Valtiokonttori

Statskontoret ordnar en auktion för statens referenslån den 19 april

Dela

Auktionen är en del av statens långfristiga upplåning. Det maximala beloppet för auktionen är 1 000 miljoner euro.

Låneuppgifter

Lånet som förfaller till betalning den 15 april 2031:
Kupongränta: 0,750 %
Maximal volym: 500 miljoner euro

Lånet som förfaller till betalning den 15 april 2052:
Kupongränta: 0,125 %
Maximal volym: 500 miljoner euro

Vid auktioner emitterar Statskontoret tilläggsposter i serieobligationer som emitterats tidigare. Endast banker som är primära marknadsgaranter får delta i auktionerna.

Statskontoret meddelar auktionens resultat omkring 15 minuter efter att budgivningstiden löpt ut. Auktionsresultatet kommer också att publiceras på statsskuld.fi.

Nyckelord

Kontakter

biträdande direktör Anu Sammallahti, tfn 0295 50 2575, forenamn.efternamn(at)statskontoret.fi

finansieringschef Mika Tasa, tfn 0295 50 2552, forenamn.efternamn(at)statskontoret.fi

Om

Valtiokonttori
Valtiokonttori
PL 14
00054 VALTIOKONTTORI

https://www.valtiokonttori.fi

Statskontoret ansvarar för statens upplåning, placering av kassamedel och hantering av risker med anknytning till statsskulden. Läs mer: statsskuld.fi