SDP EDUSKUNTA

Socialdemokraterna i Nordiska rådet: Norden är en styrka i framtidens pandemikamp

Dela

Pandemin har lett till stora störningar i vardagen för många både privatpersoner och företag över gränserna i Norden. Därför måste vi i Norden vara förenade i att utveckla och producera vacciner, så att vi är redo att snabbt kunna öppna våra samhällen nästa gång vi möter en aggressiv virusmutation.

För första gången på ett sekel står världen inför en pandemi. Världens länder har reagerat på olika sätt på utmaningarna från pandemin. I de nordiska länderna har vi i allmänhet gjort det bra. Vi har få dödsfall och våra ekonomier verkar komma genom krisen utan stora motgångar. Vi kan vara stolta över det.

Vi kan ändå börja se ljuset i slutet av tunneln.

Pandemin har dock visat att vi i Norden är sårbara vad gäller vaccinutveckling och vaccinproduktion, men så behöver det inte vara.

I Norden har vi en lång tradition av en stark sjukvårdssektor, eftersom vår höga utbildningsnivå ger tillgång till en välutbildad arbetskraft och att våra offentliga välfärdssystem fokuserar på att skapa största möjliga samhällsnytta istället för största möjliga vinst.

Finlands statsminister Sanna Marin och Danmarks statsminister Mette Frederiksen har föreslagit att de nordiska länderna går samman för att etablera och finansiera en gemensam nordisk vaccinutveckling och produktion. Nyligen bjöd den svenska näringsministern Ibrahim Baylan och Anna Hallberg utrikeshandelsminister och minister för Nordiskt samarbete in till en nordiskt ministermöte för att diskutera frågan. Vi ser stora fördelar med detta inom de nordiska socialdemokratierna och hoppas därför att de andra nordiska länderna kommer att stödja förslaget.

Det är viktigt att förstå att vi måste förbereda oss för det faktum att covid-19 är något vi kommer att leva med i många år framöver. Även om vi snart har vaccinerat befolkningen kommer viruset att kunna mutera till en form som vaccinerna inte täcker. Därför kommer det att finnas ett kontinuerligt behov av att utveckla nya vacciner som kan täcka de nya mutationerna.

I Norden har vi en ambition att vara världens mest integrerade region. Våra arbetsmarknader och välfärdssystem är så lika varandra att ett nära integrerat samarbete är en enorm styrka och en förebild för många runt om i världen. Därför måste vi också göra vad vi kan för att säkerställa att vi inte behöver stänga gränserna om och om igen på grund av nya mutationer i viruset.Istället måste vi stå tillsammans och utnyttja varandras styrkor så att vi kan utveckla och producera tillräckligt med vacciner så att vi snabbt kan vaccinera våra befolkningar när behovet uppstår.

I framtiden kan världen behöva stängas ner igen på grund av en ny mutation, men i de nordiska länderna kommer vi att kunna vaccineras snabbt så att vi åtminstone kan öppna våra länder för varandra. Vi kanske inte kan åka på semester i Spanien eller Italien, men vi kan åka till Grönland, Finland eller Danmark.

Det kommer att skapa en helt annan typ av säkerhet för företag och för gränspendlare. Samtidigt kommer vi i Norden återigen att kunna visa att samarbete mellan grannar är en styrka för oss alla.

Socialdemokraterna i Nordiska rådet
Erkki Tuomioja
Eveliina Heinäluoma
Ilmari Nurminen
Heidi Viljanen

Kontakter

Erkki TuomiojaKansanedustaja

Ilmari NurminenEduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja

Tel:050 512 2189

Bilder

Ladda ned bild
Ladda ned bild
Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander
Ladda ned bild

Om

SDP EDUSKUNTA
SDP EDUSKUNTA

00102 Eduskunta

09 4321https://sdp.fi/fi/eduskunta/

Följ SDP EDUSKUNTA

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SDP EDUSKUNTA

SDP:n Hussein al-Taee: Oli kunnia edustaa Suomea tärkeissä konferensseissa2.7.2021 14:02:30 EEST | Tiedote

Eduskunnan suuren valiokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan puolesta osallistui kansanedustaja Hussein al-Taee kesäkuussa kahteen EU-puheenjohtajamaa Portugalin järjestämään konferenssiin pitäen Suomen ainoat puheenvuorot molemmissa tapaamisissa. 14.6 pidetty konferenssi käsitteli EU:n maahanmuuttopolitiikkaa ja 21.6 järjestetty konferenssi koski EU-Afrikka suhteita. Molemmat olivat parlamentaarisia konferensseja ja osallistujia oli useiden maiden parlamenteista.

SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen: Osaava ja päättävä hallitus vie asioita eteenpäin haasteista huolimatta2.7.2021 13:08:38 EEST | Tiedote

Eduskunnassa on kevätkaudella käsitelty ja päätetty laajoista kokonaisuuksista kuten koronan hoidosta, sote-uudistuksesta, EU:n elpymispaketista sekä linjattu Suomen talouden tulevaisuudesta. Näiden päätösten tavoitteena on ollut sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävän suomalaisen yhteiskunnan rakentaminen. SDP:n johtaman hallituksen politiikan keskiössä on sitoutuminen vastuulliseen talouspolitiikkaan, hyvinvointivaltion palveluiden turvaamiseen sekä eriarvoisuuden vähentämiseen yhteiskunnassamme. - Suomi ja koko maailma ovat kärsineet yli vuoden verran historiallisesta terveydellisestä ja taloudellisesta kriisistä. Tämän hetken arviot Suomen talouden elpymisestä ovat paljon valoisempia, mitä vielä viime syksynä. Vaikka taloutemme toipuu ja kasvua on näköpiirissä, kriisinhoito ei ole kuitenkaan vielä ohi. Pandemian aiheuttamat vauriot pitää korjata. Terveydenhuollossamme on hoitovelkaa, koulutuksessa on koulutusvelkaa ja erityisesti nuorilla on hyvinvointivelkaa

SDP:n Seppo Eskelinen: Itä-Suomen liikennehankkeet huomioitu hyvin Väyläviraston suunnitelmassa2.7.2021 11:14:28 EEST | Tiedote

-Olen tyytyväinen, että moni Itä-Suomen ja Savo-Karjalan kannalta tärkeistä hankkeista on listattu Väyläviraston tänään julkistetussa luonnoksessa investointiohjelmaksi, sanoo kansanedustaja ja liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Seppo Eskelinen. Väylävirasto julkisti tänään luonnoksensa investointiohjelmaksi seuraavalle kahdeksalle vuodelle liittyen eduskunnan eilen hyväksymään 12-vuotiseen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan. -Itä-Suomen kannalta on merkittävää, että luonnoksessa on mainittu Karjalan- ja Savon ratojen kehittäminen sekä kaksoisraiteen jatkaminen Joutsenosta Luumäelle, mikä heijastuu koko Karjalan radan sujuvuuden ja turvallisuuden sekä teollisuuden kuljetusten parantumisena. Maanteiltä listalle on nostettu VT9 Liperin eritasoliittymä ja Kuopion Lentokentäntien liikennejärjestelyjen parantaminen sekä Karvion kanavan sillan uusiminen. Väylävirasto lähetti tänään suunnitelmaluonnoksen lausuntokierrokselle, joka kestää syyskuun puoliväliin saakka. Valmi

SDP:n Kymäläinen: Investointiohjelmalla liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpano vauhtiin2.7.2021 10:30:17 EEST | Tiedote

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) on tyytyväinen Väyläviraston tänään lausuntokierrokselle lähettämään luonnokseen tulevien vuosien investointiohjelmaksi. Ohjelman laatiminen perustuu eduskunnassa juuri hyväksyttyyn 12-vuotiseen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan ja siinä määriteltyihin kriteereihin. - On tärkeää, että nyt alamme ensi kertaa nähdä käytännössä pitkään valmistellun valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelmatyön tuloksia, kun suunnitelmaa aletaan panna toimeen. Väyläviraston laatimaan investointiohjelmaan on koottu ehdotukset seuraavien 8 vuoden aikana käynnistettävistä hankkeista sekä niiden toteuttamisjärjestyksestä ja rahoituksesta. Ohjelma toimii tulevien vuosien budjettivalmistelujen pohjana. Lopullisen päätöksen toteutettavista hankkeista tekee kuitenkin eduskunta talousarvion yhteydessä, Liikenne 12 -suunnitelman valmistelun parlamentaarisen ohjausryhmän varapuheenjohtajana toiminut Kymäläinen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum