Espoon kaupunki - Esbo stad

Skolcentret Monikko fick Hurra-priset för byggande

Dela

Miljö- och byggnadsnämnden samt miljö- och byggnadstillsynscentralen har delat ut Hurra-priset som erkänsla för en särskilt förtjänstfull och lyckad gärning i den byggda miljön. I år gick priset till skolcentret Monikko i Alberga.

Monikko ligger i Alberga på Grindåkersgatan 4. Den består av en nybyggnad och en gammal del som är skyddad. Bild: SRV
Monikko ligger i Alberga på Grindåkersgatan 4. Den består av en nybyggnad och en gammal del som är skyddad. Bild: SRV

I motiveringarna säger nämnden att man i Monikko på ett fint sätt lyckats integrera en gammal, skyddad del med en ny byggnad. Resultatet är en trivsam helhet. 

Monikko består av en nybyggnad och av ett skolhus som byggdes för den finska folkskolan i Alberga 1939. Det gamla skolhuset har sedermera skyddsmärkts och byggdes nu om som en integrerad del av den nya byggnaden. Monikkos huvudplanerare var Tomi Perko från Arkkitehtitoimisto Perko Oy. Byggherre är stadens affärsverk Esbo lokaler och huvudentreprenör var SRV Oyj. 

Monikko ligger i en historiskt och landskapsmässigt krävande miljö i närheten av Alberga idrottspark och Alberga kyrka. 

Nybyggnadens fasadmaterial är laserat trä och 3D-strukturerad vit betong. Byggnadsdelarnas höjd varierar och skalan är mänsklig och barnanpassad. Den gamla, skyddade delen är inte underställd nybygget, utan den gamla delen framträder huvudsakligen som en självständig byggnad. 

Monikko är också ett unikt projekt i den bemärkelsen att det är det första huset med skola och daghem för både finska och svenska barn i Esbo. Byggnaden togs i bruk i augusti 2021. 

Hedersomnämnanden för flervåningshus och ett småhusområde 

Hedersomnämnanden gavs till flervåningshus på Uuno Kailas gata 4 och 6 i Vermoängen samt ett småhusområde i Grundbacka. 

Huvudplanerare för flervåningshusen på Uuno Kailas gata är Milla Hannonen och Mikko Kalkkinen från HPK Arkitehdit Oy. Byggherre är Lumo Kodit Oy. Huvudentreprenör för Uuno Kailas gata 4 är Peab Oy och huvudentreprenör för Uuno Kailas gata 6 är Lujatalo Oy. Miljö- och byggnadsnämnden konstaterar att objektet är en trivsam helhet med goda ytmaterial och fin produktion av hyresbostäder. 

Fasaden har murats på plats. Mot gatan är fasadmaterialet puts och mot gården tegelplatta. Objektet är också ett ypperligt exempel på beaktande av dagvatten på tomten. Gårdsbyggnadernas fasader är träpanel och de har gröna tak.  

Ett hedersomnämnande gavs också till ett småhusområde i Grundbacka. Enligt nämnden har man på ett bra sätt lyckats förena byggnaderna som haft fyra olika planerare. Objektet får också beröm för sadeltaken och takskäggen. Huvudplanerare är Päivi Kelhä, Lena Grönhage, Rainer Linderborg och Kimmo Lehtola. Byggherre och huvudentreprenör är Toivo Group Abp.  

Vid planeringen har man följt kvartersplanen, enligt vilken byggnaderna bör ha starka, jordnära färger. Området är ett exempel på effektiv och tät småhusbebyggelse. 

Hurra-priset har delats ut sedan 2014 

Hurra-priset är Esbo stads erkänsla för en aktuell, särskilt förtjänstfull och lyckad gärning i den byggda miljön. Priset har delats ut sedan 2014. 

Nyckelord

Kontakter

Christel Schalin
stadsbildsarkitekt
Esbo stad
tfn 043 8270 874
christel.schalin@espoo.fi

Bilder

Monikko ligger i Alberga på Grindåkersgatan 4. Den består av en nybyggnad och en gammal del som är skyddad. Bild: SRV
Monikko ligger i Alberga på Grindåkersgatan 4. Den består av en nybyggnad och en gammal del som är skyddad. Bild: SRV
Ladda ned bild

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Esbo är en anvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum
och nätverksstruktur, där det är bra at bo, lära, arbeta och företaga
för alla och där invånaren kan påverka på riktigt.

Facebook

Twitter

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum