Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Stoan ja Puhoksen sekä Puotilan metroaseman alueet uudistuvat Itä-Helsingin keskukseksi – suunnittelijat tavattavissa Stoassa 20.5.

Jaa
Vartiokylän Itäkeskuksen ja Puotilan ympäristöön suunnitellaan uusia asuntoja ja monipuolisia palveluita. Helsingin kaupungin ja alueen kehittäjäryhmien tavoitteena on kehittää kulttuurikeskus Stoan, Puhoksen ostoskeskuksen ja Puotilan metroaseman ympäristöstä nykyistä kaupunkimaisempaa Itä-Helsingin keskustaa. Suunnitelmia voi kommentoida Kerrokantasi -palvelussa 5.6. asti ja tapaamalla suunnittelijat Idän kyläjuhlilla 20.5.
Helsingin kaupunki valmistelee kahta asemakaavan muutosta punaisella rajatuille suunnittelualueille. Kuva: Helsingin kaupunki
Helsingin kaupunki valmistelee kahta asemakaavan muutosta punaisella rajatuille suunnittelualueille. Kuva: Helsingin kaupunki


Helsingin kaupunki on käynnistänyt kaksi erillistä asemakaavamuutosta, joiden tavoitteena on nostaa Vartiokylässä sijaitsevan Itäkeskuksen ja Puotilan metroaseman välinen alue sille kuuluvaan arvoon Itä-Helsingin aidoksi keskustaksi.

Alue on tällä hetkellä painottunut vahvasti kaupallisiin palveluihin ja kulttuuritoimintaan ja asumista on melko rajatusti. Uudistusten myötä alueelle rakennetaan asuntoja tuhansille uusille asukkaille, olemassa olevien tilojen ja palveluiden toimivuutta vahvistetaan ja niissä mahdollistetaan toimintoja monipuolisille käyttäjäryhmille.

Stoan ja Puhoksen alueella moninaisen identiteetin vaaliminen on yksi suunnittelun ja kehittämisen lähtökohdista. Ympäristöjen uudistaminen houkuttelevaksi ja turvalliseksi sekä monipuolisten tapahtumien mahdollistaminen luovat elämää ja kulttuurien kohtauspaikkoja. Tavoitteena on kehittää aluetta kulttuurisesti kestäväksi hyödyntämällä nykyisten asukkaiden ja alueella toimivien eri tahojen näkemyksiä.

Ennen kuin suunnittelua jatketaan, kaupunki ja kehittäjät haluavat keskustella ja kerätä mielipiteitä nykyisistä suunnitelmista verkossa ja kasvotusten. Suunnittelijat toivottavat kaikki kaupunkilaiset tervetulleiksi keskustelemaan suunnitelmista Idän kyläjuhlaan lauantaina 20.5. klo 14–17 kulttuurikeskus Stoaan osoitteessa Turunlinnantie 1.

Suunnittelijat ovat kaupunkilaisten tavattavissa ja tapahtumassa on mahdollisuus tulkkaukseen arabiaksi, somaliksi ja venäjäksi. Mielipiteensä suunnitelmista voi kertoa 12.5.–5.6. välisenä aikana myös Kerrokantasi -verkkokyselyssä, jossa aluekohtaisiin suunnitelmiin pääsee tutustumaan yksityiskohtaisesti.

Puhoksen ympäristöön rakennetaan asuntoja ja Stoaa laajennetaan

Puhoksen ostoskeskusta odottaa iso uudistamishanke. Ostoskeskuksen uudemmat B- ja C-osat on tarkoitus purkaa. Ostarin vanhin, 1960-luvulla rakennettu alkuperäinen pyöreä A-osa suojellaan ja korjataan alkuperäiseen loistoonsa. Rakennuksen tilat säilyvät pääasiassa ravintoloina, myymälöinä sekä liike- ja kokoontumistiloina. Purettujen osien tilalle on tavoitteena rakentaa asuntoja ja uusia liiketiloja.

Puhoksen edessä olevat pysäköintipaikat poistuvat. Niiden tilalle rakentuvat kulttuurikeskus Stoan laajennus ja uusi puisto, jonka suuntaan laajennuksen katutasoa avataan. Alueella sijaitsevaa Stoan aukiota kehitetään sen nykyisen toiminnan ja identiteetin pohjalta. Ikonisen Stoa-veistoksen asema säilyy keskeisenä ja aukiolla kohtaavat tulevaisuudessakin taide, kulttuuri ja eri käyttäjäryhmät.

Stoan aukion länsi- ja pohjoislaidalla nykyisin sijaitsevat päiväkoti ja ortodoksiseurakunnan keskeneräiset rakennukset korvataan uudella rakentamisella. Puhoksen taakse suunnitellaan uutta, muotonsa vuoksi Helminauhaksi kutsuttua asuinkorttelia, joka ulottuu nykyiselle ortodoksiseurakunnan tontille asti.

Keskeisenä tavoitteena on säilyttää Stoa ja Puhos kaupunginosansa magneetteina sekä luoda niiden ympärille puitteet entistä eloisammalle ja viihtyisämmälle kaupunkiympäristölle. Aluetta kehitetään liikkumisympäristönä ensisijaisesti jalankulun sekä pyöräilyn ehdoilla.

Puotilan metroaseman ympäristöön puistoja ja kattopuutarhoja

Puotilan metroaseman ympäristöön suunnitellaan asuntoja ja toimitiloja hyvien liikenneyhteyksien äärelle. Suunnitelman tarkoitus on luoda metroaseman ympäristöstä Puotilalle, Puotinharjulle ja Vartioharjulle uusi keskus, lisätä asuntoja ja palveluja sekä parantaa alueen jalankulku- ja pyöräilyreittejä.

Tavoitteena on muuttaa metron lippuhallien ympäristöt viihtyisiksi ja aktiivisiksi kaupunkitiloiksi, jotka istuvat luontevasti ympäristöönsä. Sisäänkäyntien ympäristöön suunnitellaan puistoa ja vehreitä aukioita. Lähelle rakennetaan pysäköintitaloja, joiden katoille on hahmoteltu puutarhoja ja liikuntaportaita.

Nykyisin Puotilan metroaseman alue on varattu lähinnä maantasopysäköintiin. Uuden asuin- ja toimitilarakentamisen myötä Puotilaan saadaan uusi keskus, joka kytkee Itäväylän erottamat Puotinharjun ja Puotilan asuinalueet yhteen.

Ideakilpailu ja suunnitteluperiaatteet kehittämisen pohjana

Stoan ja Puhoksen sekä Puotilan metroaseman aluetta kehitetään kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymien Itäkeskuksen ja sen ympäristön suunnitteluperiaatteiden sekä vuonna 2020 ratkaistun ”Itä-Helsingin keskusta” –ideakilpailun lopputulosten pohjalta.

Kaupunginhallitus päätti 3.10.2022 varata Itäkeskuksen Puhoksen ja Puotilan metroaseman ympäristöstä alueita kehittämistä varten Itis Siti -konsortiolle ja Puotinharjun Puhos Oy:lle. Alueiden kaavaehdotukset etenevät päätöksentekoon vuonna 2024.

 

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Mikko Näveri
Johtava arkkitehti
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
p. (09) 310 37331
mikko.naveri@hel.fi


Puotilan metroaseman alue
Juha Hetemäki
Suomen Asuntokehitys Oy
p. 040 503 2797
juha.hetemaki@asuntokehitys.fi


Stoan ja Puhoksen alue
Maija Paju
p. 050 403 1902
Puotinharjun Puhos Oy
toimisto@maijapaju.fi

Kuvat

Helsingin kaupunki valmistelee kahta asemakaavan muutosta punaisella rajatuille suunnittelualueille. Kuva: Helsingin kaupunki
Helsingin kaupunki valmistelee kahta asemakaavan muutosta punaisella rajatuille suunnittelualueille. Kuva: Helsingin kaupunki
Lataa
Havainnekuva uudistetun Stoan aukion iltanäkymistä. Tapahtumiin ja arkikäyttöön mukautuva aukio on nykyistä selkeämpi ja suurempi. Aukion ympärillä sijaitsee asuinrakennuksia, kauppoja ja palveluita. (Kuva: Playa Arkkitehdit Oy)
Havainnekuva uudistetun Stoan aukion iltanäkymistä. Tapahtumiin ja arkikäyttöön mukautuva aukio on nykyistä selkeämpi ja suurempi. Aukion ympärillä sijaitsee asuinrakennuksia, kauppoja ja palveluita. (Kuva: Playa Arkkitehdit Oy)
Lataa
Havainnekuva uudelta Puhoksen aukiolta. Kun ostoskeskuksen C-osa on purettu, uusi Puhoksen aukio voi näyttää tältä. Kuva: Nomad Arkkitehdit Oy ja HMV Arkkitehdit Oy
Havainnekuva uudelta Puhoksen aukiolta. Kun ostoskeskuksen C-osa on purettu, uusi Puhoksen aukio voi näyttää tältä. Kuva: Nomad Arkkitehdit Oy ja HMV Arkkitehdit Oy
Lataa
Havainnekuva Stoan ja Puhoksen uudistetusta alueesta. Kuvassa näkyvät uudet asuinkorttelit, Puotinharjun Puhoksen toimitilat sekä Olavinlinnantien uusi rakennus. Lisäksi kuvassa näkyy uusi Stoan aukio, Stoan laajennus, uusi Puhoksen puisto sekä uudet kadut. Kuva: Arkkitehtitoimisto K2S, Playa Arkkitehdit
Havainnekuva Stoan ja Puhoksen uudistetusta alueesta. Kuvassa näkyvät uudet asuinkorttelit, Puotinharjun Puhoksen toimitilat sekä Olavinlinnantien uusi rakennus. Lisäksi kuvassa näkyy uusi Stoan aukio, Stoan laajennus, uusi Puhoksen puisto sekä uudet kadut. Kuva: Arkkitehtitoimisto K2S, Playa Arkkitehdit
Lataa
Havainnekuva Puotilan metroaseman eteläpuolelta avautuvasta katunäkymästä. Suunnitellut rakennukset ovat vaihtelevan korkuisia ja kadun varrella on tilaa puille, monipuoliselle kasvillisuudelle sekä kävely- ja pyöräreiteille. Kuva: Arkkitehtitoimisto K2S, Playa Arkkitehdit, Nomaji maisema-arkkitehdit
Havainnekuva Puotilan metroaseman eteläpuolelta avautuvasta katunäkymästä. Suunnitellut rakennukset ovat vaihtelevan korkuisia ja kadun varrella on tilaa puille, monipuoliselle kasvillisuudelle sekä kävely- ja pyöräreiteille. Kuva: Arkkitehtitoimisto K2S, Playa Arkkitehdit, Nomaji maisema-arkkitehdit
Lataa
Havainnekuva Puotilan metroaseman uudistetusta alueesta. Kuvassa näkyy metroasema, asuinrakennuksia, toimitiloja ja pysäköintilaitoksia viherkattoineen sekä julkiset aukio- ja puistotilat metron sisäänkäyntien yhteydessä. Kuva: Arkkitehtitoimisto K2S, Playa Arkkitehdit, Nomaji maisema-arkkitehdit
Havainnekuva Puotilan metroaseman uudistetusta alueesta. Kuvassa näkyy metroasema, asuinrakennuksia, toimitiloja ja pysäköintilaitoksia viherkattoineen sekä julkiset aukio- ja puistotilat metron sisäänkäyntien yhteydessä. Kuva: Arkkitehtitoimisto K2S, Playa Arkkitehdit, Nomaji maisema-arkkitehdit
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki

09 310 2611http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Competition seeks an implementer for the island of Puotilanranta2.6.2023 14:20:23 EEST | Press release

The City of Helsinki is looking for a partner for the development and implementation of an island that is to be constructed in Puotilanranta. A new neighbourhood for approximately 2,700 residents is being planned in the area of the current Puotila marina, close to the services of Itäkeskus. One of the districts of the area will take the form of an island, the design and implementation of which will be chosen in this competition. The Urban Environment Committee will discuss the Puotilanranta island competition in its meeting on 6 June 2023.

Helsingfors utlyser tävling för ön i Botbygårdsstranden2.6.2023 14:13:38 EEST | Tiedote

Helsingfors stad söker en partner för att utforma och anlägga den ö som ska byggas i Botbygårdsstranden. I området kring nuvarande Botby gårds småbåtshamn, i närheten av tjänsterna i Östra centrum, planerar man ett nytt grannskap för cirka 2 700 invånare. Ett av kvarteren i området kommer att realiseras i form av en ö, och det är planeringen och byggandet av den som tävlingen gäller. Stadsmiljönämnden behandlar ötävlingen i Botbygårdsstranden på sitt sammanträde den 6 juni 2023.

Puotilanrannan saarelle etsitään toteuttajaa kilpailun kautta2.6.2023 14:05:44 EEST | Tiedote

Helsingin kaupunki etsii kumppania Puotilanrantaan rakennettavan saaren kehittämiseen ja toteuttamiseen. Nykyisen Puotilan venesataman alueelle, lähelle Itäkeskuksen palveluja, suunnitellaan uutta naapurustoa noin 2 700 asukkaalle. Yksi alueen kortteleista tullaan toteuttamaan saarena, jonka suunnittelua ja toteutusta kilpailu koskee. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Puotilanrannan saarikilpailua kokouksessaan 6.6.2023.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme