Valtiokonttori

Statistik för kostnadsstödets fjärde omgång har publicerats – över 3 000 ansökningar har lämnats in under de första ansökningsdagarna

Dela

Kostnadsstödets fjärde omgång började på Statskontoret den 17.8. Intresset för stödet har varit måttligare än under tidigare ansökningsomgångar: till och med den 19 augusti har det kommit in ca 3 800 ansökningar. Under stödets tredje omgång mottogs samma mängd ansökningar redan under första ansökningsdagen.

Hittills har 1 618 ansökningar hanterats och 89 % av dem har fått ett positivt stödbeslut. Andelen godkända ansökningar är i detta skede något större jämfört med tredje omgången, då 76 % godkändes.

Under de första ansökningsdagarna har stöd utbetalats för ca 14 miljoner euro.

Mest stöd till förplägnadsbranschen

Villkoren för stödet är till största delen desamma som för föregående ansökningsomgång. Då riktades stödet speciellt till småföretagare genom att bevilja stöd för 2 000 euro om övriga villkor för stödet uppfylldes och företaget hade kostnader under stödperioden för minst 2 000 euro. Samma minimibelopp för stödet gäller även under den fjärde ansökningsomgången och största delen av utbetalat stöd har beviljats företag med under 10 anställda.

Den bransch som för närvarande har fått mest stöd är förplägnadsverksamheten.

Täckande statistikinformation på Statskontorets webbsida

På Statskontorets webbsida, finns täckande statistik över kostnadsstödsansökningar och beslut publicerad. På samma sida kan även situationen för samtliga kostnadsstödsomgångar tillsammans eller separat ses.

Från statistiken framgår bland annat antalet inlämnade ansökningar och utbetalade stödbelopp. Informationen kan till exempel granskas enligt företagets bransch eller geografiska läge. Utöver det har de sökande klassats enligt företagets storlek.

På statistiksidan finns även mera detaljerad information tillgänglig om de sökande. Där finns bland annat information om ansökningens hanteringsstatus samt uppgifter om stödbesluten.

Föregående dags information uppdateras varje vardag ca klockan 12. I rapporten anges tidpunkten för senaste uppdateringen.

Ansökan om stödet görs via Statskontorets e-tjänst. Hittills har det under fyra stödomgångar lämnats in sammanlagt 37 156 ansökningar (status 20.8.2021) och stöd utbetalats för sammanlagt cirka 619 miljoner euro.

Kontakter

Länkar

Om

Valtiokonttori
Valtiokonttori
PL 14
00054 VALTIOKONTTORI

https://www.valtiokonttori.fi

Statskontoret är ett ämbetsverk inom finansministeriets förvaltningsområde som grundades 1876. Vi betjänar statsförvaltningen, medborgarna, kommunsektorn, sammanslutningar och företag.

Statskontoret ansvarar för statens upplåning och riskhanteringen av statsskulden. Vi förvaltar lån och räntestöd som staten beviljat samt statsgarantier. Statskontoret ansvarar för handläggningen och utbetalningen av kostnadsstöd och ersättning för nedstängning till företag som lidit skada på grund av coronapandemin. 

Till Statskontorets uppgifter hör dessutom statens koncernredovisning och styrning av ekonomiförvaltningen och betalningsrörelsen. Vi stöder statliga organisationer i omvälvningen i arbetslivet och vi främjar kunskapsbaserad ledning. Till medborgarna beviljar vi bland annat ersättning för skada ådragen i militärtjänst och för brottsskador. 

Följ Valtiokonttori

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valtiokonttori

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum