Aluehallintovirasto

Ställvisa fördröjningar i behandlingen av kompletterande och förebyggande ansökningar om utkomststöd

Dela

Ansökningar om utkomststöd kan inte behandlas i alla kommuner inom den tid som anges i lagen. Regionförvaltningsverket övervakar efterlevnaden av lagen om utkomststöd.

Tillgången till kompletterande och förebyggande utkomststöd har ställvis fördröjts i Södra Finland. Kommunerna ansvarar för behandlingen av stöden. Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjorde i oktober 2020 en enkät i ärendet. Enligt enkäten klarar 10 av de kommuner, samkommuner och samarbetsområden som hör till regionförvaltningsverket i Södra Finland inte tillräckligt väl av att behandla ansökningarna. Ansökningarna behandlas inte inom sju vardagar på det sätt som lagen förutsätter.

Beviljandet av kompletterande och förebyggande utkomststöd blev kommunernas uppgift när beviljandet av utkomststödets grunddel överfördes till Folkpensionsanstalten i början av 2017. Ansökningar om kompletterande och förebyggande utkomststöd ska enligt lagen om utkomststöd behandlas i kommunen inom sju vardagar från det att ansökan inkommit. I brådskande fall ska ansökan behandlas samma eller senast följande vardag efter det att ansökan inkommit.

Personal och informationssystem

Iakttagandet av tidsfristerna är fortfarande en utmaning för vissa kommuner. De huvudsakliga orsakerna till att tidsfristerna överskridits var brister i personalens tillräcklighet och brister i informationssystem eller felaktiga anteckningar i informationssystem om inkomna ansökningar.

Regionförvaltningsverket övervakar efterlevnaden av lagen

Regionförvaltningsverket övervakar att ansökningarna om utkomststöd i kommunerna behandlas i enlighet med lagen. Tillsynen baserar sig på den riksomfattande tillsynsplanen och de uppgifter som fåtts genom THL:s enkät.

Regionförvaltningsverket uppmärksamgjorde att ansökningar om utkomststöd ska behandlas utan dröjsmål i följande kommuner: Esbo, Fredrikshamn, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyttis, Vederlax.

Regionförvaltningsverket utryckte sin uppfattning till följande kommuner om att ansökningarna om utkomststöd ska behandlas inom den tidsfrist som anges i lagen: Helsingfors, Borgå, Riihimäki.

Om regionförvaltningsverket upptäcker att verksamheten inte överensstämmer med lagarna, kan regionförvaltningsverket uttrycka sin uppfattning, uppmärksamgöra eller ge en anmärkning för framtiden. En anmärkning är ett starkare styrmedel än att uppmärksamgöra eller uttrycka sin uppfattning.

Lag om utkomststöd (1997/1412) (finlex.fi)

Mer information
Ilpo Karonen, ledande överinspektör för socialvården, tfn 0295 016 135
Sari Luukko, överinspektör för socialvården, tfn 0295 016 163
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Suojaamaton nielu aiheutti vakavan työtapaturman – yhtiö, tuotantojohtaja ja työnjohtaja tuomittiin maksamaan sakkoja ja vahingonkorvausta23.4.2021 14:46:05 EEST | Tiedote

Pirkanmaan käräjäoikeus on 13.4.2021 tuominnut muovipakkausten valmistamiseen erikoistuneen yri-tyksen 30 00 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Yrityksen tuotantojohtaja tuomittiin työtur-vallisuusrikoksesta 30 päiväsakon ja työnjohtaja 10 päiväsakon sakkorangaistuksiin. Lisäksi vastaajat tuomittiin yhteisvastuullisesti maksamaan noin 47 000 euron vahingonkorvaukset vammantuottamukses-ta.

Kommunerna med gränsövergångar i västra och inre Finland måste fortfarande ordna hälsokontroller för dem som reser in i landet23.4.2021 12:31:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har med ett beslut som fattades idag den 23 april med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar ålagt kommunerna och samkommunerna inom sitt område att fortsättningsvis ordna hälsokontroller för alla personer som reser in i Finland via gränsövergångarna i kommunerna i syfte att förhindra spridningen av den allmänfarliga smittsamma sjukdomen covid-19. Beslutet är i kraft under tiden 1.5–31.5.2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum