Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Skärpta restriktioner för sammankomster och användning av utrymmen i Egentliga Finland och Satakunta – coronapasset ett alternativ på offentliga tillställningar och i vissa utrymmen

Dela

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland förbjuder offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus i Egentliga Finlands och Satakunta områden och i vilka det deltar fler än 20 personer. Användningen av utrymmen för kunder och publik måste dessutom ordnas så att det går att undvika närkontakter mellan kunder eller de som deltar i verksamheten och den smittrisk som närkontakterna utgör. Restriktionerna är i kraft under tiden 10–31.12.2021. Coronapasset är ett alternativ till restriktionerna för offentliga tillställningar i sådana utrymmen som anges i lagen.

I Egentliga Finland och Satakunta förbjuds med stöd av paragraf 58 i lagen om smittsamma sjukdomar offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus i vilka det deltar mer än 20 personer. Med offentliga tillställningar avses nöjestillställningar som är öppna för allmänheten, exempelvis konserter eller idrottsevenemang. En allmän sammankomst är en demonstration eller någon annan tillställning som ordnas för utövande av mötesfriheten.

Arrangören av den offentliga tillställningen kan ta i bruk coronapasset, och då behöver begränsningen av deltagarantalet inte följas. Coronapasset måste emellertid krävas för hela tillställningen och ska kontrolleras av personer över 16 år i samband med att de kommer till tillställningen. Passet krävs dock inte av exempelvis personal eller dem som uppträder. Vid allmänna sammankomster kan arrangören inte kräva coronapass, utan då måste sammankomstbegränsningarna följas.

Användningen av utrymmen kräver åtgärder för att förhindra att smittrisk uppstår

Beslutet om förutsättningar för användningen av utrymmen som är öppna för allmänheten baserar sig på 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar och gäller en mängd olika kund- och publikutrymmen. Beslutet gäller oberoende av kundantal utrymmen som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet, såsom gym, utrymmen för inomhusidrott, simhallar, allmänna bastur och dansplatser. För övriga kundutrymmen ska beslutet iakttas om det är fråga om ett utrymme inomhus för mer än 10 personer eller ett utrymme utomhus för mer än 50 personer.

Verksamheten måste ordnas på så sätt att det går att förebygga den smittrisk som närkontakter mellan deltagare eller sällskap utgör. Risken kan minskas genom att exempelvis förutsätta att kunderna använder munskydd, genom att effektivisera ventilationen, genom att begränsa antalet kunder, ordna så att besökarna deltar i olika omgångar eller placera kundplatserna mer utspritt.

Ofta möjligt att förutsätta coronapass

Coronapasset kan tas i bruk för tillträde till följande utrymmen:

  • utrymmen inomhus och utomhus som används för offentliga tillställningar
  • gym och andra utrymmen inomhus som används för idrott eller motion
  • allmänna bastur samt bassängutrymmen i simhallar, utomhusbad och badinrättningar samt omklädningsrum i omedelbar anslutning eller närhet till dem
  • dansplatser samt utrymmen som används för körsång, amatörteater eller annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
  • nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus
  • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
  • museer, utställningsutrymmen och andra motsvarande kulturutrymmen.

Beslutet om användningen av utrymmen gäller också exempelvis barns och ungas hobbyverksamhet. Beslutet förhindrar inte hobbyutövning, utan verksamheten kan fortfarande ordnas genom ökade hälsosäkerhetsåtgärder, exempelvis genom att begränsa föräldrarnas vistelse i de utrymmen där barnen utövar sin hobby. Coronapasset förutsätts inte av personer under 16 år. 

Passet får inte krävas i utrymmen som är väsentliga för ett sedvanligt liv eller för åtnjutandet av lagstadgade rättigheter, det vill säga exempelvis i apotek, detaljhandelsaffärer, på posten, bensinstationer eller bibliotek. Beslutet gäller inte läroanstalternas eller småbarnspedagogikens verksamhet, professionell idrott och inte heller privat- eller familjelivet. Beslutet gäller inte heller restauranger eftersom det är statsrådet som fattar beslut om restriktioner för deras del.

Håll planerna framme och extra koll på hygienen

Aktören måste utarbeta en skriftlig plan för vilka åtgärder den vidtar för att förebygga den smittrisk som närkontakter mellan kunderna eller deltagarna utgör. Planen ska hållas framlagd så att kunderna och de som deltar i verksamheten kan se den.

Oberoende av om coronapass förutsätts måste man i kund- och publikutrymmen dessutom iaktta de allmänna hygienkraven enligt paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar, såsom intensifierad rengöring av utrymmen och ytor samt möjlighet att rengöra händerna och hålla tillräckliga avstånd.

Mer information

För media (Skicka sms eller begär att bli uppringd)

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa tilojen terveysturvalliseen käyttöön velvoittavaa päätöstä Kymenlaaksossa, tilojen sulkupäätöstä ja kokoontumisrajoitusta ollaan mahdollisesti lieventämässä ensi viikolla26.1.2022 15:38:37 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on jatkanut Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueella päätöstä, joka velvoittaa laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavia toimijoita ehkäisemään lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä. Lisäksi virasto arvioi koordinaatioryhmän esitystä alueen kokoontumisrajoituksen ja tiettyjen liikunta-, virkistys- ja vapaa-ajan tilojen sulkumääräyksen lieventämisestä.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland överväger en påföljdsavgift för personer som olagligt infört djur till landet – den nya lagen möjliggör en ekonomisk sanktion26.1.2022 11:01:35 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland överväger att påföra en påföljdsavgift för två personer som olagligt infört djur till landet. En sanktion kan i och med den lag som trädde i kraft vid årsskiftet påföras av regionförvaltningsverket eller Tullen för en sådan person eller aktör, som inför ett eller flera djur från EU:s område till Finland utan påkallade intyg och anteckningar.

Itä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa tilojen sulkupäätökset Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien alueilla25.1.2022 16:09:17 EET | Tiedote

Itä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa tartuntatautilain mukaisen tilojen sulkupäätöksen (58 g §) Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla. Sairaanhoitopiirien antamien asiantuntija-arvioiden perusteella tartuntatautilain mukaiset edellytykset tilojen sulkemista koskeville rajoituksille eivät tällä hetkellä täyty.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto lieventää Kanta-Hämeen tilojen sulkumääräystä, Päijät-Hämeessä sulkupäätöstä yhä välttämätön jatkaa nykyisellään – Uudenmaan tilanne arvioitavana tällä viikolla25.1.2022 15:45:45 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 25.1.2022 jatkopäätöksiä koronarajoituksista Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueille. Kanta-Hämeessä mm. kuntosalit, uimahallit ja sisäleikkipuistot voidaan avata 27.1.2022. Päijät-Hämeen tilanne on terveydenhuollon kuormituksen kannalta edelleen vaikea ja tiukka sulkupäätös alueella välttämätön. Päijät-Hämeessä jatketaan myös nykyisiä kokoontumisrajoituksia lähiviikkojen ajan. Uudenmaan rajoitustilannetta arvioidaan tämän viikon aikana.

Alueelliset toimijat ovat onnistuneet torjumaan koronaa, totesi Mika Salminen Pohjois-Suomen alueellisessa valmiustoimikunnassa25.1.2022 14:13:30 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 25.1.2022 uudistuneessa kokoonpanossa ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla. Asiantuntijavieraana oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusosaston johtaja, professori Mika Salminen, joka kiitti alueellisia toimijoita erinomaisesta onnistumisesta koronapandemian torjunnassa.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston harkinnassa seuraamusmaksu eläimiä laittomasti maahan tuoneille henkilöille – uusi laki mahdollistaa rahallisen sanktion25.1.2022 11:00:00 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto harkitsee seuraamusmaksun määräämistä kahdelle eläimiä laittomasti maahan tuoneelle henkilölle. Sanktion voi vuodenvaihteessa voimaan tulleen lain myötä määrätä aluehallintovirasto tai Tulli henkilölle tai toimijalle, joka tuo EU:n alueelta Suomeen eläimen tai eläimiä ilman asianmukaisia todistuksia ja merkintöjä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum