Helsingin yliopistoHelsingin yliopisto

Ställningstagande från rektorerna i metropolområdet inför budgetmanglingen: Satsningar på högskolorna ökar produktiviteten och sysselsättningen på lång sikt

Dela

Regeringen har satt som mål att nå en sysselsättningsgrad på 75 procent. I regeringsprogrammet konstateras att den ekonomiska tillväxten i Finland framför allt är beroende av ökad produktivitet. Som de viktigaste faktorerna för att öka produktiviteten nämns kunnande och innovationer.

"Alla vi högskolor i metropolområdet har förbundit oss till att se till att nivån på utbildningen och kunnandet i Finland återigen är bland den högsta i världen, samt att generera kvalitativ och innovativ forskning. Vi vill erbjuda allt fler unga möjligheten till kvalitativ utbildning samt främja kontinuerligt lärande. Högskolorna har även en viktig uppgift i att förhindra att diskriminerande och kränkande fenomen sprider sig samt stärka den finländska allmänbildningen.

För att höja sysselsättningsgraden krävs både långsiktiga och kortsiktiga beslut. Till exempel kommer en höjning av nivån på kunnandet genom att öka antalet högskoleutbildade att synas med en fördröjning i sysselsättningsgraden och produktiviteten. På samma sätt kommer de satsningar som nu görs på högskoleutbildning och forskning med syfte att förbättra Finlands internationella konkurrenskraft och attraktivitet att synas på längre sikt. För att kunna få till stånd snabbare förändringar måste basfinansieringen till högskolorna drivas igenom i enlighet med undervisnings- och kulturministeriets proposition, det vill säga att hela det årliga tillägget på 60 miljoner euro förverkligas direkt under regeringsperiodens början. Det samma gäller undervisnings- och kulturministeriets proposition om tilläggsfinansiering för att öka antalet nybörjarplatser."

Bakgrund:

De senaste årens nedskärningar i kombination med indexfrysningarna har haft svåra konsekvenser för högskolornas verksamhet: under åren 2016-2019 har högskolorna förlorat över en miljard euro. Det har lett till att högskolorna år 2020 årligen har över 400 miljoner euro mindre att använda sig av än år 2015. Till exempel för yrkeshögskolorna betyder detta ett bortfall på var femte euro.

Ilkka Niemelä, Aalto-universitetet

Mona Forsskåhl, Yrkeshögskolan Arcada

Tapio Kujala, Diakonia-ammattikorkeakoulu

Teemu Kokko, Haaga-Helia

Karen Spens, Hanken

Jari Niemelä, Helsingfors universitet

Jukka Määttä, Humak

Jouni Koski, Laurea

Riitta Konkola, Metropolia

Jari Perkiömäki, Konstuniversitetet

Kontakter

Ilkka Niemelä, tel. +358 50 452 4690
Mona Forsskåhl, tel. +358 (0)207 699 523
Tapio Kujala, tel. 0400 436 690
Teemu Kokko, tel. +358 50 555 1131
Karen Spens, tel. +358 50 564 3742
Jari Niemelä, tel. 029 412 2211
Jukka Määttä, tel. +358 (0) 400 349 249
Jouni Koski, tel. +358 468 567660
Jari Kallio, tel. 0299 530 104
Riitta Konkola, tel. 050 548 6069
Jari Perkiömäki, tel. +358 50 384 3454.

Om

Helsingin yliopisto
Helsingin yliopisto
PL 3
00014 Helsingin yliopisto

02941 911 (vaihde)http://www.helsinki.fi/yliopisto

Helsingin yliopisto on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja usealla muulla paikkakunnalla Suomessa. Se on toistuvasti maailman sadan parhaan yliopiston joukossa. Helsingin yliopisto on perustettu vuonna 1640.

Följ Helsingin yliopisto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin yliopisto

Avoimia aineistoja tutkimuksen ja opetuksen tueksi1.4.2020 12:03:39 EESTTiedote

Etsitkö aineistoa tutkimuksen tai opetuksen tarpeisiin, mutta kirjastot pysyvät suljettuina ja e-kirjojen lukuoikeudet on varattu? Avointen aineistojen merkitys korostuu koronavirustilanteen aikana. Listasimme avointen aineistojen palveluja erityisesti humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen tutkimuksen ja opetuksen tueksi. Näihin sisältöihin pääset käsiksi ajasta, paikasta ja organisaatiosta riippumatta. Lista ei ole tyhjentävä mutta auttaa alkuun. Avointen tieteellisten julkaisujen palveluja Avointen monografioiden ja kokoomateosten palveluja ja kustantajia Directory of Open Access Books (DOAB) OAPEN Library OpenEdition Open Book Publishers Open Humanities Press Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: SKS Open Access Publications, digitoituja kirjoja Svenska litteratursällskapet i Finland Suomalaiset yliopistopainot: Tampere University Press OA Books, Helsinki University Press, Helda Open Books De Gruyter Open Access Book Library Brill: Open Access Portal Toward an Open Monograph

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum