Självständighetsdagen firas tillsammans på ett nytt sätt

Dela

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 24/2020
17.11.2020

Finlands självständighetsdag firas i år på ett nytt sätt. I stället för den traditionella festmottagningen har republikens president Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio bjudit in alla finländare att fira självständighetsdagen virtuellt.

”I år firas självständigheten i Presidentens slott på ett annat sätt än tidigare. Vi lever under exceptionella omständigheter, men vi kan förmedla stämningar och bilder av den finska folksjälen. Vi får uppleva nationens unika framgångssaga och se de styrkor som har hjälpt oss och kommer att hjälpa oss att övervinna svårigheter”, säger president Niinistö.

Under kvällen får vi ta del av stämningen i Presidentens slott och se hur självständighetsdagen firas på olika håll i Finland.

Med respekt för traditioner

Veteranerna och lottorna hedras på traditionellt sätt på självständighetsdagen. Presidentparet träffar veteraner och lottor före självständighetsdagen vid en kaffestund och på distans.

Scenkonst av olika slag

Ett brett urval finländsk scenkonst från musik till dans och teater står för stämningen på självständighetsdagskvällen. I Presidentens slott uppträder bland annat barytonen Aarne Pelkonen, popstjärnan Diandra, studentkören Ylioppilaskunnan Laulajat, Gardets musikkår, kantelekonstnären Ida Elina samt skådespelarna Seela Sella och Esko Salminen. Dansare vid Finlands nationalbalett uppträder med kvällens första vals.

Regionala inslag från olika håll i Finland

Under kvällen får vi också se hur självständigheten firas runtom i Finland. Samtidigt bekantar vi oss med olika samhällsområden. De regionala programinslagen behandlar bland annat välfärdssamhället, arbete och företagande, frivilligarbete samt Finlands natur och samerna. Också barn och unga samt beväringar delar med sig av sina tankar.

I samarbete med Yle

Evenemangets samarbetspartner är Yle, som direktsänder självständighetsdagens program söndagen den 6 december 2020 kl. 19.30–22 på kanalen Yle TV 1. Även tv-tittarna har möjlighet att framföra sina hälsningar under kvällens sändning.

Programmets konferencierer är Ella Kanninen och Jussi-Pekka Rantanen. Sändningen är tvåspråkig.

Om

Tasavallan presidentin kanslia
Tasavallan presidentin kanslia
Mariankatu 2
00170 Helsinki

http://www.presidentti.fi

Följ Tasavallan presidentin kanslia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tasavallan presidentin kanslia

Whole of Finland to celebrate Independence Day together in a new way17.11.2020 16:29:58 EETPress release

Office of the President of the Republic Press release 24/2020 17 November 2020 Finland’s Independence Day will be celebrated this year in a new way. Instead of the traditional reception, President of the Republic of Finland Sauli Niinistö and Mrs Jenni Haukio have invited all Finns to celebrate Independence Day remotely. “Independence will be celebrated at the Presidential Palace in a different way than before. In the exceptional circumstances, we can convey an atmosphere that I would describe in words as looking Finland in the eye. To experience the nation’s unique success story and recognise the strengths with which all difficulties have been and will be overcome,” says President Niinistö. During the evening, viewers will follow events from the Presidential Palace and see how Independence Day is celebrated in different parts of Finland. Respecting tradition In the traditional way, war veterans and members of the Lotta Svärd will be honoured on Independence Day. The presidential coupl

Itsenäisyyspäivää vietetään yhdessä uudella tavalla17.11.2020 15:48:41 EETTiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 24/2020 17.11.2020 Suomen itsenäisyyspäivää juhlistetaan tänä vuonna uudella tavalla. Perinteisen juhlavastaanoton sijaan tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio ovat kutsuneet kaikki suomalaiset viettämään itsenäisyyspäivää ruutujen välityksellä. ”Itsenäisyyttä juhlitaan Presidentinlinnassa toisella tavalla kuin aikaisemmin. Poikkeuksellisissa oloissa voimme välittää tunnelmaa, jota kuvaisin sanoilla katsotaan Suomea silmiin. Kokea kansakunnan ainutlaatuinen menestystarina ja tunnistaa ne vahvuudet, joilla kaikki vaikeudet on voitettu ja tullaan voittamaan”, presidentti Niinistö sanoo. Illan aikana seurataan tunnelmia Presidentinlinnasta ja nähdään, miten itsenäisyyspäivää vietetään eri puolilla Suomea. Perinteitä kunnioittaen Perinteiseen tapaan itsenäisyyspäivänä kunnioitetaan veteraaneja ja lottia. Presidenttipari tapaa heitä itsenäisyyspäivän alla kahvihetken merkeissä sekä etäyhteyksin. Esittävää taidetta monipuolisesti T

President of the Republic of Finland to inspect Finnish Air Force and Finnish Defence Intelligence Agency5.10.2020 13:38:47 EESTPress release

Office of the President of the Republic Press release 23/2020 5 October 2020 President of the Republic of Finland Sauli Niinistö will inspect the Finnish Air Force and the Finnish Defence Intelligence Agency in Tikkakoski, Jyväskylä on Tuesday, 6 October 2020. During the inspection, President Niinistö will be briefed on the activities and current issues of the Air Force and the Defence Intelligence Agency. The programme includes following the Ruska 20 air operations exercise as well as discussions with Defence Forces personnel and reservists participating in the exercise. The Air Force is one of the three branches of the Defence Forces and it is responsible for Finland’s air defence and air operations. The Air Force’s main operating bases are Lapland Air Command in Rovaniemi, Karelia Air Command in Rissala, Satakunta Air Command in Pirkkala and the Air Force Academy in Tikkakoski. Ruska 20 is the largest exercise of the Finnish Air Force in 2020. The Finnish Defence Intelligence Agency

Republikens president inspekterar Flygvapnet och Försvarsmaktens underrättelsetjänst5.10.2020 13:37:59 EESTTiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 23/2020 5.10.2020 Tisdagen den 6 oktober 2020 inspekterar republikens president Sauli Niinistö Flygvapnet och Försvarsmaktens underrättelsetjänst i Tikkakoski, Jyväskylä. Under inspektionsbesöket bekantar sig president Niinistö med Flygvapnets och underrättelsetjänstens verksamhet och aktuella frågor. I programmet ingår bland annat en presentation av luftoperationsövningen Ruska 20 samt diskussioner med försvarsmaktens personal och de reservister som deltar i övningen. Flygvapnet, som är en av Försvarsmaktens tre försvarsgrenar, ansvarar för Finlands luftförsvar och luftoperationer. Flygvapnets huvudbaser är Lapplands flygflottilj i Rovaniemi, Karelens flygflottilj i Rissala, Satakunta flygflottilj i Birkala och Flygkrigsskolan i Tikkakoski. Ruska 20 är Flygvapnets huvudkrigsövning år 2020. Försvarsmaktens underrättelsetjänst är en institution som är underställd Huvudstaben och som samlar in och analyserar underrättelseinformation om det mi

Tasavallan presidentti tarkastaa Ilmavoimat ja Puolustusvoimien tiedustelulaitoksen5.10.2020 13:37:00 EESTTiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 23/2020 5.10.2020 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tarkastaa Ilmavoimat ja Puolustusvoimien tiedustelulaitoksen tiistaina 6. lokakuuta 2020 Tikkakoskella, Jyväskylässä. Tarkastuskäynnin aikana presidentti Niinistö tutustuu Ilmavoimien ja tiedustelulaitoksen toimintaan ja ajankohtaisiin asioihin. Ohjelmassa on muun muassa Ruska 20 -ilmaoperaatioharjoituksen esittely sekä keskustelua puolustusvoimien henkilökunnan ja harjoitukseen osallistuvien reserviläisten kanssa. Ilmavoimat on yksi Puolustusvoimien kolmesta puolustushaarasta ja se vastaa Suomen ilmapuolustuksesta ja ilmaoperaatiosta. Ilmavoimien päätukikohtia ovat Lapin lennosto Rovaniemellä, Karjalan lennosto Rissalassa, Satakunnan lennosto Pirkkalassa ja Ilmasotakoulu Tikkakoskella. Ruska 20 on Ilmavoimien vuoden 2020 pääsotaharjoitus. Puolustusvoimien tiedustelulaitos on Pääesikunnan alainen laitos, joka kerää ja analysoi sotilasstrategiseen ja lähialueen sotilaalliseen tilanteeseen liit

Förenta staterna och Ryssland förhandlar i Helsingfors om strategisk stabilitet och kärnvapenkontroll4.10.2020 19:59:22 EESTTiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 22/2020 4.10.2020 De förhandlingar om strategisk stabilitet och kärnvapenkontroll som inleddes mellan Förenta staterna och Ryssland i somras i Wien fortsätter på måndagen i Helsingfors. Också under den föregående förhandlingsomgången 2017 träffades Förenta staternas och Rysslands vice utrikesministrar i Helsingfors. Finland önskar förhandlarna, den här gången ambassadör Billingslean och vice utrikesminister Rjabkov, välkomna. Finland är alltid redo att erbjuda goda tjänster för att främja fred och säkerhet. Att stå till tjänst med en förtroendefull miljö för dialog, i enlighet med parternas önskemål, är en viktig del av detta arbete. Precis som förra gången träffar president Niinistö förhandlarna efter deras diskussioner.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum