Valtiokonttori

Statskontoret Finlands Peppol-myndighet

Dela

Från och med juli 2022 är Statskontoret officiellt medlem i föreningen OpenPeppol. I och med medlemskapet grundas Peppol-myndighetsfunktionen vid Statskontoret hösten 2022.

Valtiokonttori on noin 350 asiantuntijan virasto valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Valtiokonttori sijaitsee osoitteessa Sörnäisten rantatie 13.
Valtiokonttori on noin 350 asiantuntijan virasto valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Valtiokonttori sijaitsee osoitteessa Sörnäisten rantatie 13.

Vad är Peppol? Peppol är ett nätverk genom vilket olika aktörer kan förmedla elektroniska affärsdokument till varandra på ett standardiserat, branschoberoende sätt. Största delen av Finlands viktigaste handelspartnerländer främjar användningen av Peppol-nätet i sin region.

OpenPeppol AISBL är en i Belgien registrerad icke-vinstdrivande internationell förening som består av medlemmar från både den offentliga och den privata sektorn. Föreningen OpenPeppol ansvarar för att utveckla, upprätthålla och genomföra Peppol-nätverkets definitioner, verksamhetsmodell och tjänster.

Som Finlands Peppol-myndighet ansvarar Statskontoret för att Peppol-nätverket används och samordnas i Finland. I myndighetens uppgifter ingår bland annat att rekrytera, stöda och övervaka att Peppol-tjänsteleverantörerna följer OpenPeppol-sammanslutningens regler.

"Den nationella Peppol-myndighetens centrala uppgift är att stöda och uppmuntra organisationerna att använda elektroniska Peppol-baserade affärsdokument och Peppol-nätet", berättar Keijo Kettunen, projektdirektör vid Statskontoret. Till myndighetens uppgifter hör också att följa utvecklingen av den nationella lagstiftningen samt att koordinera utbildningar och öka kompetensen.

I och med myndighetsverksamheten Peppol kan Finland delta i och påverka utvecklingen av det internationella Peppol-nätverket och meddelandetrafiken. Utvecklingsarbetet utförs öppet och i nära samarbete med intressentgrupperna.

Kontakter

Bilder

Valtiokonttori on noin 350 asiantuntijan virasto valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Valtiokonttori sijaitsee osoitteessa Sörnäisten rantatie 13.
Valtiokonttori on noin 350 asiantuntijan virasto valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Valtiokonttori sijaitsee osoitteessa Sörnäisten rantatie 13.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Valtiokonttori
Valtiokonttori
PL 14
00054 VALTIOKONTTORI

https://www.valtiokonttori.fi

Statskontoret är ett ämbetsverk inom finansministeriets förvaltningsområde som grundades 1876. Vi betjänar statsförvaltningen, medborgarna, kommunsektorn, sammanslutningar och företag.

Statskontoret ansvarar för statens upplåning och riskhanteringen av statsskulden. Vi förvaltar lån och räntestöd som staten beviljat samt statsgarantier. Statskontoret ansvarar för handläggningen och utbetalningen av kostnadsstöd och ersättning för nedstängning till företag som lidit skada på grund av coronapandemin. 

Till Statskontorets uppgifter hör dessutom statens koncernredovisning och styrning av ekonomiförvaltningen och betalningsrörelsen. Vi stöder statliga organisationer i omvälvningen i arbetslivet och vi främjar kunskapsbaserad ledning. Till medborgarna beviljar vi bland annat ersättning för skada ådragen i militärtjänst och för brottsskador. 

Följ Valtiokonttori

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valtiokonttori

Rapport: Hållbar utveckling en viktig del av statsförvaltningens kärnuppgift5.10.2022 14:00:00 EEST | Tiedote

Statskontorets sammanfattning av statsförvaltningens ansvarsrapporter ger en heltäckande beskrivning av hur ministerierna, ämbetsverken och inrättningarna främjar hållbar utveckling. Tillsammans främjar statsförvaltningen att alla mål i handlingsplanen för hållbar utveckling Agenda 2030 nås. Sammanlagt 46 ministerier, ämbetsverk och inrättningar publicerade en ansvarsrapport för 2021 senast i juli 2022.

Raportti: Kestävä kehitys tärkeä osa valtionhallinnon ydintehtävää5.10.2022 14:00:00 EEST | Tiedote

Valtiokonttorin koostama yhteenveto valtionhallinnon vastuullisuusraporteista antaa kattavan kuvauksen siitä, miten ministeriöt, virastot ja laitokset edistävät kestävää kehitystä. Yhdessä valtionhallinto edistää kaikkien kestävän kehityksen Agenda2030-toimintaohjelman tavoitteiden saavuttamista. Yhteensä 46 ministeriötä, virastoa ja laitosta julkaisi vastuullisuusraportin vuodelta 2021 heinäkuun 2022 loppuun mennessä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum