EEST | Press release

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) considers that there remains room for improvement in procedures related to UCITS liquidity management. Management companies are responsible for ensuring an adequate level of liquidity risk management for UCITS, both in normal and extraordinary market conditions. The purpose of liquidity management is to ensure that the fund is able to pay, at a predetermined date, redemption orders made by investors to the fund. Finnish UCITS, however, did not experience significant shortcomings in their liquidity during the market conditions caused by the coronavirus pandemic in spring 2020.

Placeringsfondernas likviditetshantering behöver ännu utvecklas8.4.2021 10:50:00 EEST | Tiedote

Finansinspektionen bedömer att förfarandena i anslutning till placeringsfondernas likviditetshantering ytterligare behöver förbättras. Fondbolagen ansvarar för att placeringsfondernas likviditetsrisk-hantering är på tillräcklig nivå både under normala förhållanden och i exceptionella marknadslägen. Syftet med likviditetshanteringen är att säkerställa att fonden kan sköta de inlösningsorder som investerarna i fonden begär vid en på förhand utlovad tidpunkt. Finansinspektionen observerade emellertid inte några betydande brister i de finländska fondernas likviditet i det marknadsläge som orsakades av coronapandemin på våren 2020.

Sijoitusrahastojen likviditeetinhallinnassa vielä kehitettävää8.4.2021 10:50:00 EEST | Tiedote

Finanssivalvonta arvioi, että sijoitusrahastojen likviditeetinhallintaan liittyvissä menettelytavoissa on vielä parannettavaa. Rahastoyhtiöiden vastuulla on, että sijoitusrahastojen likviditeettiriskin hallinta on riittävällä tasolla sekä tavanomaisissa että poikkeuksellisissa markkinatilanteissa. Likviditeetinhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että rahasto voi maksaa sijoittajille rahastoon tehdyt lunastuspyynnöt ennalta luvattuna hetkenä. Suomalaisilla rahastoilla ei kuitenkaan ilmennyt merkittäviä puutteita likviditeetissä keväällä 2020 koronapandemian aiheuttamassa markkinatilanteessa.

Macroprudential decision: FIN-FSA will not tighten macroprudential requirements but will closely monitor mortgage lending18.3.2021 15:15:00 EET | Press release

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) is closely monitoring the housing market and household indebtedness and urges banks to take particular care when assessing borrowers’ ability to pay, especially in the case of large and long-term loans. For now, the maximum loan-to-collateral (LTC) ratio, i.e. the loan cap, and banks’ capital requirements will remain unchanged.

Makrotillsynsbeslut: Finansinspektionen skärper inte makrotillsynskraven men följer noga utvecklingen inom bostadsutlåningen18.3.2021 15:15:00 EET | Tiedote

Finansinspektionen följer noga utvecklingen på bostadsmarknaden och i hushållens skuldsättning och uppmanar bankerna att göra en särskilt noggrann bedömning av låntagarnas betalningsförmåga i synnerhet vid stora lån och lån med en lång återbetalningstid. I nuläget hålls den maximala belåningsgraden, dvs. lånetaket, och bankernas buffertkrav oförändrade.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme