Aluehallintovirasto

Skärpta sammankomstbegränsningar för tillställningar utomhus i Egentliga Finland

Dela

På grund av att Egentliga Finland har gått över till samhällsspridningsfasen skärps sammankomstbegränsningarna från och med den 11 december. Sammankomster som ordnas utomhus får ha högst 10 deltagare, alltså samma antal som i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har för att förebygga spridningen av coronavirussmittor den 10 december 2020 beslutat att skärpa sammankomstbegränsningarna i Egentliga Finlands område.

Beslutet som vi meddelade idag upphäver den tidigare sammankomstbegränsningen angående Egentliga Finland där det tillåtna antalet deltagare i tillställningar som ordnas utomhus var 20 personer. Det senaste beslutet är i kraft under perioden 11.12.2020–10.1.2021.

Bakgrunden till den skärpta begränsningen är att coronaläget i landskapet ytterligare har försämrats. Egentliga Finland har enligt Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts regionala samarbetsgrupp gått över till samhällsspridningsfasen den 8 december 2020. Av de nya fallen har nästan en tredjedel alltjämt anknytning till smittor inom familjen eller närstående. Smittor kommer från flera olika ställen. Smittor finns också i social- och hälsovårdens verksamhetsenheter och andra arbetsplatser. Behovet av sjukhusvård och intensivvård kan för tillfället uppfyllas utan särskilda åtgärder. Man förutser emellertid att behovet av sjukhusvård kommer att öka under de närmaste veckorna.

För att tygla det epidemiologiska läget är det viktigt att var och en agerar på ett ansvarsfullt sätt. Genom att ta ansvar och följa bestämmelserna kan vi tillsammans se till att sjukdomsläget inte förvärras.

Mer information:

Beslut om sammankomstbegränsningar i Egentliga Finland (PDF)

Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar för att förebygga coronasmitta (minedu.fi)

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt (vsshp.fi)

Svar på vanliga frågor (rfv.fi)

Rådgivning för evenemangsarrangörer:

  • tfn 0295 016 666 (mån-fre klockan 8-11.30 och 12.30-16)
  • e-post: koronainfo(at)avi.fi

Mediakontakt:

Mikael Luukanen, överdirektör, tfn 0295 018 092, mikael.luukanen(at)rfv.fi
Heikki Mäki, direktör, tfn 0295 018 094, heikki.maki(at)rfv.fi 

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

////FEL VAR I INGRESS/// Året 2021 inleds i väntan på vaccinet (Västra och Inre Finland)15.1.2021 14:58:49 EETTiedote

I årets första beredskapskommitté sammanställde myndigheterna en gemensam helhetsuppfattning om corona-störningssituationen. Smittläget varierar i landskapen och varje vecka. Därför kan olika tjänster, till exempel idrottsanläggningar eller bibliotek, hålla öppet på olika sätt i kommunerna. Regionförvaltningverkets nya sammankomstbegränsningsbeslut publicerades 14.1.2021 och den träder ikraft måndagen 18.1.2021.

///KORJAUS INGRESSISSÄ/// Vuoden 2021 alku sujuu rokotetta odottavissa tunnelmissa (Länsi- ja Sisä-Suomi)15.1.2021 14:43:32 EETTiedote

Viranomaiset kokosivat vuoden ensimmäisessä valmiustoimikunnassa yhteistä kokonaiskäsitystä korona-häiriötilanteesta. Tautitilanne vaihtelee maakunnittain ja viikoittain, joten myös eri palvelut, kuten liikuntapaikat tai kirjastot voivat olla kunnissa eri tavoin avoinna tai suljettuina. Aluehallintoviraston uusi kokoontumisrajoituspäätös julkaistiin 14.1.2021 ja sen voimassaolo alkaa maanantaina 18.1.2021.

Året 2021 inleds i väntan på vaccinet (Västra och Inre Finland)15.1.2021 14:18:39 EETTiedote

I årets första beredskapskommitté sammanställde myndigheterna en gemensam helhetsuppfattning om corona-störningssituationen. Smittläget varierar i landskapen och varje vecka. Därför kan olika tjänster, till exempel idrottsanläggningar eller bibliotek, hålla öppet på olika sätt i kommunerna. Regionförvaltningsverkets nya beslut om sammankomstbegränsningar publiceras snart och beslutet är i kraft från och med måndagen den 18 januari 2021.

Vuoden 2021 alku sujuu rokotetta odottavissa tunnelmissa (Länsi- ja Sisä-Suomi)15.1.2021 14:12:31 EETTiedote

Viranomaiset kokosivat vuoden ensimmäisessä valmiustoimikunnassa yhteistä kokonaiskäsitystä korona-häiriötilanteesta. Tautitilanne vaihtelee maakunnittain ja viikoittain, joten myös eri palvelut, kuten liikuntapaikat tai kirjastot voivat olla kunnissa eri tavoin avoinna tai suljettuina. Aluehallintoviraston uusi kokoontumisrajoituspäätös julkaistaan pian ja sen voimassaolo alkaa maanantaina 18.1.2021.

Sammankomster begränsas fortsättningsvis till högst tio personer i sjukvårdsdistrikten i västra och inre Finland14.1.2021 16:12:47 EETTiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förlänger begränsningen av antalet deltagare i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster till högst tio personer i Birkalands, Mellersta Finlands, Södra Österbottens, Mellersta Österbottens och Vasa sjukvårdsdistrikts områden. Begränsningen är fortfarande nödvändig för att få det epidemiologiska läget under kontroll och är i kraft till och med den 8 februari 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum