EnerKey

Smart energiövervakningssystem tas i bruk på Åland för att stöda grön energiomställning

Dela

Tillsammans med projektutvecklingsföretag Flexens Oy Ab (FIN/AX) har EnerKey Oy (FIN) genomfört ett nytt pilotprojekt för Ålands landskapsregering. Syftet är att analysera och lagra energiuppgifter på en lokal samhällsnivå. Målet är att skapa ett användarvänligt, transparent och automatiserat system för att i realtid följa den gröna energiomställningen på Åland.

Foto: Anssi Kumpula.
Foto: Anssi Kumpula.

Piloten är en del av Flexens demoplattform Smart Energy Åland. Ålands landskapsregering (ÅLR) utsåg Flexens att ta fram ett verktyg för att bättre visualisera energimixen och dess utveckling sett över tid. Projektet är en del av Ålands energi- och klimatstrategi, med ambitiösa energi- och CO2-mål satta för år 2030.

”Korrekt politiskt beslutsfattande kräver uppgifter som är tillämpliga, tillgängliga och aktuella. Anledningen till projektet är att det hittills har varit svårt att bilda en översikt av den pågående energiomställningen. Insamlingen och analysen av energidata från olika aktörer har varit en tidskrävande och manuell process. Det har varit svårt att få tillgång och uppdatera befintliga data. Vi ser därför fram emot att få ett automatiserat verktyg för att lösa detta problem och för att förbättra vår beslutfattningsprocess, ” säger Johnny Lindström, elinspektör på ÅLR.

Det nya energiövervakningssystemet kommer att spara in på resurser men även skapa en grund för en välorganiserad energiförvaltning. Detta genom att kombinera den aktuella förbruks- och produktionsdata med inplanerade energiinvesteringar.

"Vi sökte ett verktyg där Ålands landskapsregering enkelt kan följa upp utvecklingen av deras klimat- och energistrategi. Med energiportalen kan manuella datainsamlingsprocesser undvikas och transparensen i den gröna energiomställningen ökar när flera aktörer kan följa energiutvecklingen i realtid. Portalen innehåller även en funktion för energihushållning som underlättar planering och utvärdering av energi- och klimatpåverkan." Tuukka Vainio, innovationsansvarig på Flexens.

Energiportalen på Åland är ett nytt användningsområde för den molnbaserade software-as-a-service (SaaS plattformen Powered by EnerKey. En tjänst som möjliggör att användarna kan följa samhällets energiomställning i realtid. Målet för detta pilotprojekt inom demoplattformen Smart Energy Åland är att skapa färdigt beprövade energiteknologier och nya koncept för den internationella marknaden. Flexens och EnerKey ser överföringspotential av lösningen till andra samhällen, då energiomställning till förnybar energi är en global trend som påverkar flera sektorer. Dessutom är det viktigt att hantera och lagra framtida energidata från olika källor på ett korrekt och säkert sätt.

”Vi vill hjälpa alla i världen att agera resursmässigt och minska sin negativa miljöpåverkan På så vis kan vi tillsammans ta itu med klimatförändringarna. Genom att samarbeta med partners som Flexens kan vi uppnå mindre avfall, mindre energiförbrukning, mindre koldioxidavtryck och mindre utsläpp. Att möjliggöra transparens och visa på mätbar påverkan är nyckeln att få människor med i förändringen. Vår pilot har mycket intressant potential för replikering till en global skala”, kommenterar Jaakko Huhta, vice-chef för försäljning och affärsutveckling på EnerKey.

Nyckelord

Kontakter

Jaakko Huhta, Vice President, Sales and Business Development, jaakko.huhta@enerkey.com, +358 400 292 257

Tuukka Vainio, Head of Co-Innovation, +358 40 83 20 756, tuukka.vainio[at]flexens.com

Bilder

Foto: Anssi Kumpula.
Foto: Anssi Kumpula.
Ladda ned bild

Om

EnerKey
EnerKey
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä

+358207992101http://www.enerkey.com


Om Flexens och demoplattform Smart Energy Åland

Flexens Oy Ab är ett projektutvecklingsbolag och en investerare inom teknologier som möjliggör energisjälvförsörjande samhällen baserade på 100% förnybar energi. Flexens grundades år 2018 för att tillvarata kunnande som bolaget samlat på sig under projektet Smart Energy Åland, en världsledande testbädd och demoplattform, för att tjäna den snabbt växande internationella efterfrågan på förnybara energisystem. En stark fysisk referens för deltagande aktörer och teknologier skapas genom offentlig-privat samverkan med samhällets nyckelaktörer på Åland. Projektet är ett inspirerande exempel på hur ett hållbart samhälle och befolkning kan blomstra med hjälp av förnybar energi.

www.flexens.com

www.smartenergy.ax

 

Om EnerKey

EnerKey Sustainability & Energy Management System (SEMS) är Nordens ledande molnbaserade SaaS-lösning utvecklad för att hantera resursdata, energiförbrukning och hållbarhet. Lösningen är certifierat enligt ISO 50001 och ISO 14001. Hållbarhetsfunktionerna inkluderar utsläppsrapportering, rapportering av avfall, trafikbränsleövervakning och luftkvalitet inomhus. EnerKeys inbyggda intelligensfunktion, Ines, hittar automatiskt energi- och utsläppsbesparings potential från fastighetsförbrukningsdata.

EnerKey SEMS används av mer än 1 000 av våra kunder. EnerKey hanterar resursdata som genereras av mer än 100 000 mätpunkter över 15 000 fastigheter. Powered by EnerKey är en s.k. whitelabel plattformslösning för energibolag och SaaS-leverantörer, som vill erbjuda EnerKeys marknadsledande verktyg till sina slutkunder, märkta med sin egen logotyp och visuella utseende.

www.enerkey.com

Följ EnerKey

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från EnerKey

Ahvenanmaan maakuntahallitus ottaa käyttöön kattavan seurantajärjestelmän siirtymiseksi vihreän energian käyttöön25.11.2020 09:42:47 EETUutinen

EnerKey on toteuttanut yhteistyössä suomalaisen projektikehitysyrityksen Flexensin kanssa uudenlaisen pilottihankkeen Ahvenanmaan maakuntahallitukselle analysoimaan ja tallentamaan energiatietoja yhteiskuntatasolla. Tavoitteena on tarjota käyttäjäystävällinen, avoin ja automatisoitu tapa seurata vihreään energiaan siirtymistä Ahvenanmaalla reaaliajassa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum