Vasa Elektriska Ab

Stöd för motionsintressen kan sökas nu

Dela

Barn och ungas motionsintressen kan igen få stöd när Vasa Elektriskas första ansökningsomgång för året startar i januari.

Vasa Elektriska Ab. Bild: Katja Lösönen
Vasa Elektriska Ab. Bild: Katja Lösönen

Idrottsföreningar och -lag inom Vasa Elnäts distributionsområde* kan söka om stöd och på så sätt bli en del av det nya Team Vasa Elektriska.

I år kan ekonomiskt stöd sökas i form av olika paket som är skräddarsydda för motionerare i olika åldrar. De olika stödpaketens värde varierar enligt målgruppens ålder med 300 euro för barn i årskurs 1–6, 500 euro för årskurs 7–9 och 1 000–2 000 euro för föreningar samt för lag som idrottar på klubbnivå eller professionellt.

Stöd kan sökas genom att fylla i ansökningsblanketten på adressen vasaelektriska.fi/sponsorering senast den 13 februari 2022.

Sponsoreringsverksamheten är en viktig del av Vasa Elektriskas hållbarhetsarbete. Bolaget vill vara med och stöda speciellt barn och ungas välmående, och därför beviljas stöden i första hand till motionsintressen hos åldersgrupper under 18 år. Det arrangeras två ansökningsomgångar per år, varav den andra omgången börjar i augusti.

- Det är fint att få vara med att skapa upplevelser som främjar välmående, där ungdomar får röra på sig och uppleva meningsfullhet samt få roligt innehåll i vardagen, kommenterar Vasa Elektriskas marknadsföringskoordinator Mari Böling.

*) Vasa Elnät är verksamt i Vasa, Korsholm, Laihela, Vörå, Korsnäs och Malax samt i delar av Närpes.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Vasa Elektriska Ab. Bild: Katja Lösönen
Vasa Elektriska Ab. Bild: Katja Lösönen
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vasa Elektriska Ab
Vasa Elektriska Ab
Kyrkoesplanaden 0
65100 Vasa

06 324 5750http://www.vasaelektriska.fi

Vasa Elektriska är en stark energikoncern inom elhandel, elöverföring och fjärrvärme. Till koncernen hör dotterbolaget Vasa Elnät Ab. Koncernen sysselsätter ungefär 135 personer och omsättningen år 2021 utgjorde ca 209 milj. euro. År 2022 fyller Vasa Elektriska 130 år.

Följ Vasa Elektriska Ab

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vasa Elektriska Ab

Nuläget på elmarknaden kräver nya typer av avtal10.5.2022 07:10:00 EEST | Tiedote

I januari–mars uppgick koncernen Vasa Elektriskas omsättning till 62,3 miljoner euro (51,0 M€). Den höga omsättningen ledde ändå inte till någon vinst. Rörelsevinsten blev negativ och landade på -3,3 miljoner euro (6,5 M€). Soliditetsgraden sjönk till 45,3 procent (53,0 %). Orsaken till det svaga resultatet ligger framför allt i höga anskaffningskostnader för el, något som påskyndar framtagning av nya verksamhetssätt i energibranschen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum