ELY-keskukset

Stödet för skrotning av torvproduktionsmaskiner har väckt stort intresse

Dela
Stödet för skrotning av torvproduktionsmaskiner är en del av Arbets- och näringsministeriets nationella stödmodell för företag som drabbas av den snabba avvecklingen av torvproduktionen.

I statsbudgeten för åren 2021 och 2022 har reserverats ett treårigt överföringsanslag om sammanlagt 29 110 000 euro för stöd för skrotning av torvproduktionsmaskiner. Stödet har redan nu väckt stort intresse hos företag som avvecklar sin torvproduktion. Den 17 mars 2022 hade 301 stycken ansökningar om skrotningsstöd kommit in för behandling, och det sökta stödbeloppet utgör sammanlagt cirka 22,2 miljoner euro.

Anslaget är begränsat till sitt belopp, vilket innebär att förfarandet för ansökan om stöd för skrotning stängs när det sökta stödbeloppet når det tillgängliga beloppet. Därför uppmanas alla sökande att följa med NTM-centralens webbplats för att se huruvida anslag för stödet för skrotning fortfarande återstår. Antalet ansökningar som kommit in och det eurobelopp som söks uppdateras på webbplatsen varje vardag. Ansökningarna behandlas i den ordning som de kommer in. Behandling av en ansökan förutsätter att ansökan bifogats ett sådant skrotningsintyg som är ett villkor för beviljande av stöd, och dessutom eventuella dokument som visar när maskinerna anskaffats.

Det är viktigt att en sökande som äger torvmaskiner tar del av skrotningsstödets villkor på NTM-centralens webbplats innan den sökande vidtar praktiska åtgärder. Bland annat ska maskinerna skrotas i ett företag som har ett behörigt miljötillstånd innan stödet söks, och ett skrotningsintyg som skrotningsföretaget undertecknat vid skrotningsögonblicket är en obligatorisk bilaga till ansökan. Ett ytterligare villkor för beviljande av stöd är att det fortfarande finns anslag i statens budget som reserverats för utbetalning av stödet.

Statsrådets förordning om stöd för skrotning av torvproduktionsmaskiner åren 2022–2024 godkändes i statsrådets behandling 27.1.2022, och stöd har kunnat sökas från och med 8.2.2022. NTM-centralen i Norra Österbotten ansvarar för behandlingen av ansökningarna. Ansökan ska göras i regionförvaltningens e-tjänst.

Nyckelord

Länkar

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n Harjavallassa sijaitsevan nikkelituotannon laajennushankkeen ympäristövaikutukset arvioitu - hanke on toteuttamiskelpoinen (Satakunta, Varsinais-Suomi)29.3.2023 15:32:52 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut perustellun päätelmän Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n Harjavallan Suurteollisuuspuistossa sijaitsevan nikkelintuotantolaitoksen laajennushanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta.

Kohonneet kustannukset ja pienempi rahoitus vähentävät päällystysmääriä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maanteillä29.3.2023 09:25:20 EEST | Tiedote

Maanteiden päällystysmäärät Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella ovat jäämässä vähäisiksi. Tänä vuonna uudelleen päällystetään tämänhetkisen arvion mukaan 130–150 km maanteitä. Tarkka päällystysmäärä selviää kilpailutusten myötä huhtikuun aikana. Päällystyskilometrien pieneen määrään vaikuttavat kustannusten merkittävä nousu ja edellisvuosia pienempi rahoitus.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum