Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Statsunderstöd för utvecklande av de allmänna bibliotekens verksamhet som forum för dialog mellan medborgare och beslutsfattare – ansökningen inleds måndagen den 16 augusti

Dela

Syftet med understödet av engångsnatur är att utveckla biblioteken som mångsidiga mötesplatser. Med understödet fortsätter man att stödja bibliotekens demokratiarbete utifrån Sitras projekt.

Regionförvaltningsverken beviljar statsunderstöd av engångsnatur för utvecklande av de allmänna bibliotekens verksamhet som forum för dialog mellan medborgare och beslutsfattare. Ansökningstiden börjar måndagen den 16 augusti kl. 8.00 och slutar måndagen den 20 september kl. 16.15.

Som statsunderstöd delas ut 900 000 euro av anslag som riksdagen har beviljat för allmänna bibliotek för vidareutveckling av deras demokratiarbete och skapande av nya verksamhetsmodeller.Med hjälp av det understöd som regionförvaltningsverken delar ut fortsätter utvecklingen av bibliotekens demokratiarbete utifrån projekthelheten Biblioteken blir forum för folkstyret, som Sitra drivit 2020 och 2021.

Syftet med statsunderstödet är att öka dialogen mellan medborgarna och beslutsfattarna genom att utveckla allmänna bibliotek som fysiska och virtuella tröskelfria mötesplatser. Målet är också att påverka den samhälleliga demokratiutvecklingen genom att förbättra medborgarnas tillgång till information och möjligheter att påverka beslutsfattandet på lokal, regional, nationell och EU-nivå.

De allmänna biblioteken främjar redan nu aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet i enlighet med bibliotekslagen. Den nya understödsformen fördjupar det arbete som redan gjorts och gör det möjligt att lyfta fram nya perspektiv.

Stöd för förberedelser för ansökan om acceleratorer, ansökningsinfo och chattjour

Som hjälp vid ansökan om statsunderstöd ordnas för första gången frivilliga acceleratorevenemang som stödjer sökandenas förberedelser för projekt och ansökningar. I acceleratorerna kan sökandena tillsammans utveckla och förädla idéer i understödsansökningar. I augusti finns det ännu plats vid två evenemang:

Utöver acceleratorerna ordnar biblioteksväsendet informationsstyrning i form av ansökningsinfo och chattjour. Ansökningsinfo ordnas regionvis under augusti–september. Du hittar ansökningsinfo i regionförvaltningsverkets evenemangskalender eller genom att fråga en överinspektör för biblioteksväsendet i din region. Den chattjour som hänför sig till understödet är öppen på adressen aviavustukset.fi vecka 33 från måndag till onsdag 16–18.8 samt 13.9–20.9 kl. 13–16.15. I chatten kan man ställa frågor som gäller understödet.

Nyttiga länkar

Mer information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland:
Kristiina Kontiainen, tfn 0295 016 538 (anträffbar från och med 23.8)

Regionförvaltningsverket i Östra Finland:
Virpi Launonen, tfn 0295 016 845 (anträffbar från och med 16.8)

Regionförvaltningsverket i Lappland:
Satu Ihanamäki, tfn 0295 017 395

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland:
Anu Ojaranta, tfn 0295 018 302
Jenna Koistinen, tfn 0295 016 073
Päivi Almgren, tfn 0295 018 300 (anträffbar från och med 23.8)

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland:
Jonna Toukonen, tfn 0295 018 222
Mika Mustikkamäki, tfn 0295 018 843

Regionförvaltningsverket i Norra Finland:
Merja Kummala-Mustonen, tfn 0295 017 552

Svenska och tvåspråkiga projekt:
Susanne Ahlroth, tfn 0295 018 762 (anträffbar från och med 16.8)

E-postadresser: fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kauppakeskuksissa rokotuksista myönteistä palautetta – asioinnissa maskin käyttöä hyvä jatkaa24.9.2021 10:44:09 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto kokoontui 24.9.2021 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 8. kokoukseen korona-aikana. Savolainen totesi, että rokotukset ovat helpottaneet epidemian tilannetta ja asiointi on helpottunut. Ilman ajanvarausta tarjotut rokotukset kauppakeskuksissa ovat olleet erittäin onnistuneita. Pop up -rokotuspisteitä on myös esimerkiksi oppilaitoksissa ja kuntien rokotuspisteissä.

Sammankomstbegränsningarna i Nyland fortsätts inte i oktober - de sista sammankomstbegränsningarna i Finland upphör i slutet av september24.9.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Enligt den senaste lägesbedömningen förlänger Regionförvaltningsverket i Södra Finland inte sammankomstbegränsningarna i Nyland i oktober. Det nuvarande beslutet är i kraft till och med den 30 september och efter det finns det inte längre något område i Finland där regionförvaltningsverkets sammankomstbegränsningar är i kraft. De allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar emellertid fortsättningsvis en stor del av aktörerna som svarar för användningen av olika utrymmen att säkerställa kundernas och deltagarnas hälsosäkerhet. Dessutom begränsas restaurangverksamhet regionalt genom statsrådets förordning.

Uudenmaan kokoontumisrajoituksia ei olla jatkamassa lokakuussa - Suomen viimeiset kokoontumisrajoitukset päättymässä syyskuun lopussa24.9.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei uusimman tilannearvion perusteella jatka Uudenmaan kokoontumisrajoituksia lokakuussa. Nykyinen päätös on voimassa 30.9. asti, minkä jälkeen millään alueella Suomessa ei ole enää voimassa aluehallintoviraston määräämiä kokoontumisrajoituksia. Tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset velvoittavat kuitenkin edelleen suurta osaa erilaisten tilojen käytöstä vastaavia toimijoita varmistamaan asiakkaiden ja osallistujien terveysturvallisuuden. Lisäksi ravintolatoimintaa rajoitetaan alueellisesti valtioneuvoston asetuksella.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum