SkartaNYAB Oyj

Skarta accepterades i Fingrids leverantörsregister

Dela

Skartas affärsenhet för elnätsbyggande, som etablerades i våras, har vuxit snabbt med nya proffs och vunna elnätsprojekt. Skarta spelar en viktig roll i hela värdekedjan för förnybar energi. I framtiden kommer Skarta också att ha möjlighet att delta i Fingrids transformatorprojekt eftersom företaget har fått B-godkännande i Fingrids leverantörsregister.

"Att vi nu är med i leverantörsregistret är goda nyheter för vår elnätsverksamhet som har fått en bra start, och ett bevis på vår förmåga att bygga utmanande elinfrastrukturprojekt.Under det senaste halvåret har flera erfarna proffs inom området börjat i teamet på olika orter. Tack vare företagets mångsidiga och starka expertis gick ansökningsprocessen till Fingrids leverantörsregister smidigt", säger Antti Keskinen, direktör för elnätsverksamheten i Skarta.

Skarta spelar en viktig roll i hela värdekedjan för förnybar energi. Byggandet av transformatorstationer och överföringsledningar inom elnätsverksamheten kommer att ansluta till exempel vindkraftverk med det nationella elnätet. Den nya affärsenhetens expertis utnyttjas för närvarande i vindparksprojekten Karahka och Lumivaara, som tillsammans omfattar byggandet av mer än 30 vindkraftverk. Projekten är omfattande Balance of Plant (BoP) projekt för Skarta, i vilket fall företaget är också ansvarig för, till exempel, anläggning och fundamentarbeten.

"Vi vill spela en aktiv roll i den pågående energiomställningen. Med tillgång till leverantörsregistret kan vi nu även genomföra Fingrids 110 kV transformatorstationsprojekt och vara med och genomföra nödvändiga och betydande transformatorstationsinvesteringar i stamnätet för vårt samhälle", säger Petteri Luhtala, transformatorstationsbyggnadschef för elnätsverksamheten i Skarta.   

Enligt Fingrid har Finland för närvarande en vindkraftskapacitet på cirka 4 000 MW. I slutet av året väntas produktionen ligga på cirka 5 000 MW och om tre år beräknas den vara nära 10 000 MW. Enligt Fingrids utvecklingsplan kommer 3 miljarder euro att investeras i stamnätet under de kommande tio åren. Investeringarna består av utveckling av gränsöverskridande överföringsförbindelser och huvudnätet för kraftöverföring i Finland, anslutning av ny produktion till nätet, samt förnyelse och grundläggande förbättringar av det befintliga nätet.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

SkartaNYAB är byggare av en ren framtid med årtionden av erfarenhet av krävande byggprojekt. Vår strategi bygger på en starkt specialiserad expertis inom byggbranschen och vårt mål är att utöka vår verksamhet inom vind-, sol- och vätgasvärdekedjan till att omfatta hela projekt för ren energi, där vi ser utmärkta tillväxtmöjligheter. SkartaNYAB har sitt huvudkontor i Uleåborg, Finland, och har mer än 300 anställda på olika orter i Finland och Sverige.

Följ SkartaNYAB Oyj

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SkartaNYAB Oyj

Fingrid concludes first solar power plant connection agreement with Skarta Energy – Utajärvi project moves forward12.10.2022 10:19:37 EEST | Press release

Utajärven Solarpark Oy, a company owned by Skarta Energy, and Fingrid Oyj have signed a connection agreement for the Utanen substation, which will make it possible for the electrical installations connected to the Tunturisuo solar farm to be connected to Fingrid’s main grid. The planned solar power plant in Tunturisuo is part of Skarta Energy and Utajärvi’s overall project. The power of the planned solar power plant will be approximately 80 megawatts. The overall project also includes a wind farm and, in the near future, a hydrogen energy production, storage and distribution station. After completion, the entire project will produce approximately 200,000 megawatt-hours of electricity, which corresponds to the consumption needs of an average of 40,000 people. The figure is significant in a municipality of approximately 2,600 inhabitants. “This agreement is a great demonstration of how timely planning implemented by expert professionals can be completed on schedule, while the limited nat

Fingrid solmii ensimmäisen aurinkovoimalan liittymissopimuksen Skarta Energyn kanssa – Utajärven kokonaishanke etenee12.10.2022 10:03:44 EEST | Tiedote

Skarta Energyn omistama hankeyhtiö Utajärven Solarpark Oy ja Fingrid Oyj ovat allekirjoittaneet Utasen sähköaseman liittymissopimuksen, joka mahdollistaa Tunturisuon aurinkopuistoon liittyvien sähkölaitteistojen liittämisen Fingridin kantaverkkoon. Tunturisuolle suunnitteilla oleva aurinkovoimala on osa Skarta Energyn ja Utajärven kokonaishanketta. Suunnitteilla olevan aurinkovoimalan teho on noin 80 megawattia. Kokonaishankkeeseen sisältyy lisäksi tuulipuisto ja lähitulevaisuudessa myös vetyenergian tuotanto-, varastointi- ja jakeluasema. Valmistuttuaan koko hanke tuottaa noin 200 000 megawattituntia sähköä, mikä vastaa keskimäärin 40 000 ihmisen kulutustarpeita. Luku on merkittävä noin 2600 asukkaan kunnassa. ”Tämä sopimus on hieno osoitus siitä, miten oikea-aikainen suunnittelutyö asiantuntevien ammattilaisten toteuttamana saatetaan maaliin aikataulussaan, kun vallitseva verkkoresurssien rajallisuus on todellinen haaste alan toimijoille. Tämän liittymissopimuksen myötä varmistimme,

Change negotiations to be launched at Skarta Finland Oy – the aim is to find ways to make operations more efficient, streamlined and achieve cost savings4.10.2022 14:30:00 EEST | Press release

Skarta Finland, part of the SkartaNYAB Group, will start change negotiations with its personnel with the aim of finding ways to make operations more efficient, streamlined and achieve cost savings. In SkartaNYAB’s half-yearly report published in August, company announced that it had started measures to improve profitability in Finland during the rest of the year. The result for the first half of the year in the Finnish businesses was negative. The change negotiations now being launched concern a total of 50 salaried employees and senior salaried employees. The change negotiations under the Act on Co-operation within Undertakings will begin on 13.10.2022 and are expected to last six weeks. The employer's proposal for negotiations includes plans related to the organizational change and the reorganization of work. According to the employer's preliminary assessment, the planned measures could, if implemented, lead to a substantial change or dismissal of the terms of employment of a maximum

Skarta Finland Oy:ssä käynnistyvät muutosneuvottelut – tavoitteena löytää keinoja toimintojen tehostamiseksi, virtaviivaistamiseksi ja kustannussäästöjen aikaansaamiseksi4.10.2022 14:30:00 EEST | Tiedote

SkartaNYAB-konserniin kuuluva Skarta Finland käynnistää henkilöstönsä kanssa muutosneuvottelut, joiden tavoitteena on löytää keinoja toimintojen tehostamiseksi, virtaviivaistamiseksi ja kustannussäästöjen aikaansaamiseksi. SkartaNYAB Oyj kertoi elokuussa julkaistussa puolivuotiskatsauksessaan aloittaneensa toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Suomessa loppuvuoden aikana. Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos Suomen liiketoiminnoissa oli tappiolla. Nyt käynnistettävät muutosneuvottelut koskevat yhteensä 50 toimihenkilöä ja ylempää toimihenkilöä. Yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut alkavat 13.10.2022 ja niiden arvioidaan kestävän kuusi viikkoa. Työnantajan neuvotteluesitys sisältää organisaatiomuutokseen ja töiden uudelleenjärjestelyyn liittyviä suunnitelmia. Työnantajan alustavan arvion mukaan suunnitellut toimenpiteet voisivat toteutuessaan johtaa enintään 10 henkilön työsuhteen ehtojen olennaiseen muutokseen tai irtisanomiseen. ”Alkuvuoden osalta liiketoimintamme Suomessa j

Skarta was accepted into Fingrid’s supplier register23.9.2022 12:29:07 EEST | Press release

Skarta’s power network construction business unit, established in the spring, has grown rapidly through new professionals and won electricity transmission network projects. Skarta plays an important role in the entire renewable energy value chain. From now on, Skarta has also the opportunity to participate in Fingrid’s electrical substation projects, as the company has been granted Qualification B for Fingrid’s supplier register.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum