Tuomioistuinvirasto

Sirpa Pakkala utnämnd till lagman vid Helsingfors tingsrätt

Dela

Republikens president har i dag utnämnt tingsrättslagmannen Sirpa Pakkala till lagman vid Helsingfors tingsrätt för en tid av sju år från och med 1.6.2022.

Vicehäradshövding, juris kandidat Sirpa Pakkala är lagman vid Södra Österbottens tingsrätt. Tidigare har hon tjänstgjort som tingsdomare och avdelningschef vid tingsrätten. Hon har också skött uppgiften som justitierådman vid rådstuvurätten och varit hovrättsråd vid hovrätten.

Dessutom har Pakkala varit offentligt rättsbiträde och ledande offentligt rättsbiträde samt jurist vid Finlands Kommunförbund och ett indrivningsbolag.

Hon är ersättare för sakkunnigledamot vid arbetsdomstolen och ersättare i Domstolsverkets direktion.

Pakkala har avlagt specialyrkesexamen i ledarskap. Hon har också innehaft utbildningsuppgifter.

Helsingfors tingsrätt är Finlands största tingsrätt mätt enligt antalet anställda och antalet behandlade mål och ärenden. Helsingfors tingsrätts domkrets omfattar Helsingfors stad, där det bor över 658 000 invånare. I fjol inkom ca 75 000 mål och ärenden till tingsrätten.

Vid Helsingfors tingsrätt arbetar cirka 350 personer.

Helsingfors tingsrätt finns i Sundholmens tingshus.

Kontakter

lagmannen för viss tid Kalevi Passila, tfn. 029 564 4545, fornamn.efternamn@oikeus.fi

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Dom­stols­ver­ket är en själv­stän­dig central­för­valt­nings­myn­dig­het inom ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­ets för­valt­nings­om­rå­de som be­tjä­nar hela dom­stols­vä­sen­det.

Verket har till uppgift att se till att domstolarna kan utöva dömande makt med hög kvalitet och att domstolarnas förvaltning är effektivt och ändamålsenligt organiserad.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum