SkartaNYAB Oyj

Skarta Energy och Tohmajärvi kommun inleder samarbete – Planerar östra Finlands största energiprojekt

Dela

Skarta Energy Oy, del av SkartaNYAB, som genomför rena energilösningar, och Tohmajärvi kommun planerar sol- och vindparker i Tohmajärvi. För detta ändamål har bolaget och kommunen ingått en avsiktsförklaring genom vilket möjligheterna att bygga förnybar energi i Tohmajärvi kartläggs. Genom kartläggningarna utreds byggandet av flera sol- och vindparker samt områden som lämpar sig för byggandet av dem. Parkernas sammanlagda effekt ska vara 60 MW, och om projektet genomförs är detta det största energiprojektet i hela östra Finland.

”Den energi som produceras med hjälp av solkraft och vindkraft är helt förnybar och tillsammans stöder dessa energiformer varandra utmärkt. I det projekt som planeras utnyttjas också Skartas Vierivoima®-lösningar som stärker tillgången på ren energi till ett konkurrenskraftigt pris i regionen. Lösningen möjliggör också en snabb övergång till användning av väte i Tohmajärvi-området när behovet blir aktuellt”, säger Vikke Saarelainen, vice verkställande direktör för Skarta Energy Oy.

”I Tohmajärvi har vi redan vidtagit ambitiösa åtgärder för koldioxidneutralitet, och samarbetet med Skarta är en fortsättning på detta. Vi förväntar oss att energiprojektet lockar industriella aktörer till området, stärker områdets självförsörjning i fråga om energi samt främjar Tohmajärvis övergång till koldioxidneutralitet. Om projektet genomförs har det också sysselsättningseffekter för regionen”, säger Tohmajärvis kommundirektör Mikko Löppönen.

Livskraft i östra Finland

 

Östra Finland har haft utmaningar i fråga om byggandet av vindkraft. Radaranläggningar som gränsbevakningen använder begränsar planläggningen av vindkraft i området. Samtidigt bromsas utvecklingen av det befintliga elöverföringsnätet, som för närvarande inte möjliggör ett fullt utnyttjande av sol- och vindkraftspotentialen i området.

Enligt en färsk utredning från LUT-universitetet skulle den el som produceras i östra och sydöstra Finland vara nyckeln till en betydande tillväxt för industrin i området.

Skarta Energy anser att östra Finland behöver skräddarsydda, lokala energilösningar.

”Vi tror att vi har en lösning för östra Finland. Med hjälp av Vierivoima och andra projekt som producerar förnybar energi kan vi bidra med egen energi för hela östra Finland. Därigenom utjämnas regionala skillnader mellan östra och västra Finland. Övergången till kolneutralitet sker lokalt, en region och stad i sänder” sammanfattar Saarelainen.

Kartläggningen av områdena har inletts i Tohmajärvi. För den första fasen av helhetsprojektet har man ansökt om finansiering hos arbets- och näringsministeriet. Ett positivt beslut gör det möjligt att snabbt genomföra den första fasen till och med inom de kommande två åren.

"Vi är stolta över att skriva under denna avsiktsförklaring. Det gör det möjligt för oss att bidra till att bygga en renare framtid och samhälle och ytterligare stärka vår projektutvecklingsportfölj för förnybar energi”, sammanfattar Kari Tuominen, Verkställande direktör, Skarta Energy Oy.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

SkartaNYAB är byggare av en ren framtid med årtionden av erfarenhet av krävande byggprojekt. Vår strategi bygger på en starkt specialiserad expertis inom byggbranschen och vårt mål är att utöka vår verksamhet inom vind-, sol- och vätgasvärdekedjan till att omfatta hela projekt för ren energi, där vi ser utmärkta tillväxtmöjligheter. SkartaNYAB har sitt huvudkontor i Uleåborg, Finland, och har mer än 300 anställda på olika orter i Finland och Sverige.

Följ SkartaNYAB Oyj

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SkartaNYAB Oyj

Fingrid concludes first solar power plant connection agreement with Skarta Energy – Utajärvi project moves forward12.10.2022 10:19:37 EEST | Press release

Utajärven Solarpark Oy, a company owned by Skarta Energy, and Fingrid Oyj have signed a connection agreement for the Utanen substation, which will make it possible for the electrical installations connected to the Tunturisuo solar farm to be connected to Fingrid’s main grid. The planned solar power plant in Tunturisuo is part of Skarta Energy and Utajärvi’s overall project. The power of the planned solar power plant will be approximately 80 megawatts. The overall project also includes a wind farm and, in the near future, a hydrogen energy production, storage and distribution station. After completion, the entire project will produce approximately 200,000 megawatt-hours of electricity, which corresponds to the consumption needs of an average of 40,000 people. The figure is significant in a municipality of approximately 2,600 inhabitants. “This agreement is a great demonstration of how timely planning implemented by expert professionals can be completed on schedule, while the limited nat

Fingrid solmii ensimmäisen aurinkovoimalan liittymissopimuksen Skarta Energyn kanssa – Utajärven kokonaishanke etenee12.10.2022 10:03:44 EEST | Tiedote

Skarta Energyn omistama hankeyhtiö Utajärven Solarpark Oy ja Fingrid Oyj ovat allekirjoittaneet Utasen sähköaseman liittymissopimuksen, joka mahdollistaa Tunturisuon aurinkopuistoon liittyvien sähkölaitteistojen liittämisen Fingridin kantaverkkoon. Tunturisuolle suunnitteilla oleva aurinkovoimala on osa Skarta Energyn ja Utajärven kokonaishanketta. Suunnitteilla olevan aurinkovoimalan teho on noin 80 megawattia. Kokonaishankkeeseen sisältyy lisäksi tuulipuisto ja lähitulevaisuudessa myös vetyenergian tuotanto-, varastointi- ja jakeluasema. Valmistuttuaan koko hanke tuottaa noin 200 000 megawattituntia sähköä, mikä vastaa keskimäärin 40 000 ihmisen kulutustarpeita. Luku on merkittävä noin 2600 asukkaan kunnassa. ”Tämä sopimus on hieno osoitus siitä, miten oikea-aikainen suunnittelutyö asiantuntevien ammattilaisten toteuttamana saatetaan maaliin aikataulussaan, kun vallitseva verkkoresurssien rajallisuus on todellinen haaste alan toimijoille. Tämän liittymissopimuksen myötä varmistimme,

Change negotiations to be launched at Skarta Finland Oy – the aim is to find ways to make operations more efficient, streamlined and achieve cost savings4.10.2022 14:30:00 EEST | Press release

Skarta Finland, part of the SkartaNYAB Group, will start change negotiations with its personnel with the aim of finding ways to make operations more efficient, streamlined and achieve cost savings. In SkartaNYAB’s half-yearly report published in August, company announced that it had started measures to improve profitability in Finland during the rest of the year. The result for the first half of the year in the Finnish businesses was negative. The change negotiations now being launched concern a total of 50 salaried employees and senior salaried employees. The change negotiations under the Act on Co-operation within Undertakings will begin on 13.10.2022 and are expected to last six weeks. The employer's proposal for negotiations includes plans related to the organizational change and the reorganization of work. According to the employer's preliminary assessment, the planned measures could, if implemented, lead to a substantial change or dismissal of the terms of employment of a maximum

Skarta Finland Oy:ssä käynnistyvät muutosneuvottelut – tavoitteena löytää keinoja toimintojen tehostamiseksi, virtaviivaistamiseksi ja kustannussäästöjen aikaansaamiseksi4.10.2022 14:30:00 EEST | Tiedote

SkartaNYAB-konserniin kuuluva Skarta Finland käynnistää henkilöstönsä kanssa muutosneuvottelut, joiden tavoitteena on löytää keinoja toimintojen tehostamiseksi, virtaviivaistamiseksi ja kustannussäästöjen aikaansaamiseksi. SkartaNYAB Oyj kertoi elokuussa julkaistussa puolivuotiskatsauksessaan aloittaneensa toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Suomessa loppuvuoden aikana. Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos Suomen liiketoiminnoissa oli tappiolla. Nyt käynnistettävät muutosneuvottelut koskevat yhteensä 50 toimihenkilöä ja ylempää toimihenkilöä. Yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut alkavat 13.10.2022 ja niiden arvioidaan kestävän kuusi viikkoa. Työnantajan neuvotteluesitys sisältää organisaatiomuutokseen ja töiden uudelleenjärjestelyyn liittyviä suunnitelmia. Työnantajan alustavan arvion mukaan suunnitellut toimenpiteet voisivat toteutuessaan johtaa enintään 10 henkilön työsuhteen ehtojen olennaiseen muutokseen tai irtisanomiseen. ”Alkuvuoden osalta liiketoimintamme Suomessa j

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum