Aluehallintovirasto

Statsunderstöd för utveckling av bibliotekens verksamhet - ansökan pågår

Dela

Regionförvaltningsverket beviljar statsunderstöd för bibliotekens regionala och lokala försöks- och utvecklingsverksamhet. Ansökningstiden för år 2021 är 26.10−30.11.2020.

Målet med understödet är att öka allas medverkan i kulturverksamhet och minska skillnaderna mellan olika befolkningsgruppers deltagande. Förhoppningen är att projekten ska främja invånarnas och särskilt barns och ungas välmående och medverkan.

Centrala utvecklingsobjekt är mångsidig läskunnighet, bibliotekens anpassningsbara lokaler för gemensamt bruk och utveckling av bibliotekens tjänster och funktioner så att de kan användas av alla åldrar också digitalt och på distans.  

Kommunerna och kommunala allmänna bibliotek kan ansöka om statsunderstöd för nedanstående helheter (helheten väljs på den elektroniska ansökningsblanketten):

  • Helhet: Aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet
  • Helhet: Läsfrämjande insatser
  • Helhet: Kontinuerligt lärande
  • Helhet: Bibliotekens genomslagskraft, nya verksamhetsmodeller och hållbar utveckling

Ansökan lämnas in i regionförvaltningens e-tjänst.

Anvisningar och tjänster för projektverksamheten har nu samlats på adressen aviavustukset.fi.

Du kan läsa om tidigare beviljade understöd på adressen aviavustukset.fi (på finska).

Se också: Handbok för statsunderstöd – ansökan, användning och tillsyn, Regionförvaltningsverken 2020.

Mer information:

Svenska och tvåspråkiga projekt:

Susanne Ahlroth, tfn 0295 018 762

RFV i Södra Finland:

     Kristiina Kontiainen, tfn 0295 016 538

     Satu Ihanamäki, tfn 0295 017 395

RFV i Östra Finland:

     Eeva Hiltunen, tfn 0295 016 513

     Virpi Launonen, tfn 0295 016 845

RFV i Lappland:

     Vesa Sarajärvi, tfn 0295 017 066

RFV i Sydvästra Finland:

     Päivi Almgren, tfn 0295 018 300

     Anu Ojaranta, tfn 0295 018 302

RFV i Västra och Inre Finland:

     Anneli Ketonen, tfn 0295 018 818

     Mika Mustikkamäki, tfn 0295 018 843

RFV i Norra Finland:

     Merja Kummala-Mustonen, tfn 0295 017 552

E-postadresser: fornamn.efternamn@rfv.fi  

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Etelä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta: koronavirusrokotteista toivoa ensi vuoteen3.12.2020 13:22:45 EETTiedote

Koronaepidemiatilanne on pahentunut nopeasti, ja kiristettyjen kokoontumisrajoitusten vaikutusta odotetaan lähiviikkojen aikana. Meidän jokaisen on noudatettava erityistä varovaisuutta sekä viranomaisten antamia suosituksia ja ohjeita. Ensimmäisiä koronavirusrokotteita odotetaan saatavan käyttöön vuodenvaihteen jälkeen. Rokotteiden jakaminen on suuri ponnistus sairaanhoitopiireille.

Pohjois-Suomen valmiustoimikunta - kansalaiset, yhteisöt ja kunnat hyväksyvät laajasti tiukentuneet suositukset ja määräykset3.12.2020 12:16:33 EETTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta pohti 1.12.2020 pitämässään kokouksessa koronapandemian edellyttämiä alueellisia toimia puheenjohtaja, ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla. Pohjois-Pohjanmaalla on siirrytty korkeimpaan tartuntataudin leviämisen vaarallisuusluokkaan, eli leviämisvaiheeseen. Kainuussa on tehty päätös siirtymisestä perustasolta kiihtymisvaiheen toimenpiteisiin. Koko Pohjois-Suomen alueella on otettu käyttöön tiukat epidemiatilanteen mukaiset toimenpiteet. Uusi epidemian pesäke on syntynyt Jokilaaksojen alueelle Oulun eteläpuoleiselle alueelle, jossa tautitilanne on vakava.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum