Digi- ja väestötietovirasto

Stark rekommendation från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om att använda tjänster med stark autentisering

Dela

Fallet Vastaamo har tvingat oss att granska praxisen med tjänster som används utan stark autentisering. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) ger en stark rekommendation om att god praxis för verifiering av identiteten ska användas i alla webbtjänster, dvs. stark autentisering antingen med bankkoder eller mobilcertifikat. På så sätt försämras möjligheterna att lyckas med identitetsstölder.

I detta sammanhang har Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata också granskat sin egen verksamhet. Hittills har Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tagit emot och behandlat anmälningar som kommit in via webbplatsen eroakirkkosta.fi. I tjänsten i fråga används inte stark autentisering. MDB:s förfaringssätt har följt riktlinjerna från riksdagens justitieombudsman.

I fortsättningen rekommenderar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata personer som utträder ur ett religionssamfund att göra anmälan direkt i MDB:s tjänst där stark autentisering används.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har också kontaktat ansvarspersonerna för webbplatsen eroakirkkosta.fi och lyft fram riskerna med en kanal som fungerar utan stark autentisering.

Övriga publikationer från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata med anknytning till fallet Psykoterapicentralen Vastaamo:

Frågor och svar till offer för identitetsstöld eller dataläckage

Blogg på finska: Henkilötunnusten väärinkäyttö ei lopu niitä muuttamalla

Flyttspärr kan nu också göras elektoroniskt

Nyckelord

Kontakter

Kontaktuppgifter för media:

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Timo Salovaara, överdirektör, tfn 0295 535 303
fornamn.efternamn[at]dvv.fi

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)http://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inrättades år 2020 och lyder under finansministeriet. Ämbetsverket uppstod 1.1.2020 när Befolkningsregistercentralen och magistraterna sammanförs till en ny helhet.

http://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Suomi.fi Data Exchange Layer would also solve information security challenges of operators on the private sector20.11.2020 11:00:00 EETPress release

The Digital and Population Data Services Agency reminds that the Suomi.fi Data Exchange Layer would provide a solution to the pressure surrounding the information security and register maintenance of private operators. The data from authorities belonging to hundreds of thousands of Finnish citizens pass through the service daily between different public organisations but the Data Exchange Layer can also be used by private organisations. The use of the Data Exchange Layer is free of charge.

Suomi.fi-informationsleden skulle lösa utmaningarna med datasäker informationshantering även för aktörer i den privata sektorn20.11.2020 11:00:00 EETTiedote

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata påminner om att Suomi.fi-informationsleden skulle vara en lösning på den belastning informationssäkerhet och registerföring innebär för privata aktörer. Via tjänsten förmedlas redan dagligen hundratusentals finländares myndighetsuppgifter mellan olika offentliga organisationer, men Informationsleden kan också tas i bruk av privata organisationer. Det är gratis att använda Informationsleden.

Suomi.fi-palveluväylä ratkaisisi tietoturvallisen tiedonhallinnan haasteita myös yksityisen sektorin toimijoille20.11.2020 11:00:00 EETTiedote

Digi- ja väestötietovirasto muistuttaa, että Suomi.fi-palveluväylä tarjoaisi ratkaisun yksityisten toimijoiden tietoturva- ja rekisterinylläpitopaineisiin. Palvelun kautta kulkee jo päivittäin satojen tuhansien suomalaisten viranomaistietoja eri julkisten organisaatioiden välillä, mutta Palveluväylän voivat ottaa käyttöön myös yksityiset organisaatiot. Palveluväylän käyttö on ilmaista.

Digi- ja väestötietovirasto valitsi vahvan tunnistamisen välityspalveluntarjoajaksi OP Yrityspankin19.11.2020 09:00:00 EETTiedote

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) kilpailutti vahvan tunnistamisen välineiden välityksen koko julkishallinnolle. Kilpailutus toteutettiin DVV:n dynaamiseen hankintajärjestelmään kuuluvien luottamusverkoston välityspalvelutoimittajien välillä. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kolme välityspalvelutoimittajaa. Kilpailutuksen perusteella välityspalveluntarjoajaksi valittiin OP Yrityspankki.

250 organisaatiota osallistuu henkilötietojen tietoturvaloukkausta simuloivaan TAISTO20-harjoitukseen19.11.2020 08:00:00 EETTiedote

Digi- ja väestötietovirasto järjestää kolmatta kertaa TAISTO-harjoituksen, joka simuloi henkilötietojen tietoturvan loukkaustilannetta. Valtakunnalliseen harjoitukseen osallistuu yhteensä 250 julkisen hallinnon organisaatiota ja niiden sidosryhmää. Mukana on monenlaisia toimijoita valtionhallinnon organisaatioista oppilaitoksiin ja eri kokoisiin kuntiin. Tämän syksyn kolmas ja samalla viimeinen harjoituspäivä on 19.11.2020.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum