Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Självbestämmanderätt, oron över miljön och behovet av egna evenemang för unga betonades då KrutBudgetens fördelning offentliggjordes

Dela

Helsingfors firade ungas påverkningsmöjligheter på Tiivistämö i Södervik den 3 december. Personer som främjat ungdomspåverkan belönades och KrutBudgetens fördelning av 150 000 euro till objekt som de unga valt presenterades under kvällen. Galan kulminerade i att ungdomsrådets valresultat offentliggjordes. Ungdomsrådet fick nu för första gången 30 representanter för en period på två år.

Helsingfors ungdomsråds valresultat och KrutBudgetens fördelning offentliggjordes på KrutGalan i Södervik den 3 december. Foto: Amir Tahvonen
Helsingfors ungdomsråds valresultat och KrutBudgetens fördelning offentliggjordes på KrutGalan i Södervik den 3 december. Foto: Amir Tahvonen

Det gångna året har varit framgångsrikt beträffande ungdomars påverkningsmöjligheter. Detta noteras också av Helsingfors biträdande borgmästare för kultur- och fritidssektorn Nasima Razmyar och Helsingfors biträdande borgmästare för fostrans- och utbildningssektorn Pia Pakarinen som talade på KrutGalan i går. Razmyar påpekade att ungdomarnas inkluderande budgetering KrutBudgeten organiserades för sjunde gången och på basen av ungdomarnas utmärkta exempel förverkligades också omröstningen för den inkluderande budgeteringen på stadsnivå för första gången i år. Pakarinen konstaterar för sin del att Helsingfors ungdomsråds färdigheter och inflytande har ökat avsevärt under de senaste åren. Hon underströk också betydelsen av ungdomsrådets samt elev- och studentkårers expertis för utvecklingen av stadens tjänster.

Helsingfors ungdomsråd 2020-21
I ungdomsrådets val gavs totalt 9396 röster och röstningsprocenten var 35,4%. Röstberättigade var alla under åren 2002-2006 födda helsingforsbor. Till ungdomsrådet valdes 30 representanter för perioden 2020–21. De invalda är: August Kiattrakoolchai, Inka Karlsson, Nella Salminen, Jimi Joutsio, Kukka Luukanen, Alma Rantalaiho, Verneri Hirn, Iris Kässi, Lana Bulatova, Lauri Pyykkö, Hugo Dahlberg, Waleed Ahmed, Miro Maaranen, Ahmednur Farah, Jenni Ahonen, Jemina Sandell, Kiti Kuortti, Lumia Pesonen, Niko Partanen, Oona Sainio, Jenny Vu, Sampo Hallivuori, Elo Umukoro, Olivia Sorvari, Victor Ocampo, Max TalviOja, Aisha Mahmood, Katja Legeza, Joel Helin och Elias Mustamand.

Pengar till bland annat miljön, åtgärder mot grooming och ungas evenemang
KrutBudgetens fördelning av 150 000 euro till objekt som de unga valt och gjort uppslag till offentliggjordes under galan. I temana betonades ungas självbestämmanderätt och olika klimatteman. Stöd fick till exempel kampanjen mot grooming MITÄ JOS SUN MUTSIS NÄKIS (Tänk om din morsa såg), kampanjen Nuorten omat rajat ja turvallisuus (Ungas egna gränser och säkerhet) som stärker ungas resurser och säkerhetskunskaper samt kampanjen Itämeri puhtaaksi (Rena Östersjön) som de unga planerat. Stöd fick dessutom flera evenemang för unga.

Under KrutGalan belönades också 12 skolor och läroinrättningar för utmärkt röstningsaktivitet. Skolors och läroinrättningars elever deltog i omröstningarna för KrutBudgeten, OmaStadi och Helsingfors ungdomsråd. OmaStadi var den största elektroniska omröstningen någonsin som ordnats inom den offentliga sektorn i Finland och röstningsprocenten var ca 8 %, men i skolor och läroinrättningar steg den till 31 %.

Tilläggsinformation fås av: 

Helsingfors ungdomsråd
ungdomsledare Harri Liikala
ungdomstjänsten, Helsingfors stad / sektorn för kultur och fritid
harri.liikala@hel.fi, tfn 040 125 7859

KrutBudgeten
planerare Johanna Laukkanen
ungdomstjänsten, Helsingfors stad / sektorn för kultur och fritid
johanna.laukkanen@hel.fi, tfn 040 358 0815

kommunikationsplanerare Kati Hurme
kommunikation och marknadsföring, Helsingfors stad / sektorn för kultur och fritid
kati.hurme@hel.fi, tfn 040 620 4092

--

KrutBudgeten är en modell för inkluderande budgetering, där man fattar beslut om fritidsverksamhet och tjänster för 13-17-åringar samt fördelningen av budgeten tillsammans med ungdomarna. Under året har ett dussintals förslag till åtgärder tagits fram av ungdomar under lokala verkstäder. Förslagen fick bidrag på 150 000 euro ur Helsingfors stads ungdomstjänsters budget för 2019 budget. Det slutliga beslutet om fördelningen av beloppet togs av de lokala ungdomsråden.

Nyckelord

Bilder

Helsingfors ungdomsråds valresultat och KrutBudgetens fördelning offentliggjordes på KrutGalan i Södervik den 3 december. Foto: Amir Tahvonen
Helsingfors ungdomsråds valresultat och KrutBudgetens fördelning offentliggjordes på KrutGalan i Södervik den 3 december. Foto: Amir Tahvonen
Ladda ned bild
Självbestämmanderätt, oron över miljön och behovet av egna evenemang för unga betonades då KrutBudgetens fördelning offentliggjordes. Foto: Amir Tahvonen
Självbestämmanderätt, oron över miljön och behovet av egna evenemang för unga betonades då KrutBudgetens fördelning offentliggjordes. Foto: Amir Tahvonen
Ladda ned bild
Helsingfors ungdomsråd fick nu för första gången 30 representanter för en period på två år. Foto: Amir Tahvonen.
Helsingfors ungdomsråd fick nu för första gången 30 representanter för en period på två år. Foto: Amir Tahvonen.
Ladda ned bild
Helsingfors biträdande borgmästare för fostrans- och utbildningssektorn Pia Pakarinen underströk betydelsen av ungdomsrådets samt elev- och studentkårers expertis för utvecklingen av stadens tjänster. Foto: Amir Tahvonen
Helsingfors biträdande borgmästare för fostrans- och utbildningssektorn Pia Pakarinen underströk betydelsen av ungdomsrådets samt elev- och studentkårers expertis för utvecklingen av stadens tjänster. Foto: Amir Tahvonen
Ladda ned bild
Helsingfors biträdande borgmästare för kultur- och fritidssektorn Nasima Razmyar påpekade att ungdomarnas inkluderande budgetering KrutBudgeten organiserades för sjunde gången i år. Foto: Amir Tahvonen
Helsingfors biträdande borgmästare för kultur- och fritidssektorn Nasima Razmyar påpekade att ungdomarnas inkluderande budgetering KrutBudgeten organiserades för sjunde gången i år. Foto: Amir Tahvonen
Ladda ned bild

Om

Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialahttps://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/

Helsingfors är en spännande och tilltalande stad med ett rikt utbud av aktiviteter och möjligheter till deltagande. Årligen förser kultur- och fritidssektorn stadens invånare och turister med över 20 miljoner upplevelser – konst, evenemang, kurser, fritidsaktiviteter, lokaler, friluftsområden och idrottstjänster samt stöd för kulturlivet och medborgarverksamheten.

Kultur- och fritidssektorn består av fem servicehelheter: bibliotek, kultur, idrott, ungdom och förvaltning. Sektorns 1800 anställda upprätthåller och bidrar till helsingforsarnas möjligheter till ett gott liv och ett aktivt medborgarskap. I Helsingfors är det enkelt och lockande att ge sig ut. Varenda dag.

Följ Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

In 2020, HAM’s programme is centred around the first ever Helsinki Biennial, to be held on Vallisaari5.12.2019 11:12:42 EETPress release

In 2020, the Helsinki Art Museum’s exhibition programme is closely tied to the first ever Helsinki Biennial, which will be held on Vallisaari Island in the summer and early autumn. The content of the Biennial will be complemented by two HAM main exhibitions in the arched halls of the upper floor of Tennispalatsi: Laura Gustafsson and Terike Haapoja’s Museum of Becoming, which opens in the spring, and Katharina Grosse’s solo exhibition, which is the highlight of the latter half of the year and continues HAM’s exhibition series showcasing contemporary international artists. Grosse’s exhibition consists of two installations created for HAM, one of which the artist will be painting on-site. The impressive exhibition will allow visitors to literally step inside a painting.

År 2020 fokuserar HAM:s program på den första Helsingforsbiennalen på Skanslandet5.12.2019 11:11:09 EETTiedote

År 2020 knyts utställningsprogrammet för HAM Helsingfors konstmuseum samman med den första Helsingforsbiennalen som ordnas på Skanslandet. Innehållen i biennalen, som infaller på sommaren och i början av hösten, kompletteras av HAM:s två huvudutställningar i båghallarna på övre våningen i Tennispalatset: Museum of Becoming av Laura Gustafsson och Terike Haapoja, som öppnas på våren, och höjdpunkten mot slutet av året, den privata utställningen av Katharina Grosse, som fortsätter HAM:s serie om internationella moderna konstnärer. Grosses utställning består av två installationer som undersöker i måleri och som konstnären bygger upp för HAM. Den ena av installationerna målar Grosse på plats. I den imponerande verkhelheten stiger besökarna bokstavligen in i målningen.

Vuonna 2020 HAMin ohjelmiston keskiössä on ensimmäinen Helsinki Biennaali Vallisaaressa5.12.2019 11:03:37 EETTiedote

Vuonna 2020 HAM Helsingin taidemuseon näyttelyohjelmisto nivoutuu yhteen Vallisaaressa järjestettävän ensimmäisen Helsinki Biennaalin kanssa. Kesään ja alkusyksyyn ajoittuvan biennaalin sisältöjä täydentävät HAMin kaksi päänäyttelyä Tennispalatsin yläkerran kaarihalleissa: keväällä avautuva Laura Gustafssonin ja Terike Haapojan Museum of Becoming, ja loppuvuoden kohokohta, Katharina Grossen yksityisnäyttely, joka jatkaa HAMin kansainvälisiä nykytaiteilijoita esittelevää sarjaa. Grossen näyttely koostuu kahdesta HAMia varten toteutettavasta, maalaustaidetta tutkivasta installaatiosta, joista toisen taiteilija maalaa paikan päällä. Vaikuttavassa teoskokonaisuudessa kävijät astuvat kirjaimellisesti sisälle maalaukseen.

Nuorten itsemääräämisoikeus, huoli ympäristöstä sekä tarve nuorten omille tapahtumille korostuivat, kun RuutiBudjetista jaettiin 150 000 euroa nuorten valitsemiin kohteisiin4.12.2019 12:00:07 EETTiedote

Helsinki juhli nuorten vaikuttamista RuutiGaalassa Suvilahden Tiivistämössä 3.12. Illan aikana palkittiin nuorten vaikuttamismahdollisuuksia edistäneitä tahoja sekä julkistettiin 150 000 euron RuutiBudjetista nuorten valitsemiin kohteisiin jaetut rahasummat. Gaala huipentui Helsingin nuorisoneuvoston vaalien tuloksen julkistamiseen. Nuorisoneuvostoon valittiin nyt ensimmäistä kertaa 30 edustajaa kaksivuotiselle kaudelle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum