Valtiokonttori

Statskontoret uppmuntrar småföretag att ansöka om ersättning för stängning

Dela

Småföretag med under 50 anställda har hittat ersättning för stängning synnerligen bra. Ansökan om ersättning från Statskontoret har nu varit öppen i en månad.

Småföretag med under 50 anställda har hittat ersättning för stängning synnerligen bra. Ansökan om ersättning från Statskontoret har nu varit öppen i en månad. 

”Vi önskar, trots sommarens brådska, att företagen skulle hinna lämna in ansökningar även i fortsättningen. Ansökningarnas hanteringstid varierar från fall till fall men beviljandeprocenten av ersättningen är mycket hög. Över 90 procent av de företag som fått ett beslut har beviljats ersättning för stängning” berättar servicechef Mari Selviranta från Statskontoret. 

Ersättning för stängning gäller för restauranger- och serveringsställen allmänt öppna för kunder, men dock inte för personal- och beställningsrestauranger. Även gym och övriga idrottsanläggningar, som tvingades vara stängda enligt regionförvaltningsverkets bestämmelser, kan vara berättigade till ersättning för stängning. Ersättning kan ansökas för stängningsperioden fast företaget innan det skulle ha varit verksamt med begränsade öppethållningstider. 

Ansökningstiden för stängningsersättningen slutar enligt nuvarande uppgifter i slutet på augusti. 

Ersättning för stängning har redan betalats ut för över 41 miljoner euro 

Under den första ansökningsmånaden ansökte totalt 4352 företag om ersättning för stängning. Ersättning har allt som allt redan betalats ut för 41,6 miljoner euro. Mest ersättning har ansökts av förplägnadsbranschen och idrottsverksamheten samt av verksamhet inom nöjes- och rekreationstjänster. Det här syns i besluten, eftersom mest stöd hittills betalats ut till förplägnadsbranschen. Regionalt har mest ersättning betalats till Nyland. 

Utförligare statistikinformation om ersättning för stängning finns på Statskontorets webbsida valtiokonttori.fi/sv/statistik-och-rapporter/statistik-om-ersattnings-och-skadetjanster/statistik-ersattning-for-stangning/. 

Ersättning för stängning även till medelstora och stora företag 

Den till medelstora och stora företag riktade ersättningen för stängning är som bäst under beredning i riksdagen. Lagen är avsedd att träda i kraft 1.7 och ansökan från Statskontoret öppnas i mitten på juli. Enligt lagförslaget gäller stängningsersättningen för medelstora och stora företag, sådana företag och koncerner som har minst 50 anställda och som förordnats hållas stängda enligt lag eller myndighetsbestämmelse. 

Till ersättningen berättigade företag hör restauranger och övriga förplägnadsföretag som i våras tillfälligt stängdes för kunderna med stöd av lagen för inkvarterings- och förplägnadsverksamheten eller de med stöd av regionförvaltningsverket och lagen om smittsamma sjukdomar stängda motions- och idrottsanläggningar och gym, allmänna bastun, simhallar och badinrättningar samt inomhuslekparker.

Tilläggsinformation 

Mari Selviranta, servicechef, tfn. 0295 50 2015 

Jyri Tapper, divisionschef, tfn. 0295 50 2950

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Valtiokonttori
Valtiokonttori
PL 14
00054 VALTIOKONTTORI

https://www.valtiokonttori.fi

Statskontoret är ett ämbetsverk inom finansministeriets förvaltningsområde som grundades 1876. Vi betjänar statsförvaltningen, medborgarna, kommunsektorn, sammanslutningar och företag.

Statskontoret ansvarar för statens upplåning och riskhanteringen av statsskulden. Vi förvaltar lån och räntestöd som staten beviljat samt statsgarantier. Statskontoret ansvarar för handläggningen och utbetalningen av kostnadsstöd och ersättning för nedstängning till företag som lidit skada på grund av coronapandemin. 

Till Statskontorets uppgifter hör dessutom statens koncernredovisning och styrning av ekonomiförvaltningen och betalningsrörelsen. Vi stöder statliga organisationer i omvälvningen i arbetslivet och vi främjar kunskapsbaserad ledning. Till medborgarna beviljar vi bland annat ersättning för skada ådragen i militärtjänst och för brottsskador. 

Följ Valtiokonttori

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valtiokonttori

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum