Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Sju miljoner euro till ungdomsarbetet i skolor och läroanstalter

Dela

Regionförvaltningsverken har beviljat understöd för att stärka ungdomsarbetet i skolor och läroanstalter. Med understödet strävar man efter att minska de negativa effekterna som begränsningarna under coronapandemin medförde och att stödja de unga som kommit till Finland från Ukraina.

Regionförvaltningsverken har beslutat om specialunderstöd som ska stödja ungdomsarbetet i skolorna och läroanstalterna. Sammanlagt beviljades sju miljoner euro till 152 aktörer runtom i landet.

Målet med understödet är att stödja unga i efterdyningarna av coronapandemin, stärka deras välmående och delaktighet i skolgemenskapen och förhindra utslagning. Understödet kan också användas till att stödja unga som flytt från Ukraina och hjälpa dem att bli delaktiga i gemenskapen i skolorna och läroanstalterna.

Mottagarna kan använda understödet i sin verksamhet i två år. Den verksamhet som understöds kan vara ungdomsarbete i skolor och läroanstalter och att stärka och befästa verksamhetsmodeller för det.

Ungdomsarbetet stärker skolornas och läroanstalternas fostrargemenskap och skolans koppling till ungdomarnas fritid. Ungdomsarbetet i skolorna och läroanstalterna stödjer de ungas uppväxt, självständighet, delaktighet och gemenskap i skolans vardag. Mötet mellan en ungdomsarbetare och en ung person baserar sig alltid på frivillighet – den unga får det stöd hen behöver men mötet kan också ske utan särskilda skäl.

Beviljade understöd efter region

Närmare information om mottagaren av understödet via länkarna:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
27 sökande beviljades totalt 2 114 754 euro i understöd.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
14 sökande beviljades totalt 765 561 euro i understöd.

Regionförvaltningsverket i Lappland
12 sökande beviljades totalt 393 375 euro i understöd.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
25 sökande beviljades totalt 914 062 euro i understöd.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
55 sökande beviljades totalt 2 165 160 euro i understöd.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
19 sökande beviljades totalt 647 088 euro i understöd. 

Mer information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Kaija Blom, tfn 0295 016 265
Kati Myyryläinen, tfn 0295 016 446

Regionförvaltningsverket i Östra Finland

Kirsi Kohonen, tfn 0295 016 514

Regionförvaltningsverket i Lappland

Marja Hanni, tfn 0295 017 393

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Elli-Noora Rinne, tfn 0295 018 085

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Päivi Pienmäki-Jylhä, tfn 0295 018 819
Annika Palola, tfn 0295 018 817 

Regionförvaltningsverket i Norra Finland

Kirsi-Marja Stewart, tfn 0295 017 652

fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston johto kaksipäiväisellä maakuntamatkalla Kainuussa27.1.2023 17:37:03 EET | Tiedote

Tapaamiset Kainuun hyvinvointialueen, Kainuun maakunnan sidosryhmien ja alueen yritysten ja median kanssa olivat ohjelmassa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston johdon vierailulla 26.-27.1.2023. Koronan vuoksi läsnäolotapaamisia ei ole kolmeen vuoteen järjestetty. Esillä olivat maakunnan hyvinvoinnin, sivistystoimen, elinvoiman, kriiseihin varautumisen, saavutettavuuden ja työsuojelun kysymykset.

Vi förändrar världen tillsammans - utvecklingsprojekten ökar de ungas delaktighet och samhörighetskänsla24.1.2023 10:00:00 EET | Tiedote

För att utveckla ungdomssektorn delade regionförvaltningsverken under 2022 ut nästan tre miljoner euro i understöd till sammanlagt 91 projekt. Inom utvecklingsprojekten kan man snabbt reagera på fenomen och på konsekvenserna av världsläget i de ungas liv. I målen för de projekt som understödes 2022 nämndes de ungas delaktighet, jämlikhet och stärkande av samhörigheten.

Maailmaa muutetaan yhdessä - kehittämishankkeilla lisätään nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyden tunnetta24.1.2023 10:00:00 EET | Tiedote

Aluehallintovirastot jakoivat avustusta nuorisoalan kehittämiseen vuoden 2022 aikana lähes kolme miljoonaa euroa yhteensä 91 hankkeelle. Kehittämishankkeissa pystytään nopeasti reagoimaan ilmiöihin ja vaikkapa maailmantilanteen heijastamiin vaikutuksiin nuorten elämässä. Vuonna 2022 avustettujen hankkeiden tavoitteissa näkyivät nuorten osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum