Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Stödet till Ukraina höjde utgifterna för Finlands offentliga utvecklingssamarbete 2022

Dela
Enligt OECD:s preliminära statistik 2022 som publicerades i dag skapade Rysslands anfallskrig mot Ukraina tryck på utgifterna för utvecklingssamarbetet både i Finland och i många andra EU-länder. I Finland ökade särskilt utgifterna för flyktingar.

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD publicerade den 12 april preliminär statistik om utvecklingssamarbetet 2022 i de EU-länder som hör till OECD:s biståndskommitté DAC.

Enligt de preliminära uppgifterna använde DAC:s medlemsländer 15,3 miljarder euro i biståndsmedel år 2022 för att stötta Ukraina. Av detta var 1,7 miljarder humanitärt bistånd. År 2021 var biståndsmedelstödet till Ukraina 873 miljoner euro.

Mindre än hälften av Finlands hela finansiering gick till egentligt utvecklingssamarbete

År 2022 rapporterade Finland om utgifter för utvecklingssamarbete på 1 534 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 315 miljoner jämfört med 2021. Detta var 0,58 procent av Finlands bruttonationalinkomst.

I fjol uppgick utgifterna för det egentliga utvecklingssamarbete som förvaltas av utrikesministeriet till 727 miljoner euro och för det så kallade övriga utvecklingssamarbetet till 808 miljoner euro. För första gången i Finlands historia var utgifterna för det övriga utvecklingssamarbetet större än för det egentliga utvecklingssamarbetet. Till det övriga utvecklingssamarbetet hör bland annat Finlands andel av EU-budgeten för utvecklingssamarbete och stödet i form av lån och investeringar (så kallade utvecklingspolitiska finansiella investeringar).

Mest ökade flyktingutgifterna som mer än sexdubblades jämfört med 2021. Dessa utgifter på 390 miljoner euro gick nästan helt till att ordna tillfälligt skydd för ukrainare. När det gäller det egentliga utvecklingssamarbetet utgjorde stödet till Ukraina 58 miljoner euro. Genom utvecklingssamarbetet såg man till att Ukraina kunde få hjälp genast när Ryssland inledde sitt aggressiva anfallskrig.

En stor del av Finlands finansiering av utvecklingssamarbete 2022 gick via multilaterala organisationer, bland annat EU (284 miljoner euro), FN (294 miljoner euro) och Världsbanksgruppen (116 miljoner euro). Uppskattningsvis 356 miljoner euro, vilket utgör 0,13 procent av bruttonationalinkomsten, gick till de minst utvecklade länderna (de så kallade LDC-länderna).

Finlands utvecklingssamarbete inbegriper också humanitärt bistånd som i fjol uppgick till sammanlagt 114 miljoner euro. Humanitärt bistånd är ett snabbt sätt att reagera på kriser, såsom på covid-19-pandemin och att hjälpa de civila i Ukraina i den humanitära krisen som följer av Rysslands krigshandlingar.

Anslagen för utvecklingssamarbete ökade också i andra OECD- och EU-länder

Globalt uppgick det totala anslaget för utvecklingssamarbete 2022 till 194 miljarder euro, vilket i reala termer är 13,6 procent mer än året innan. De största finansiärerna var Förenta staterna, Tyskland, Japan, Frankrike och Storbritannien. Av de länder som är medlemmar i OECD:s biståndskommitté DAC överskred Danmark, Tyskland, Luxemburg, Norge och Sverige FN:s mål om 0,7 procent av BNI. I medeltal låg DAC-ländernas BNI-andel på 0,36 procent. 

De EU-länder som är medlemmar i DAC rapporterade utgifter för utvecklingssamarbete på totalt 87,1 miljarder euro, vilket utgör cirka 45 procent av allt statistikfört utvecklingssamarbete och 0,57 procent av bruttonationalinkomsten för de EU-länder som hör till DAC. Utgifternas realvärde ökade med 18,6 procent jämfört med 2021.

Av DAC:s medlemsländer ökade utgifterna för utvecklingssamarbete i 26 länder. Samtidigt minskade utgifterna i fyra länder.

Uppgifterna om hur betalningarna utfallit kommer ännu att preciseras bland annat vad gäller den regionala fördelningen. BNI-andelen kan också ändras när Statistikcentralens siffror om BNI preciseras.

Utvecklingssamarbetet är en integrerad del av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik

De senaste årens kriser har visat att utvecklingssamarbetet är ett allt viktigare instrument inom Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. När Finland deltar i arbetet med att lösa globala problem, stärker det samtidigt den egna ställningen.

Finlands mål är att stödja utvecklingsländerna så att de i fortsättningen själva kan ansvara för sina medborgares välfärd och stabiliteten i samhället. Mera om ämnet i den utvecklingspolitiska resultatrapporten 2022 eller på webbplatsen Kehitysyhteistyön tuloksia (på finska).

Mer information:

Jasper Hakala, inspektör, förvaltnings- och rättsenheten för utvecklingssamarbete, tfn +358 295 350 796

Titta Maja-Luoto, avdelningschef, utvecklingspolitiska avdelningen, tfn +358 295 350 017

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Ta också del av webbplatsen openaid.fi, som innehåller övergripande information om utgifterna för utvecklingssamarbete.

OECD’s pressmeddelanden om preliminärä siffror for 2022 (på engelska)

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

0295 16001http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum