Vasa Elektriska Ab

Större omsättning och energiförbrukning under årets första halva

Dela

I januari–juni uppgick koncernen Vasa Elektriskas omsättning till 83,3 miljoner euro (55,9 M€) medan rörelsevinsten var 7,9 miljoner euro (10,3 M€). Soliditetsgraden hölls alltjämt på god nivå (53,2 %).

Bild: Vasa Elektriska
Bild: Vasa Elektriska

De första sex månaderna år 2021 såg ur energibolagets synvinkel bättre ut än året innan. Energiförsäljningen fick ett uppsving tack vare en kallare vinter än 2020, när milda temperaturer samt effekterna av både industrins strejk och coronapandemin syntes i energiförbrukningen. Under perioden januari–juni sålde Vasa Elektriska cirka 6 procent mer elektricitet och cirka 14 procent mer fjärrvärme än under motsvarande tidsperiod året innan. Elöverföringen ökade inom nätområdet med mer än 6 procent.

Den tydliga ökningen i omsättningen avspeglades inte i Vasa Elektriskas rörelsevinst på koncernnivå. Orsaken var en klar uppgång i elens anskaffningskostnader och i priset på utsläppsrätter.

Ett måste att svara på klimatförändringen

Energibranschen är i förändring, och det syns i det dagliga arbetet.

- Den här branschen tar för tillfället stora, målmedvetna steg mot en renare framtid, beskriver verkställande direktör Stefan Damlin arbetet.

I bolaget pågår arbetet med att justera produktionspaletten för att komma så nära nollutsläpp som möjligt.

- Vi strävar efter en koldioxidneutral produktion år 2030. Förändringen kräver betydande investeringar det till trots att vi redan nu har kommit långt i arbetet, fortsätter Damlin.

- Även om klimatarbetet ur produktionssynvinkel kräver stora beslut av oss, tycker vi det är viktigt att det för våra kunder ska vara så lätt som möjligt att minska på sitt koldioxidavtryck. Vi utvecklar vårt utbud av produkter och tjänster för att underlätta den övergången.

Beslutsfattande på basen av ren energi

- Speciellt viktigt är det att lösningar som leder till ren energi får offentliga resurser och politiskt stöd. Det hjälper energibranschen och samhället att komma framåt i klimatarbetet.

Vasa Elektriska har fått beslut om stöd för att bland annat dra nytta av spillvärme.

- Lösningar som leder till ren energi måste vara lockande, men också ekonomiskt lönsamma. Det finns möjligheter till stöd, men lika viktigt är det att också beskattningen stöder klimattänket, och inte står i vägen för det, funderar Damlin.

Koncernen Vasa Elektriska

1–6/2021

1–6/2020

Omsättning M€

83,3

55,9

Förändring i omsättningen %

49,1

- 29,0

Rörelsevinst M€

7,9

10,3

Rörelsevinst %

9,5

18,4

Investeringar M€

10,0

8,9

Soliditetsgrad %

53,2

55,2

 

   

Försäljning av el GWh

947

893

Försäljning av fjärrvärme GWh

413

362

Elöverföring GWh

528

496

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Bild: Vasa Elektriska
Bild: Vasa Elektriska
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vasa Elektriska Ab
Vasa Elektriska Ab
Kyrkoesplanaden 0
65100 Vasa

06 324 5750http://www.vasaelektriska.fi

Vasa Elektriska är en stark energikoncern inom elhandel, elöverföring och fjärrvärme. Till koncernen hör dotterbolaget Vasa Elnät Ab. Koncernen sysselsätter ungefär 135 personer och omsättningen år 2021 utgjorde ca 209 milj. euro. År 2022 fyller Vasa Elektriska 130 år.

Följ Vasa Elektriska Ab

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vasa Elektriska Ab

Det höga marknadspriset utmanar både elanvändare och energibolag26.8.2022 07:00:00 EEST | Tiedote

I januari–juni uppgick koncernen Vasa Elektriskas omsättning till 126,2 miljoner euro (83,3 M€). Det utmanande energimarknadsläget ledde dock till en lägre rörelsevinstprocent än året innan. Rörelsevinsten var 5,4 procent (9,5 %). Soliditetsgraden sjönk till 49,1 procent (53,6 %). Orsaken till resultatet var framför allt de höga anskaffningskostnaderna för el som hos Vasa Elektriska påskyndar en övergång till nya typer av elprodukter. Elhandeln hade ännu inte under det första halvåret skapat någon vinst.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum