Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Staden samlar in åsikter om utvecklingen av Blåbärslandet

Dela

Helsingfors stad samlar åsikter från invånare och andra intresserade om utvecklingen av Blåbärslandets rekreationsområde. Kartenkäten är öppen tills 21 april.

Bild: © Paavo Jantunen
Bild: © Paavo Jantunen

Blåbärslandet är ett omtyckt frilufts- och rekreationsområde i närheten av Fiskehamnen, Brändö och Högholmen. Målet med enkäten är att utreda vad helsingforsarna värderar på Blåbärslandet, vilka platser som är bristfälliga och vart invånarna vill ha exempelvis fler skräpkorgar, bänkar, belysning eller tjänster.

Utöver svar från närområdens invånare önskas svar från alla de som rör sig både spontant eller regelbundet på Blåbärslandet. Enkäten är öppen tills 21.4.2022 på adressen https://query.eharava.fi/3812.

På basis av enkäten och annan bakgrundsinformation skapar staden en skötsel- och utvecklingsplan för Blåbärslandet. Denna plan kommer styra exempelvis utvecklingen av områdets utomhusmöblemang, rutter och tjänster.

Målet med planeringen är att förbättra tjänsterna för de som rör sig på Blåbärslandet på ett hållbart sätt och samtidigt förminska slitage av grönområden exempelvis genom skyltning. Denna typ av utveckling är aktuell för att Blåbärslandets popularitet förväntas växa under kommande år när Fiskehamnens område växer ytterligare och Kronbroarna blir klara.

Blåbärslandets förra skötsel- och utvecklingsplan blev klar år 2015, och den utnyttjas som en grund för planeringen. Under planeringen granskas om sådana åtgärder som presenteras i den tidigare planen men som inte förverkligats fortfarande är väsentliga. Dessutom granskas huruvida det har skett några förändringar i områdets naturvärden, exempelvis i mängden förmultnade träd. I skötsel- och utvecklingsplanen kommer det varken presenteras några nya naturvårdsåtgärder för skogsområdena eller andra ändringar i områdets naturvård.

Utkastet för skötsel- och utvecklingsplanen blir uppskattningsvis klart i juni 2022. Utkastet publiceras på stadens hemsidor. Respons på utkastet kan ges åt planerare antingen elektroniskt eller i det invånartillfälle som ordnas i fält på Blåbärslandet. Invånartillfällets tidpunkt är ännu inte fastställd. Om detta tillfällets tidpunkt meddelas bland annat via Planvakten (hel.fi/suunnitelmavahti).

Stadens mål är att Blåbärslandets skötsel- och utvecklingsplan blir klar i årsskiftet mellan 2022 och 2023. Stadsmiljönämnden besluter om dess godkännande. Beslut kring finansieringen av förverkligandet av åtgärderna tas skilt som en del av stadens årliga budgetering.

Nyckelord

Kontakter

Paula Hurme, landskapsarkitekt
Helsingfors stad, stadsmiljösektorn
Tfn 09 310 26093
paula.hurme@hel.fi

Bilder

Bild: © Paavo Jantunen
Bild: © Paavo Jantunen
Ladda ned bild

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki

09 310 2611http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Stadsmiljösektorn sköter tjänsterna kring planeringen, byggandet, underhållet och tillsynen av Helsingfors stadsmiljö. 

Följ Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Oulunkylän keskustaan suunnitellaan lisää asuntoja, liiketiloja ja palveluita16.5.2022 10:19:56 EEST | Tiedote

Oulunkylän keskustaan suunnitellaan 1 300 uudelle asukkaalle asuntoja, nykyistä enemmän liiketilaa sekä uusi perhe- ja hyvinvointikeskus. Kirjastolle, nuorisotilalle ja työväenopistolle suunnitellaan uudet tilat. Kortteleista valmistellaan parhaillaan kehittämisvarausta. Suunnitelmista voi keskustella verkkotilaisuudessa 24. toukokuuta ja lisäksi suunnittelijoiden kanssa voi tulla juttelemaan kävelyn merkeissä 31. toukokuuta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum