Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Snömängderna och isarna nära genomsnittliga, i Perho å utökas avtappningen för att försvaga isen

Dela
Snömängderna i de österbottniska landskapen ligger nära genomsnittet för tidpunkten. I de konstgjorda och reglerade sjöarna har vårsänkningen påbörjats. För att försvaga isarna i nedre loppet av Perho å utökas avtappningen vid kraftverket i Kaitfors under nästa vecka.

Snöns vattenvärde i de österbottniska landskapen är i genomsnitt nu ca 50–90 mm.Mest snö finns i övre loppet av Lappfjärds å, där snöns vattenvärde ligger kring 80–120 mm.I de övre loppen av Perho å och Esse å samt Tjöck å, Närpes å, Malax å och Toby–Laihela å är snöns vattenvärde i storleksklassen 80–100 mm. I de övre loppen av Kyro älv och Lappo å är snöns vattenvärde ungefär 60–80 mm.Snöns vattenvärde i millimeter motsvarar snölasten i kg/m2. 

Istjockleken i åarna var under början av mars ca 30–50 cm, vilket är mindre än i fjol.Som det ser ut nu kan isen inte sågas, eftersom isarna inte är tillräckligt tjocka för den tunga issågen. Ifjol våras var isarna tjockare och då sågades isen i nedre loppet av Kyro älv, Perho å och Lappfjärds å.Under vecka 13 mäter NTM-centralen istjockleken på nytt.

Vattenståndet i de konstgjorda och reglerade sjöarna sänks i huvudsak till nivåer som motsvarar vanliga vårsänkningar. På det sättet fås plats för smältvatten och för att minska olägenheterna av vårflödena.Till exempel kommer vattenståndet i den konstgjorda sjön Patana att sänkas med ungefär fyra meter och i den konstgjorda sjön Kalajärvi med 2,5 meter. Alla luckor vid regleringsdammen i Kuortaneenjärvi har öppnats under förra veckan och sjöns vattenstånd kommer att sjunka med uppskattningsvis ca 20 cm innan vårflödet.Luckorna i regleringsdammen vid Kuortaneenjärvi hålls helt öppna under hela vårflödet och vattenståndet i sjön stiger på motsvarande sätt som en oreglerad natursjö till följd av smältvattnen.

I början av nästa vecka börjar man sänka vattenståndet i sjögruppen i Perho ås mellersta avsnitt genom att rejält öka avtappningen vid kraftverket i Kaitfors.Syftet är att få vattnet att rinna ut på isen nedanför kraftverket i Perho å.Då det mörka vattnet ligger på isen absorberar det effektivt solvärmen och det påskyndar att istäcket smälter.

Temperaturerna under de närmaste veckorna, hur snabbt snön smälter och eventuell nederbörd spelar en väsentlig roll för hur vattenföringen och eventuella översvämningar utvecklas. Enligt prognoserna torde vattenföringen förbli låg åtminstone under denna och nästa vecka tack vare att nätterna är kalla och vädret i huvudsak uppehållsväder.

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:


Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
Gruppchef Kim Klemola, tfn 0295 027 829

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens ansvarsområde för trafik och infrastruktur har publicerat planen för väghållningen och trafiken för åren 2023–2027 på webben8.6.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Planen har gjorts upp för NTM-centralen i Södra Österbottens verksamhetsområde och den omfattar landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten. NTM-centralen i Södra Österbottens mål är att uppfylla väganvändarnas behov så väl som möjligt inom ramen för tillgängliga resurser.

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue on julkaissut "Tienpidon ja liikenteen suunnitelma vuosille 2023–2027" suunnitelman8.6.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Suunnitelma on tehty Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueelle ja se käsittää Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan sekä Etelä-Pohjanmaan maakunnat. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tavoite on täyttää käytettävissä olevin resurssein mahdollisimman hyvin tienkäyttäjien tarpeet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum