Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Snön smälter i sakta mak och vårens flödestopp torde bli liten i de österbottniska landskapen

Dela
I de österbottniska landskapen har snötäcket minskat avsevärt under början av april då vädret har varit soligt och temperaturen under dagarna varit ordentligt på plusgrader. Nederbörden har varit ytterst liten och nattetid har det i huvudsak varit köldgrader, vilket har gjort att vattenföringen i åarna har ökat i maklig takt. I prognoserna ser liknande väderlek ut att fortsätta och det gör att vårens flödesläge verkar mycket lugnt. Också risken för isproppar är mindre än vanligt, eftersom isarna är betydligt svagare än genomsnittligt. Eventuella störtregn kan ändra översvämningsprognoserna.
Nedre loppet av Närpes å strömmade fritt från isen 13.4.2023.
Nedre loppet av Närpes å strömmade fritt från isen 13.4.2023.

I Österbotten och särskilt i landskapets södra delar är snötäcket mycket tunt och en hel del av snölasten (snöns vattenvärde) försvann redan i januari och mars i samband med det varma vädret. Enligt prognoserna når Lappfjärds å (Perus, Kristinestad) vårens flödestopp under de närmaste dagarna och flödestoppen ligger på nivån 70 m3/s, vilket är mindre än den genomsnittliga maximivattenföringen i året (100 m3/s).

I Södra Österbotten varierar snömängderna mycket, men snömängderna och likaså snöns vattenvärde är dock mindre än genomsnittet. Eftersom smältningen sker under en längre period, är också vårens flödestopp betydligt längre och mindre än genomsnittligt.  Exempelvis i Kyro älv (Skatila, Korsholm) ligger vattenföringen enligt prognoserna på nivån 150–200 m3/s fram till mitten av nästa vecka, alltså i nästan en veckas tid. I allmänhet är vårens flödestopp högst ett par dagar lång, men ligger ungefär på nivån 300 m3/s. 

I Mellersta Österbotten ligger huvuddelen av snöns vattenvärde ännu i avrinningsområdet och vattenföringen i åarna har bara sakta börjat stiga. Till exempel i Perho å (Tunkkari, Vetil) är vattenföringen nu på torsdag (13 april) på nivån 13 m3/s och den uppskattas nå nivån 50–80 m3/s i slutet av april. I Tunkkari är årets genomsnittliga maximivattenföring 93 m3/s.

NTM-centralen i Södra Österbotten har förberett sig för eventuella våröversvämningar genom att se göra plats för smältvatten i de konstgjorda och reglerade sjöarna i området. På detta sätt kan man avsevärt minska vårflödestopparna i Perho å, Esse å, Lappo å, Kyro älv och Närpes å. Översvämningsluckorna och andra regleringskonstruktioner har också provkörts för att testa att de fungerar som de ska.  Eftersom vårens flödestopp delvis redan är här, har man åter börjat på att fylla de konstgjorda sjöarna i Närpes å, Kyro älv och Lappo å.

I framtiden kommer vårflödena i de österbottniska älvarna och åarna enligt prognoserna att minska då klimatet förändras. Det blir vanligare med översvämningar vintertid, eftersom en stor del av nederbörden kommer i form av vatten i stället för snö. Enligt prognosen blir det vanligare med extremväder, vilket göra att perioder med torka och störtregn blir allmännare.

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:


Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
Gruppchef Kim Klemola, tfn 0295 027 829

Bilder

Nedre loppet av Närpes å strömmade fritt från isen 13.4.2023.
Nedre loppet av Närpes å strömmade fritt från isen 13.4.2023.
Ladda ned bild
I Lappfjärds å samlades tillfälligt en del is vid Storholmen 13.4.2023.
I Lappfjärds å samlades tillfälligt en del is vid Storholmen 13.4.2023.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett MKB-kontaktmyndighetens motiverade slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen för Westenergy Oy:s projekt för tillverkning av syntetisk metan (Österbotten)31.5.2023 08:59:00 EEST | Tiedote

Westenergy Oy planerar en anläggning för tillverkning av syntetisk metan i närheten av Stormossens avfallscentral, på fastigheten där Westenergy Oy:s befintliga avfallsförbränningsanläggning finns. Projektområdet är beläget i Korsholms kommun nära gränsen till Vasa stad, söder om riksväg 8. Vid tillverkningen av syntetisk metan fångas koldioxid upp från avfallsförbränningsanläggningens rökgasflöde. Den uppfångade koldioxiden förenas med väte som har producerats med utsläppsfri el från vindkraft, varvid syntetisk metan i gasform bildas. Det gasformiga metanet överförs i vätskeform som en slutprodukt av syntetisk metan och den kan användas som bränsle i den tunga trafiken och i havstrafiken.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum